logo
podzialak

POWIATOWA SPARTAKIADA ABSTYNENCKA – PROFILAKTYKA | 2015-05-19

POWIATOWA SPARTAKIADA ABSTYNENCKA – PROFILAKTYKA PRZEZ SPORT”.

Mikołów, dnia 27.04.2015 r.


KOMUNIKAT
Trwają prace związane ze zorganizowaniem
XVIII MIKOŁOWSKIEJ POWIATOWEJ SPARTAKIADY ABSTYNENCKIEJ.
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA1. Nazwa zadania
„Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz różnych grupach środowiskowych, zawodowych i społecznych – XVIII MIKOŁOWSKA POWIATOWA SPARTAKIADA ABSTYNENCKA – PROFILAKTYKA PRZEZ SPORT”.

2. Miejsce wykonywania zadania
STADION MIEJSKI, BUDYNEK TECHNICZNY, OBIEKT SOCJALNY, W MIKOŁOWIE, SIEDZIBA STOWARZYSZENIA K. A. „POWRÓT” W MIKOŁOWIE. BOISKO SPORTOWE „ORLIK” W MIKOŁOWIE ul. Zawilców 8.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania
Przedsięwzięcie ma charakter imprezy masowej propagującej zdrowy styl życia, proponującej alternatywne spędzanie wolnego czasu oraz promocję trzeźwości.
Ma oprawę typu igrzyska olimpijskie.
Integralną częścią zadania są:
a) Turniej Piłkarski Piłki Nożnej o puchar Starosty Mikołowskiego i Puchar FAIR PLAY Burmistrza Mikołowa.
Reprezentacje powiatowe: Pogotowia Ratunkowego, firmy „ZBYSZKO”, Ochotniczej Straży Pożarnej, Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, Straży Miejskich, Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „POWRÓT”. 8 reprezentacji.
b) Gry i zabawy integracyjne, konkursy dla dzieci i młodzieży.
RÓŻNE GRUPY WIEKOWE, ZAWODOWE, RODZINY.
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy pamiątki uczestnictwa, zwycięzcy puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Dzieci częstowane są słodyczami, napojami owocowymi oraz drobnymi upominkami.
Piłkarze, zaproszeni goście, organizatorzy częstowani są posiłkiem na gorąco, napojami chłodzącymi, kawą i herbatą.

ORGANIZATORZY:
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie (organizator wiodący)

Współpraca:
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie
- Urząd Miasta w Mikołowie
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
- Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie
- Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie,
- Gminne Komisje RPA Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry
- POWIATOWA MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie
- Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie

PATORNAT:
- Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula

PATRONAT HONOROWY:
- Burmistrzowie, Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU HONOROWEGO:
- Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
- Tadeusz Rosa – Prezes Klubu Abstynenta „POWRÓT”, Kierownik Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów.

PROGRAM - 30 maj 2015 r.
1. Bieg sportowca z pochodnią wokół stadionu i symboliczne zapalenie znicza, podniesienie flagi państwowej przez poczet flagowy z równoczesnym odegraniem hymnu narodowego przez orkiestrę zakładową KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY”. Początek godz. 800.
2. Przemarsz zawodników w strojach reprezentacji i wprowadzenie DRUŻYN przez KIEROWNIKA DRUŻYN na płytę boiska, koncert zakładowej orkiestry dętej z KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY” w Łaziskach Górnych.
3. Powitanie uczestników przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
4. Otwarcie SPARTAKIADY przez Patronów: – Starostę Mikołowskiego Henryka Jaroszka i Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę.
5. Wspólne zdjęcie Drużyn, Organizatorów, Patrona, Komitetu Honorowego, Władz i Samorządów.
6. Przekazanie komunikatów, informacji, szczegółów technicznych.
7. Rozpoczęcie rozgrywek.
Równolegle rozgrywać się będą: GRY, ZABAWY, KONKURSY dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.
8. Ogłoszenie wyników, wręczenie PUCHARÓW, NAGRÓD RZECZOWYCH, DYPLOMÓW. Podziękowanie złożone przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. ZAMKNIĘCIE SPARTAKIADY przez: Starostę Mikołowskiego i Burmistrza Mikołowa. Opuszczenie flagi przez poczet flagowy.
ZAKOŃCZENIE około 1500

Wsparcie finansowe bądź rzeczowe, w tym m.in. zakup nagród rzeczowych (piłki nożne, statuetki, torby sportowe, druk plakatów i zaproszeń, artykuły spożywcze) zadeklarowali m.in. Posłowie do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht i Bolesław Piecha, Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Gadowski, Marek Krząkała, Grzegorz Matusiak, Senator Senatu RP Izabela Kloc, Zakład Instalacyjno - Remontowy „ZBYSZKO” w Mikołowie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „KODRIN” w Gostyni, Drukarnia „TOLEK” im. Karola Miarki w Mikołowie.
Przedsięwzięcie dotowane jest przez GMINĘ MIKOŁÓW oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie (zakup piłek i pucharów).
Zaangażowane będą środki własne Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” oraz praca społeczna (nieodpłatna) Społeczności K. A. „POWRÓT”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie.Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”

Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"