logo
podzialak

SŁUCHACZE XV JUBILEUSZOWEJ REGIONALNEJ EDYCJI POW | 2014-09-22

SŁUCHACZE XV JUBILEUSZOWEJ REGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW W MIKOŁOWIE GOŚCILI W PARLAMENCIE RP W WARSZAWIE

Mikołów, dnia 09.09.2014 r.
SŁUCHACZE XV JUBILEUSZOWEJ REGIONALNEJ EDYCJI
POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW W MIKOŁOWIE
GOŚCILI W PARLAMENCIE RP W WARSZAWIEW dniu 8 września br. (poniedziałek) w Gmachu Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się Sesja Wyjazdowa XV Jubileuszowej Regionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie. Silny akcent Jubileuszu XV lecia Szkoły.
W wyjeździe edukacyjnym wzięło udział ponad 125 osób (wraz z ekspertami), w tym słuchacze XV Edycji (56 osób) i Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz opiekunowie, przedstawiciele Samorządów Uczniowskich (I i II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ZST w Mikołowie, ZSUiE w Łaziskach Górnych, Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie, IV LO w Katowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, Zespół Szkół – Gimnazjum w Gostyni), Z-ca Burmistrza Mikołowa Adam Zawiszowski, Naczelnik Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Krystyna Morawiec, Z-cy Komendantów Komisariatów Policji w Łaziskach Górnych i Orzeszu: Mariusz Widuch, Marcin Wójcicki, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach Alicja Gugała - Gołąbiewska, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała, Prezes Zarządu Miejskiego w Mikołowie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Janina Piecha, przedstawiciel Rady Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich woj. śląskiego Aleksander Brudny, pedagodzy szkolni, pełnomocnicy Prezydentów, Burmistrzów, koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z gmin współpracujących z Powiatową Młodzieżową Szkołą Liderów (9 gmin z woj. śląskiego). Obecne było kierownictwo Szkoły Liderów wraz z kadrą i wolontariuszami, Zarząd Stowarzyszenia „POWRÓT” oraz Samorząd Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.

Panorama Gmin delegujących swoich uczestników XV Edycji Szkoły.
Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Lp. Nazwa gminy Ilość słuchaczy
Razem
1 CZERWIONKA-LESZCZYNY 4
2 KATOWICE 4
3 ŁAZISKA GÓRNE 8
4 MIKOŁÓW 16
5 ORNONTOWICE 2
6 RACIBÓRZ 2
7 SOSNOWIEC 4
8 WYRY 2
9 ZABRZE 14
Razem 56
Woj. śląskie 56
Powiat Mikołowski 28
O godz. 500 przed Gmachem Starostwa Powiatowego w Mikołowie odbyła się odprawa uczestników Sesji Wyjazdowej, w której uczestniczył m.in. Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, który pożegnał społeczność wyjeżdżającą do Parlamentu RP w Warszawie, a na ręce Kierownika Szkoły Tadeusza Rosy wręczył atrakcyjnie wydaną Konstytucję Rzeczpospolitą Polski oraz słodycze.
O godz. 525 wyjechaliśmy 2 autokarami i busem. Koszt wynajmu środków transportu sfinansowano z budżetu Powiatu Mikołowskiego, Województwa Śląskiego oraz dotacji Miasta Zabrze.
Po przybyciu do Gmachu Parlamentu RP i przywitaniu nas przez Przedstawicielkę Działu Informacji Publicznej i Edukacji Kancelarii Senatu Małgorzatę Szydłowską oraz dokonaniu spraw formalnych w Straży Marszałkowskiej, od godz. 1130 do 1245 w salach Posiedzeń Senatu i Sejmu na galerii dla publiczności i loży Dziennikarskiej odbyły się zajęcia edukacyjne na temat historii Parlamentu RP, trybu ustawodawczego oraz zwiedzanie gmachu Parlamentu.
Zajęcia te prowadzili przewodnicy z Kancelarii Senatu RP: Julia Damm, Damian Górzyński, Karol Iwanowski, Magdalena Osińska.
Stosowne materiały edukacyjne zabezpieczyła Kancelaria Senatu.
W godz. 1300 – 1345 zjedliśmy obiad w restauracji poselskiej „SODEXO” w Nowym Domu Poselskim (sfinansowany z dotacji Gminy Mikołów oraz Miasta Zabrze). W obiedzie uczestniczyli również zaproszeni goście.
Po krótkiej przerwie, w Sali Konferencyjnej Senatu RP w godz. 1400 – 1630 odbyła się debata n/t PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY, w sali senackiej nr 217.
Oficjalnego przywitania uczestników, w tym młodzieży oraz zaproszonych ekspertów – strategów ogólnopolskich, dokonała w imieniu Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza dokonał Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny Senator Mieczysław Augustyn, w imieniu Minister Ewy Polkowskiej z Kancelarii Senatu Z-ca Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Andrzej Dziubecki, a w imieniu Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, Posłanka na Sejm RP Ligia Krajewska, która odczytała przesłanie Marszałek Sejmu

Stowarzyszenie "POWRÓT"