logo
podzialak

KomunikatSPARTAKIADA ABSTYNENCKA, | 2014-09-22

SPARTAKIADA ABSTYNENCKA,

Mikołów, dnia 08.09.2014 r.



Komunikat


SPARTAKIADA ABSTYNENCKA, a w ramach niej TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ, rozpoczął w dniu 06.09.2014 r. w Mikołowie XI Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK .

ORGANIZATORZY:
- Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy (organizator wiodący),
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,
- Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
- Urząd Miasta Mikołowa,
- Miejski Dom Kultury w Mikołowie,
- Stowarzyszenie „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” Oddział w Katowicach,
- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach,
- Międzynarodowego Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland, Oddział Śląsk,
- Klub Studencki „FRACTAL” w Mikołowie,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
- Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie,
- TKKF „HADES”. Oddział w Mikołowie.
- Klub Honorowych Dawców Krwi przy MDK w Mikołowie,
- Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry.

PATRONAT HONOROWY:
- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Minister Tadeusz Sławecki,
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht,
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha,
- Posłana na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Izabela Kloc,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Gadowski,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marek Krząkała,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Matusiak,
- Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber,
- Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek,
- Burmistrz Mikołowa Marek Balcer,
- Dziekan Dekanatu Łaziskiego ks. Jacek Wojciech,
- Dziekan Dekanatu Mikołowskiego ks. Mirosław Godziek,
- Dziekan Dekanatu Orzeskiego ks. Jerzy Kiecka,
- Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mikołowie ks. Kornel Undas,
- Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski,
- Prezes Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” Jerzy Moryc,
- Pełnomocnik Stowarzyszenia „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” na województwo śląskie Teresa Bula,
- Prezes Mikołowskiego Banku Spółdzielczego Michał Król,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz,
- Prezes Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie Zbigniew Piecha,

SPARTAKIADA odbyła się w dniu 6 września (sobota) na Boisku Sportowym „ORLIK” i Stadionie Miejskim w Mikołowie ul. Zawilców 8.
Uczestników 6 reprezentacji piłki nożnej: Ochotnicza Straż Pożarna, Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy, Pogotowie Ratunkowe w Mikołowie, Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Profilaktyków w Mikołowie, Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie, Firma „ZBYSZKO” w Mikołowie oraz zaproszonych gości i współorganizatorów, przywitał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa. Poinformował, że niezależnie od Turnieju Piłki Nożnej, w ramach SPARTAKIADY ABSTYNENCKIEJ odbywają się zawody lekkoatletyczne w tym „BIEGAM BO LUBIĘ” oraz „DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKOATLETYCZNA” organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.
Turniej Piłki Nożnej odbywał się o Puchar „FAIR PLAY” Burmistrza Mikołowa Marka Balcera oraz Puchary: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciecha Tkacza, Prezesa AKS w Mikołowie Zbigniewa Piechy.
Niezależnie od wyżej wymienionych nagrody, statuetki ufundowali: Posłowie do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, Bolesław Piecha, Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Marek Krząkała, Grzegorz Matusiak, w tym m.in. piłki nożne z podpisem bramkarza narodowej reprezentacji Polski „ORŁÓW GÓRSKIEGO” Jana Tomaszewskiego – Tomka (aktualnie Posła na Sejm RP), Wojewoda Śląski Piotr Litwa.
Oficjalnego otwarcia SPARTAKIADY dokonał V-ce Starosta Mikołowski Henryk Zawiszowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Tomasz Socha, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Mikołowskiego Sławomir Piechula.
Ponadto w otwarciu uczestniczyli: V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Zawiszowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz, Asystent Europosła Jana Olbrychta Artur Grzywok, Prezes Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie Zbigniew Piecha, menadżer Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Joanna Brehmer, kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie Michał Rupik, przedstawiciel Rady Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego Kazimierz Anisienia, przedstawiciel GKRPA w Wyrach Aleksander Brudny, Zarząd Stowarzyszenia „POWRÓT”, Samorząd Młodzieżowy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, Kierownictwo Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyków w Mikołowie, wolontariusze, społeczność – mieszkańcy z Powiatu Mikołowskiego, a głównie z Mikołowa. Media reprezentował Redaktor Naczelny Gazety Mikołowskiej Bogusław Prejs.

WYNIKI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ.
I miejsce: Firma „ZBYSZKO” w Mikołowie,
II miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołowie,
III miejsce: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,
IV miejsce: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie.

Puchar „FAIR PLAY”: Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Młodych Liderów Profilaktyków w Mikołowie,

Król Strzelców: Prus Robert z Firmy „ZBYSZKO” (9 bramek).

Najlepszy Bramkarz: Łukasz Klaczek ze Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” w Mikołowie

Najmłodszy Zawodnik: Dawid Krymer z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.

Sędziowie Turnieju: Stanisław GRYZŁO, Andrzej KUPCZAK.

Obsługa Stanowiska Spikerskiego: Damian TYRAŁA,

Zabezpieczenia medyczne: „MRESCUE” Marcin Błaszkiewicz w Tychach.

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy – pamiątki uczestnictwa, wszystkie reprezentacje po piłce nożnej, zwycięzcy dyplomy, puchary, statuetki, nagrody rzeczowe.
Zawodnicy, goście, współorganizatorzy częstowani byli kiełbasą z pieczywem na gorąco, napojami chłodzącymi, kawą, herbatą, sokami owocowymi.

Nagrody wręczali:
 V-ce Starosta Mikołowski Henryk Zawiszowski,
 Menedżer MOSiR w Mikołowie Joanna Brehmer,
 Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej RPM Stanisław Piechula,
 V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Zawiszowski,
 Prezes Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie Zbigniew Piecha,
 Asystent Europosła Jana Olbrychta Artur Grzywok,
 Prezes Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” Tadeusz Rosa.

SPARTAKIADĘ zamknął V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Zawiszowski.
We wszystkich elementach SPARTAKIADY uczestniczyło rotacyjnie wraz z kibicami kilkaset osób, tym CAŁE RODZINY.
Niezależnie od wkładu Parlamentarzystów w/w oraz Wojewody Śląskiego zaangażowane były środki finansowe, materialne, pomoc rzeczowa: Gminy Mikołów, Firmy „ZBYSZKO”, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, TKKF „HADES” w Mikołowie, ZPM „KODRIN” w Gostyni, Przedsiębiorstwo „TOLEK” - Drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie, Firma „SPORT ACTIVE” w Wyrach.
Zaangażowany był wolontariat organizatorów w tym: Stowarzyszenia „POWRÓT”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie.
Wszystkim w imieniu patronów, współorganizatorów składam serdeczne podziękowania.
Korzystając z okazji zapraszamy społeczeństwo Powiatu Mikołowskiego do udziału w „ŁAŃCUCHU CZYSTYCH SERC” w dniu 16 września br. (wtorek) w godz. 1000-1400 na rynku w Mikołowie.
Przedsięwzięcie wspiera Ogólnopolskie Kampanie:
„ANTYNARKOTYKOWĄ – BLIŻEJ SIEBIE – DALEJ OD NARKOTYKÓW”, „DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ – POZNAJ FAKTY”, „BRAŁEŚ? NIE JEDŹ! PO NARKOTYKACH ROZUM WYSIADA”, „NARKOTYKI? NA CO MI TO!”, PROGRAM CANDIS (kolejne odsłony), „RODZINA RAZEM PRZECIW AIDS – MIŁOŚĆ, WIERNOŚĆ, ZAUFANIE, W ŻYCIU JAK W TAŃCU, KAŻDY KROK MA ZNACZENIE”, „WRÓĆ BEZ HIV”, „FAIR PLAY”, „OGRANICZENIA SPRZEDAŻY ALKOHOLU OSOBOM NIELETNIM”, „SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE”, OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PaT.




PRZEWODNICZĄCY KOMITETU
ORGANIZACYJNEGO
PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"