logo
podzialak

serdecznie zapraszamy na spotkanie | 2014-12-04

Św.Mikołaj w "POWROCIE"

Mikołów, dnia 02.12.2014 r.
Przygotowania do zrealizowania w „POWROCIE” spotkania ze Św. Mikołajem.Finalizowane są przygotowania do zorganizowania w dniu 5 grudnia br. w siedzibie Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” spotkania ze Św. Mikołajem. Spotkanie organizuje działający przy „POWROCIE” Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy. Przygotowano 135 paczek z środków Gmin: Łaziska Górne, Mikołów. Wsparcia rzeczowego i materialnego, w tym finansowanego przy ich przygotowywaniu udzielili ponadto Połowie do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht i Bolesław Piecha, Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Mikołowski Bank Spółdzielczy oraz osoba prywatna Adam Lewandowski, od nowej kadencji Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego.
Obdarowanych będzie 135 dzieci i młodzieży do 18 roku życia ze Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, grupy AL-ANON dla współuzależnionych oraz Domu Dziecka z Orzesza (14 wychowanków).
Obecność wychowanków z Domu Dziecka będzie ukoronowaniem wcześniejszych działań psychoedukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem zjawiskom dysfunkcji społecznej, realizowanych przez pedagogów z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego mgr Katarzynę Gembarę i mgr Iwonę Bożek.
Początek spotkania godz. 1630 (piątek).
Działania realizowane są w ramach zadań pt:
„Organizowanie o prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom, oraz wsparcie przed przemocą domową przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie”.
„Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT” w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej”.
Środki społecznego przekazu prosimy o zaakcentowanie tego wydarzenia ph. „STARSZE RODZEŃSTWO MŁODSZEMU ORAZ RODZICOM”.
Przewodniczący Samorządu Młodzieżowego Prezes Stowarzyszenia
Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego „POWRÓT”

Wiktor Raducki mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"