logo
podzialak

EUGENIUSZ JADASZ | 2014-11-03

Informujemy z żalem , iż w dniu 30 listopada zmarł sp. Eugeniusz Jadasz,

Informujemy z żalem , iż w dniu 30 listopada zmarł sp. Eugeniusz Jadasz, członek Zarządu Stowarzyszenia POWRÓT oraz jego Skarbnik.
Rodzinie, przyjaciołom, kolegom , znajomym składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Społeczności :
-Klub Abstynenta POWRÓT w Mikołowie
- Mikołowska Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów
-Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy

Stowarzyszenie "POWRÓT"