logo
podzialak

ŚW. MIKOŁAJ W "POWROCIE' | 2014-12-18

W dniu 5 grudnia br. w siedzibie "POWROTU" w Mikołowie oraz działających przy Stowarzyszeniu placówkach odbyło się spotkanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze Św. Mikołajem. Zadanie samodzielnie zorganizowała społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, prowadzonego przez Michała Rosę i Wiktora Raduckiego.

Mikołów 06.12.2014 r.
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W "POWROCIE"


W dniu 5 grudnia br. w siedzibie "POWROTU" w Mikołowie oraz działających przy Stowarzyszeniu placówkach odbyło się spotkanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze Św. Mikołajem.
Zadanie samodzielnie zorganizowała społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, prowadzonego przez Michała Rosę i Wiktora Raduckiego.
Uczestników spotkania, w tym gości, a szczególnie gorąco dzieci, przywitali Tadeusz Rosa oraz Katarzyna Gembara, która wystąpiła ze stosownym koncertem, wykonane przez nią piosenki wprowadziły w nastrój spotkania.
Spotkanie dalej prowadzone było przez Kasię Gembarę. Symbolicznie Kasi towarzyszyła 16 miesięczna córeczka Natalia.
W pewnym momencie pojawił się Św. Mikołaj (młodzieżowy klubowicz Mateusz Pluta), który przywitany został gromkimi brawami i serdecznymi okrzykami.
Św. Mikołaj przystąpił do obdarowywania dzieci i młodzieży paczkami, niektóre z obdarowanych deklamowały okazjonalne wierszyki, śpiewały piosenki.
Obdarowanych było 135 dzieci i młodzieży do 18 roku życia ze Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, grupy AL-ANON dla współuzależnionych oraz Domu Dziecka z Orzesza (14 wychowanków).
Obecność wychowanków z Domu Dziecka będzie ukoronowaniem wcześniejszych działań psychoedukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem zjawiskom dysfunkcji społecznej, realizowanych przez pedagogów z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego mgr Katarzynę Gembarę i mgr Iwonę Bożek.
Paczki zabezpieczono z środków Gmin: Łaziska Górne, Mikołów. Wsparcia rzeczowego i materialnego, w tym finansowanego przy ich przygotowywaniu udzielili ponadto: Posłowie do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht i Bolesław Piecha, Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Mikołowski Bank Spółdzielczy oraz osoba prywatna Adam Lewandowski, od nowej kadencji Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego, a także Siostry Boromeuszki.
Razem w spotkaniu uczestniczyło ponad 170 osób (dzieci, młodzież, dorośli).
Miało na celu wspieranie rodzin oraz pogłębianie integracji młodzieży ze wszystkich Gmin Powiatu Mikołowskiego.
Nasza młodzież zorganizowała go pod hasłem "STARSZE RODZEŃSTWO – MŁODSZEMU oraz RODZICOM".
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m. in.: Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Adam Lewandowski, Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Henryk Zawiszowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Michał Rupik, Burmistrz Elekt Stanisław Piechula, dotychczasowy V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Zawiszowski, Przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji z Wydziału Prewencji w Mikołowie Anna Musioł, Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w Urzędzie Miejskim w Mikołowie Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Kierownik Świetlicy Środowiskowo – Terapeutycznej w Mikołowie Bożena Hammer, Pedagog z II LO w Mikołowie Magdalena Rak, Siostry Boromeuszki: Irena, Pia.
W trakcie rozmów bezpośrednich bądź telefonicznych przeprowadzonych przez Prezesa „POWROTU” Tadeusza Rosę, specjalne życzenia dla uczestników spotkania, szczególnie dzieci i młodzieży, przekazali m.in.: Senator Senatu RP Bolesław Piecha, dotychczasowy Burmistrz Mikołowa Marek Balcer, Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta - Artur Grzywok, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek.
Spotkanie adwentowe upłynęło w bardzo serdecznej, miłej, rodzinnej atmosferze.
Poczęstunek sfinansowano z środków GMINY MIKOŁÓW oraz środków własnych (składki członkowskie) Stowarzyszenia "POWRÓT" oraz Społeczności Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Korzystając z okazji informujemy, że w dniu 18 grudnia (początek godz. 1630) odbędzie się w POWROCIE PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WSPÓLNOTY KLUBOWEJ (dorośli i młodzież) oraz Reprezentantów Młodzieżowych Liderów z przedstawicielami: parlamentarzystów, władz samorządowych gmin i starostwa powiatu mikołowskiego, województwa śląskiego, zakładów pracy, duchowieństwa, oświaty, ruchu trzeźwościowego, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, środków społecznego przekazu.
Przewodniczący Samorządu Prezes Stowarzyszenia
Młodzieżowego "POWRÓT"

Wiktor Raducki mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"