logo
podzialak

SZKOŁA LIDERÓW W PARLAMENCIE | 2015-09-10

SESJA WYJAZDOWA XVI REGIONALNEJ EDYCJI SESJA POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW W MIKOŁOWIE DO PARLAMENTU RP W WARSZAWIE ZREALIZOWANA.

Mikołów, dnia 09.09.2015 r.

W dniu 7 września br. (poniedziałek) w Gmachu Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się Sesja Wyjazdowa XVI Regionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie.
W wyjeździe edukacyjnym wzięło udział ponad 130 osób (wraz z ekspertami), w tym słuchacze XVI Edycji (58 osób) i Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz opiekunowie, przedstawiciele Samorządów Uczniowskich (I i II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ZST w Mikołowie, ZSUiE w Łaziskach Górnych, Gimnazjum Nr 2 w Łaziskach Górnych, Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Mikołowie, IV LO w Katowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, Zespół Szkół – Gimnazjum w Gostyni), Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, V-ce Burmistrz Mikołowa Bogdan Uliasz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Michał Rupik, Przewodnicząca Komisji Społecznej RM w Mikołowie – Dziennikarka Gazety Mikołowskiej Iwona Spychała-Długosz, Przewodnicząca Komisji Kultury Sportu, Informacji i Promocji RM Piotr Stencel, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Mikołowie Izabella Konieczny z pracownicą Wydziału Agnieszką Warzechą, Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom UM Mikołowa Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Przewodnicząca Rady Gminy w Wyrach Elżbieta Słomka, Kierownik GOPS w Wyrach Alicja Gugała-Gołąbiewska, Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Joanna Bieniek, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Andrzej Wystalski, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Anna Musioł, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk, Redaktor Głosu Zabrza Katarzyna Włodarczyk, Koordynator Zespołu Młodych Liderów Profilaktyków z Zabrza Anna Rajda, przedstawiciel Biura Promocji Urzędu Miasta Mikołowa Andrzej Fijałkowski, reprezentował również media elektroniczne, Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych i Energetycznych w Łaziskach Górnych Anna Jadasz, V-ce Dyrektor II LO w Mikołowie Tatiana Ryczko, Prezes Zarządu Miejskiego w Mikołowie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Janina Piecha, pedagodzy szkolni, pełnomocnicy Prezydentów, Burmistrzów, koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z gmin współpracujących z Powiatową Młodzieżową Szkołą Liderów (8 gmin z woj. śląskiego). Obecne było kierownictwo Szkoły Liderów wraz z kadrą i wolontariuszami, Zarząd Stowarzyszenia „POWRÓT” oraz Samorząd Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.


Panorama Gmin delegujących swoich uczestników XVI Edycji Szkoły.
Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Lp. Nazwa gminy Ilość słuchaczy
Razem
1 CZERWIONKA-LESZCZYNY 4
2 KATOWICE 4
3 ŁAZISKA GÓRNE 8
4 MIKOŁÓW 18
5 ORNONTOWICE 2
6 SOSNOWIEC 4
7 WYRY 2
8 ZABRZE 16
Razem 58
Woj. śląskie 58
Powiat Mikołowski 30

O godz. 500 przed Gmachem Starostwa Powiatowego w Mikołowie odbyła się odprawa uczestników Sesji Wyjazdowej, w której uczestniczył m.in. Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, który pożegnał społeczność wyjeżdżającą do Parlamentu RP w Warszawie.
O godz. 520 wyjechaliśmy 2 autokarami do Warszawy. Równocześnie o tym czasie wyjechał z Zabrza bus z młodzieżą i opiekunami z Miasta Zabrze. Koszt wynajmu środków transportu sfinansowano z budżetu Powiatu Mikołowskiego, Województwa Śląskiego oraz dotacji Miasta oraz budżetu państwa (Wojewoda Śląski).
Po przybyciu do Gmachu Parlamentu RP i przywitaniu nas przez Przedstawicielkę Działu Informacji Publicznej i Edukacji Kancelarii Senatu Małgorzatę Szydłowską i Posła na Sejm RP Ligię Krajewską oraz dokonaniu spraw formalnych w Straży Marszałkowskiej, od godz. 1130 do 1245 w salach Posiedzeń Senatu i Sejmu na galerii dla publiczności i loży Dziennikarskiej odbyły się zajęcia edukacyjne na temat historii Parlamentu RP, trybu ustawodawczego oraz zwiedzanie gmachu Parlamentu.
Zajęcia te prowadzili przewodnicy z Kancelarii Senatu RP: Julia Damm, Damian Górzyński, Michał Kusiak, Magdalena Osińska.
Stosowne materiały edukacyjne zabezpieczyła Kancelaria Senatu.
W godz. 1300 – 1350 zjedliśmy obiad w restauracji poselskiej „SODEXO” w Nowym Domu Poselskim (sfinansowany z dotacji Budżetu Państwa, Budżetu Województwa Śląskiego, Gminy Mikołów, Gminy Wyry, Miasta Zabrze). W obiedzie uczestniczyli również zaproszeni goście.
Po krótkiej przerwie, w Sali Konferencyjnej Senatu RP w godz. 1400 – 1630 odbyła się debata n/t PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY, w sali senackiej nr 217.
Oficjalnego przywitania uczestników, w tym młodzieży oraz zaproszonych ekspertów – strategów ogólnopolskich, dokonała wymieniona wcześniej Małgorzata Szydłowska.
Przesłanie Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej odczytał asystent Poseł Ligii Krajewskiej (w tym czasie musiała być na spotkaniu z Minister Infrastruktury) Dawid Stajerski.
Przesłanie prezentujemy w tekście informacji:


Debatę prowadził Tadeusz Rosa, twórca i kierownik Szkoły. Najpierw Aleksandra Konopska odczytała przesłanie do dorosłych, wypracowane przez słuchaczy tegorocznej Edycji, podczas Sesji Wiosennej w marcu br.

Stowarzyszenie "POWRÓT"