logo
podzialak

ODBYŁO SIĘ XIX PONADREGIONALNE MIKOŁOWSKIE SEMI | 2015-04-02

Sprawozdanie merytoryczne ze zorganizowania: XIX PONADREGIONALNEGO MIKOŁOWSKIEGO SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO

Sprawozdanie merytoryczne ze zorganizowania:
XIX PONADREGIONALNEGO MIKOŁOWSKIEGO SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO

W dniu 30 marca br. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości, obchodzonym w ruchu abstynenckim corocznie w Poniedziałek Wielkiego Tygodnia, nazajutrz po XXX Światowym Dniu Młodzieży, odbyło się jako przedsięwzięcie cykliczne, XIX Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „JAK TO JEST Z UZALEŻNIENIAMI OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH? NOWE SPOJRZENIE. NAJNOWSZE TENDENCJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ”. Tradycyjnie w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie w godz. 830 – 1400. Sekretariat czynny był od 700.
28 marca br. w Starym Kościele p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Mikołowie, koncelebrowana była przez Dziekana Dekanatu Mikołowskiego ks. Proboszcza dr. Mirosława Godźka z Bazyliki Mniejszej p.w. Świętego Wojciecha w Mikołowie i ks. Wojciecha Ignasiaka – Kierownika Ośrodka Profilaktyczno - Szkoleniowego w Katowicach. Msza Św. w intencji: SEMINARIUM, UCZESTNIKÓW, ORGANIZATORÓW, w tym: Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT”, Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie i Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie. Podczas Mszy wystąpił Chór Mieszany „HARMONIA” w Mikołowie.
Wychodząc naprzeciw apelowi organizatorów, wielu sprzedawców alkoholu z terenu Powiatu Mikołowskiego, solidaryzując się z tym wydarzeniem trzeźwościowym, podjęło decyzję o nie sprzedawaniu alkoholu w dniu SEMINARIUM.
Równolegle w wielu Szkołach naszego Powiatu organizowane były apele trzeźwościowe, konkursy plastyczne, gazetki itp. o tematyce zbieżnej z naszym Seminarium, współorganizowane m.in. przez absolwentów i słuchaczy Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów oraz społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Nauczycielka języka polskiego Aleksandra Hanus zorganizowała pod patronatem kierownika Szkoły Liderów Tadeusza Rosy III Powiatowy Konkurs Literacki promujący trzeźwość.
W mikołowskich gimnazjach z inicjatywy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego pod patronatem Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Elżbiety Muszyńskiej zorganizowano Konkurs Plastyczny pt.: „OGRANICZANIE ZJAWISKA ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ”. Konkurs towarzyszy Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej „Ograniczanie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież” organizowanej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy. W oparciu o zwycięską pracę opracowany będzie plakat kampanijny.
W Seminarium uczestniczyło około 300 osób, w tym ponad połowa to młodzież w wieku 14-21 lat. Dorośli reprezentowali różne grupy zawodowe, w tym m.in.: pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej, służba zdrowia, w tym pielęgniarki środowiskowe, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy, duchowieństwo, katecheci, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, konsultanci, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy, nauczyciele i wychowawcy, organizacje pozarządowe, środki społecznego przekazu, władza publiczna, w tym samorządowcy, kierownicy działów ewidencji gospodarczej z urzędów miast i gmin, przedstawiciele miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Województwa Śląskiego. Udział wzięli przedstawiciele paramentu europejskiego.
Młodzież reprezentowała szkoły podstawowe (VI klasy), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, kluby młodzieżowe, harcerstwo, samorządy uczniowskie, świetlice środowiskowe, placówki opiekuńczo - wychowawcze, przyparafialny ruch młodzieżowy. Udział wzięli słuchacze XVI Edycji Szkoły Liderów oraz reprezentanci absolwentów poprzednich edycji. Uczestniczyli studenci uczelni wyższych z Województwa Śląskiego, a także społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.

Stowarzyszenie "POWRÓT"