logo
podzialak

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE | 2014-05-07

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE W "POWROCIE" w Mikołowie.

Mikołów, dnia 18.04.2014 r.PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE
W "POWROCIE" w Mikołowie.


W dniu 17 kwietnia w Wielki Czwartek odbyła się, tradycyjnie jak co roku o kilkunastu lat, przedświąteczne spotkanie wielkanocne dorosłej społeczności Klubu Abstynenta "POWRÓT", młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz przedstawicieli Mikołowskiej Powiatowej Szkoły Liderów Profilaktyków, z zaproszonymi gośćmi.
Spotkanie będące pewnego rodzaju przedłużeniem organizowanych co roku od 18 lat Ponadregionalnych Mikołowskich Seminariów Trzeźwościowych, prowadził jak zwykle Prezes Stowarzyszenia "POWRÓT", Kierownik Szkoły Liderów Tadeusz Rosa.
W spotkaniu (blisko 80 uczestników) wśród zaproszonych gości obecni byli m. in.: Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, V-ce Starosta Mikołowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski, Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta Artur Grzywok, Asystent Poseł na Sejm RP Izabeli Kloc - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej Adam Lewandowski, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Jerzy Sztajgli, Dorota Nakonieczna z Wydziału Prewencji Śląskiej Komendy Policji w Katowicach, Marcin Bieniek z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała, Proboszcz Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Mikołowie ks. Kornel Undas, Pełnomocnik Burmistrza Mikołowskiego ds PiRPU, jednocześnie członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Przewodniczący GKRPA w Ornontowicach Andrzej Powała, Członek GKRPA w Wyrach Aleksander Brudny, przedstawiciel Rady Regionalnego Związku Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich Województwa Śląskiego Kazimierz Anisienia, Urząd Miejski w Łaziskach Górnych reprezentował Zbigniew Gardawski. Obecny był Zarząd Stowarzyszenia "POWRÓT" Koordynator i Samorząd Młodzieżowy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, Kierownictwo i Samorząd Szkolny Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie.
Przedstawiciele środków społecznego przekazu pomimo zaproszeń nie uważali za stosowne uczestniczyć w tym wydarzeniu trzeźwościowym wzmacniającym rodziny, osoby uzależnione i współuzależnione oraz młodzież działającą na rzecz profilaktyki, szczególnie rówieśniczej.
Kolejny raz przyjmujemy do wiadomości, że działaniu na rzecz dobra niekoniecznie są przedmiotem zainteresowania Szanownych Państwa Dziennikarzy. Trafnie zresztą ujęła to młodzież w przesłaniu do dorosłych, w tym przedstawicieli środków społecznego przekazu, zaprezentowanym podczas XVII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego w 2013 r. Od tego czasu niewiele się zmieniło.
W nastrój spotkania wprowadziła Kasia Gembara z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, która zaśpiewała refleksyjne pieśni „POKÓJ ZOSTAWIAM WAM” oraz „ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ”.
Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”, Lider Powiatowego Ruchu Trzeźwościowego Tadeusz Rosa.
Po przywitaniu uczestników spotkania: dorosłych, młodzież – symbolicznie CAŁYCH RODZIN, zaproszonych gości na co dzień wspierających działania realizowane przez Stowarzyszenie „POWRÓT”, Klub Młodzieżowy oraz Szkołę Liderów, nawiązał do symboliki Świąt Wielkanocnych tj.: zwycięstwa dobra nad złem oraz jajka – symbolu narodzin życia, dla trzeźwiejących uzależnionych – życia bez podpierania się alkoholem oraz narkotykami, bez przemocy, życia godnego i odpowiedzialnego, takiego aby nie krzywdzić siebie i innych, a szczególnie najbliższych, w tym DZIECI, nawiązał w tym momencie do tematyki i celów XVIII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego pt. „Krzywdzenie oraz zaniedbywanie emocjonalne dzieci i młodzieży. Konsekwencje. Przeciwdziałanie. Wzmacnianie Rodzin”, zorganizowanego 14 kwietnia br. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości, rozpoczynającym TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ. Zauważył, że dla niektórych od wielu lat to pierwsze – TRZEŹWE – Święta Wielkanocne, życzył wytrwałości w postanowieniach, a młodzież, żeby sprawdzili się w działaniach promujących trzeźwość, bez eksperymentowania w używkach psychoaktywnych. Spotkanie pobłogosławił w imieniu swoim i Dziekana Dekanatu Mikołowskiego ks. Proboszcza Kornel Undas.
Po wystąpieniu Tadeusza Rosy życzenia składali Wszyscy obecni goście. Rozpoczął Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek. Później było dzielenie się jajkiem.
Po podzieleniu się jajkiem prowadzący poinformował, że w dniu 14 marca br. odbył się VIII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO społeczności Stowarzyszenia „POWRÓT” w Mikołowie, rozgrywanego w kategorii żeńskiej i męskiej O PUCHAR BURMISTRZ MIKOŁOWA (w każdej kategorii). Turniej koordynował Adam Sadowski.

Zwycięzcy:

Kategoria żeńska:
1. Magda Pisarska
2. Monika Sadowska
3. Jolanta Sadowska

Kategoria męska:
1. Adam Sadowski
2. Michał Sadło
3. Kazimierz Żabka

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali: V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Sztajgli, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała i Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT” Tadeusz Rosa. Po czym uczestnicy spotkania wzięli udział w skromnym poczęstunku.
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej przedświątecznej atmosferze. Trwało od 1600 do 1730.
Spotkanie finansowano ze środków GMIN: ŁAZISKA GÓRNE i MIKOŁÓW. Wparcia udzieliła Cukiernia A.Wiechoczek-Fołda, G.Wiechoczek.
Za okazaną pomoc składamy serdeczne podziękowania.
Fotoreporterem był Mateusz Pluta z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU PREZES STOWARZYSZENIA
MŁODZIEŻOWEGO MIKOŁOWSKIEGO „POWRÓT”
POWIATOWEGO KLUBU MŁODZIEŻOWEGO KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW

Wiktor Raducki mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"