logo
podzialak

TERMINY SZKOLEŃ | 2015-02-08

KOMUNIKAT Poniżej podajemy terminy szkoleń na temat: „PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY”. Podczas szkoleń poruszana będzie również problematyka przeciwdziałani

__________________________________________________________________________________

Mikołów, dnia 02.02.2015 r.KOMUNIKAT

Poniżej podajemy terminy szkoleń na temat:
„PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY”.
Podczas szkoleń poruszana będzie również problematyka przeciwdziałania narkomanii, w tym dopalaczom.
Realizator szkolenia: instruktor do spraw pracy ze sprzedawcami napojów alkoholowych, Konsultant ds. profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień.
Miejsce: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,
ul. Konstytucji 3 Maja 38 (obok basenu), telefon 32/22 66 550
Termin realizacji ROK 2015: CZWARTKI jak niżej:
luty: 26
marzec: 19
kwiecień: 23
maj: 28
czerwiec: 18
sierpień: 27
wrzesień: 10
październik: 22
listopad: 19
grudzień: 3, 17
Początek godz. 1430
Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli sklepów, restauracji, pubów, barów oraz sprzedawców napojów alkoholowych.
Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu szkolenia.
Telefon: 32/226 65 50.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie.
Szkolenia prowadzone przez n/Stowarzyszenie od kilkunastu lat, wpisują się w realizowaną przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy „POWROCIE” Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną „Ograniczanie dostępności alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych osobom niepełnoletnim” (kolejne odsłony), a w konsekwencji działania profilaktyczne adresowane do dorosłych i młodzieży.
Prowadzone ostatnio przez nas badania są wymowne.
Na pytanie:
Czy na terenie Twojej miejscowości osoba nieletnia może kupić alkohol, odpowiedzi:
a) tak, bez problemów – 33 % 62 %
b) tak, ale jest to utrudnione – 29 %
c) nie, nie ma takiej możliwości – 13 %
d) nic nie wiem na ten temat – 25 %
Na pytanie:
Czy kiedykolwiek próbowałeś/próbowałaś pić alkohol, odpowiedzi:
tak – 87 %
Badaniami objęci byli słuchacze ubiegłorocznej edycji Powiatowej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyki (XV EDYCJA, średnia wieku 16, 12%).
Do członków GKRPA zwracam się z uprzejmą prośbą o tradycyjne wparcie tych działań, dziennikarzy lokalnych środków społecznego przekazu proszę o rzetelną informację, pomimo że nie są to działania mocno medialne, ale trudna, mozolna, ograniczona praca nakierowana na ochronę młodzieży, wymagająca wielu sprzymierzeńców.
Ponownie agresywnie daje o sobie znać zjawisko „dopalaczy”, śmiertelne żniwo zbiera również używanie „MEFKI” (mefedrona – pochodnej amfetaminy). Zmobilizujemy się wszyscy do intensywniejszego przeciwdziałania.
Korzystając z okazji informuję, że trwają przygotowania do zorganizowania w dniu 30 marca br. (Ogólnopolski Dzień Trzeźwości obchodzony w ruchu abstynenckim w Poniedziałek Wielkiego Tygodnia) Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego, na temat: „Jak to jest z uzależnieniami od środków psychoaktywnych? Nowe spojrzenie. Najnowsze tendencje dotyczące rozwiązywania problemów uzależnień”.
Cel zadania:
Edukacja publiczna (równocześnie młodzieży i dorosłych) dotycząca problematyki uzależnienia od środków psychoaktywnych. Zwrócenie uwagi na nowe tendencje w leczeniu choroby alkoholowej (konsekwencje terapeutyczne i zdrowotne). Zaakcentowanie różnic między uzależnieniem a piciem szkodliwym, a także w tym kontekście redukcji szkód.
Zwrócenie uwagi na współczesne doświadczenia młodzieży z substancjami psychoaktywnymi. Podkreślenie dialogu motywacyjnego, w terapii uzależnień, a także przeanalizowanie funkcjonowania rodziny z problemami uzależnień.
Uczestnicy:
Około 270 osób. Różne grupy wiekowe i zawodowe, w tym około 120 młodzież ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci wyższych uczelni.
Osoby dorosłe to przedstawiciele władzy publicznej i samorządowej, szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gmin powiatu mikołowskiego, policjanci, strażnicy miejscy, straży pożarnej zawodowej i ochotniczej, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół katecheci, duchowieństwo, terapeuci i konsultanci ośrodków leczenia uzależnień, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, sprzedawcy alkoholu, właściciele sklepów, pubów, kierownicy działów ewidencji gospodarczej w urzędach miast i gmin.Prezes Stowarzyszenia
Kierownik Szkoły Młodych Liderów
Profilaktyków

Stowarzyszenie "POWRÓT"