logo
podzialak

Wykaz instytucji | 2014-06-26

Niżej przedstawiamy zaktualizowany (po otrzymanej dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa Nr MEN/2013/DZSE/1317 z dnia 21.08.2013 r.) wykaz instytucji, osób prywatnych, współfinansujących bądź udzielających pomocy rzeczowej oraz merytorycznej podczas realizacji zadania pt.: „XIV PONADREGIONALNA EDYCJA POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie”.

__________________________________________________________________________________
Mikołów, dnia 21.08.2013 r.TABLICA OGŁOSZEŃ
STOWARZYSZENIA K. A. „POWRÓT”
w MikołowieOGŁOSZENIE


POMOC FINANSOWA, w tym wartość pracy społecznej.

Lp. Nazwa źródła Kwota w zł
1 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie 6.354,00
2 Gmina Czerwionka-Leszczyny 2.700,00
3 Gmina Katowice 2.700,00
4 Gmina Libiąż 1.350,00
5 Gmina Łaziska Górne 5.400,00
6 Gmina Mikołów 17.510,00
7 Gmina Ornontowice 1.350,00
8 Gmina Racibórz 1.350,00
9 Gmina Sosnowiec 2.700,00
10 Gmina Wyry 1.350,00
11 Gmina Zabrze 8.775,00
12 Powiat Mikołowski (Starostwo Powiatowe w Mikołowie) 1.500,00
13 Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht 500,00
14 Poseł na Sejm RP Marek Krząkała 500,00
15 Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak 300,00
16 Fundacja „PRO-EKO” 1.000,00
17 PGKiM w Łaziskach Górnych 500,00
18 Mikołowski Bank Spółdzielczy 500,00
19 Mirosław Duży (osoba prywatna) 500,00
20 Ministerstwo Edukacji Narodowej 18.681,00
21 Budżet Województwa Śląskiego 15.500,00
22 Wartość deklarowanej pracy społecznej osób zaangażowanych przy realizacji zadania: Beata Mańka, Aleksander Bożek, Krzysztof Jeleń, Paweł Kolonko, Wiktor Raducki, Mateusz Pluta, Mariusz Wierzgoń, Tadeusz Rosa, Wojciech Zięba 6.300,00
23 Środki własne Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” Około 1.150,00 zł.
Dokładne dane po zakończeniu zadania


POMOC RZECZOWĄ, RABATY PRZY REALIZACJI ZAKUPÓW, NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH, BIUROWYCH, NIEODPŁATNE WYNAJĘCIE SAL, UPUSTY, USŁUGI ZADEKLAROWALI:

Lp. Nazwa deklarującego pomoc
1 Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie
2 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie
3 Kancelaria Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
4 Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik
5 Poseł na Sejm RP Izabela Kloc
6 Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski
7 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, oddział zamiejscowy w Mikołowie
8 Cukiernia S.C. A. Wiechoczek-Fołda, G. Wiechoczek w Mikołowie
9 PROFESJA.EU sp. z o. o. w Mikołowie

Powyższe informacje udostępnione będą w komunikatach na naszej stronie internetowej, w udzielonych wywiadach do mediów. Zapoznani zostaną uczestnicy zadania, współorganizatorzy, patroni, realizatorzy. Dane te przedstawiamy również podczas XXIII Zebrania Walnego Sprawozdawczego n/Stowarzyszenia w dniu 8.01.2014 r. Przekazane będzie również w sprawozdaniach do udzielających pomocy.
OGŁOSZENIE na zauważalnym miejscu będzie udostępnione na TABLICY OGŁOSZEŃ przyznanej do 1 grudnia 2013 r.
Ponadto ogłoszenia na widocznym miejscu udostępnione będzie podczas zajęć w Ośrodku Doradztwa Rolniczego, oddział zamiejscowy w Mikołowie Śmiłowicach.
SKARBNIK KLUBU PREZES KLUBU

Eugeniusz Jadasz mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"