logo
podzialak

LIST OTWARTY | 2014-02-20

LIST OTWARTY ORGANIZATORÓW XVIII PONADREGIONALNEGO

Mikołów, dnia 03.02.2014 r.


LIST OTWARTY ORGANIZATORÓW XVIII PONADREGIONALNEGO
MIKOŁOWSKIEGO SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO
do: Sprzedawców alkoholu, Radnych, Księży, Kierowników Wydziału Handlu
i Usług Gmin Powiatu Mikołowskiego oraz Dziennikarzy środków społecznego przekazu.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy Państwa poinformować, że rozpoczęliśmy prace przygotowawcze mające na celu zorganizowanie XVIII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego na temat: "KRZYWDZENIE ORAZ ZANIEDBYWANIE EMOCJONALNE DZIECI I MŁODZIEŻY. KONSEKWENCJE. PRZECIWDZIAŁANIE. WZMACNIANIE RODZIN".

Przedsięwzięcie organizowane jest pod patronatem:
• Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Piotra Jabłońskiego,
• Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS Anny Marzec – Bogusławskiej,
• Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Krzysztofa Brzózki,
• Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka,
• V-ce Marszałka Województwa Śląskiego Mariusza Kleszczewskiego,
• Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Archidiecezji Katowickiej Ks. Wiktora Skworca,
• Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera,
• Starosty Mikołowskiego Henryka Jaroszka,
• Burmistrz Mikołowa Marka Balcera,
• Przewodniczącego Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryka Zawiszowskiego.

Odbędzie się 14 kwietnia (poniedziałek) 2014 r. dla uczczenia OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA TRZEŹWOŚCI w godz. 830 – 1430 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, Rynek 19.

Komitet Honorowy: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Halina Misiewicz, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne – Aleksander Wyra, Mikołów – Burmistrz Marek Balcer (Przewodniczący Komitetu Honorowego), Ornontowice – Wójt Kazimierz Adamczyk, Orzesze – Burmistrz Andrzej Szafraniec, Wyry – Barbara Prasoł.

ORGANIZATORZY:
• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie (organizator wiodący),
• Krajowe Centrum ds. AIDS,
• Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
• Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
• Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
• POWIATOWA MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW – Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
• Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie,
• Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry.

CEL: edukacja publiczna dotycząca zjawiska krzywdzenia i zaniedbywania emocjonalnego dzieci i młodzieży. Konsekwencje związane z możliwością eksperymentowania z środkami psychoaktywnymi, również uzależnienia się, stratami dziecka i rodziny. Zaakcentowanie strategii ograniczających występowanie tych niepożądanych zjawisk oraz wzmocnienie rodzin. Podkreślenie pozytywnej roli rodziny, w tym właściwych więzi, wzmacniających rozwój osobowościowy dziecka, również nastolatka.UCZESTNICY:
około 270 osób. Różne grupy wiekowe i zawodowe, w tym około 120 młodzież ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci wyższych uczelni. Osoby dorosłe to przedstawiciele władzy publicznej i samorządowej, szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gmin powiatu mikołowskiego, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy straży pożarnej zawodowej i ochotniczej, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół katecheci, duchowieństwo, terapeuci i konsultanci ośrodków leczenia uzależnień, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, sprzedawcy alkoholu, właściciele sklepów, pubów, restauracji, kierownicy działów ewidencji gospodarczej w urzędach miast i gmin.

Już teraz zapraszamy Sz. P. do udziału w tym przedsięwzięciu z zakresu edukacji publicznej.
Stosowne zaproszenie przekażemy w terminie późniejszym.
Jednocześnie informujemy, że zwróciliśmy się do dyrektorów i pedagogów szkolnych wszystkich szkół z terenu Powiatu Mikołowskiego, aby w Dniu SEMINARIUM na terenie szkół w ramach solidaryzowania się z naszą ideą, odbyły się APELE TRZEŹWOŚCIOWE oraz organizowane były stosowne konkursy plastyczne, literackie itp.
Ufamy, że w tę działalność włączą się młodzi liderzy – animatorzy zdrowego stylu życia, absolwenci i słuchacze POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW, a także społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.

Szanowni Państwo!

Przedstawiając powyższe zwracamy się jak co roku do Państwa z apelem o wsparcie naszego przedsięwzięcia i podjęcie działań mających na celu niesprzedawanie alkoholu w dniu SEMINARIUM na terenie gmin Powiatu Mikołowskiego.
Prowadzone ostatnio przez nas badania dotyczące dostępności alkoholu niepełnoletnim są wymowne.
Na pytanie:
Czy na terenie Twojej miejscowości osoba nieletnia może kupić alkohol, odpowiedzi:
a) tak, bez problemów – 40 %
b) tak, ale jest to utrudnione – 32 %
c) nie, nie ma takiej możliwości – 7 %
d) nic nie wiem na ten temat – 21 %

Badaniami objęci byli słuchacze XIV edycji Powiatowej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyki.
Ponownie daje o sobie znać zjawisko „dopalaczy”, śmiertelne żniwo zbiera również używanie „MEFKI”.
Społeczność lokalną poprosiliśmy o zrozumienie naszej intencji i solidaryzowanie się z tym pomysłem. Pragniemy, aby ten dzień był okazją do zamanifestowania trzeźwości, rozumianej jako dobro moralne naszych wszystkich rodzin.
Głęboko wierzymy, że nasza prośba spotka się z Państwa aprobatą, za co już teraz w imieniu uczestników SEMINARIUM, a szczególnie młodzieży, rodzin oraz organizatorów składamy serdeczne podziękowania.
Przedstawicieli środków społecznego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz księży, katechetów, nauczycieli i WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI prosimy o pomoc w rozpropagowaniu naszego pomysłu.
Korzystając z okazji informujemy, że w dniu 12 kwietnia (sobota) br. o godz. 1600 w Starym Kościele p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Mikołowie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Seminarium oraz jego uczestników i organizatorów, która praktycznie rozpocznie XVIII Seminarium. Zapraszamy do udziału.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”
Kierownik Szkoły Liderów

mgr Tadeusz Rosa
Mikołów, dnia 03.02.2014 r.


LIST OTWARTY ORGANIZATORÓW XVIII PONADREGIONALNEGO
MIKOŁOWSKIEGO SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO
do: Dyrektorów Szkół, Pedagogów i Psychologów Szkolnych,
Dyrektorów Placówek Oświatowych, Księży z terenu Gmin Powiatu Mikołowskiego
oraz Dziennikarzy środków społecznego przekazu.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy Państwa poinformować, że rozpoczęliśmy prace przygotowawcze mające na celu zorganizowanie XVIII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego na temat: "KRZYWDZENIE ORAZ ZANIEDBYWANIE EMOCJONALNE DZIECI I MŁODZIEŻY. KONSEKWENCJE. PRZECIWDZIAŁANIE. WZMACNIANIE RODZIN".
Przedsięwzięcie organizowane jest pod patronatem:
• Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Piotra Jabłońskiego,
• Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS Anny Marzec – Bogusławskiej,
• Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Krzysztofa Brzózki,
• Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka,
• V-ce Marszałka Województwa Śląskiego Mariusza Kleszczewskiego,
• Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Archidiecezji Katowickiej Ks. Wiktora Skworca,
• Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera,
• Starosty Mikołowskiego Henryka Jaroszka,
• Burmistrz Mikołowa Marka Balcera,
• Przewodniczącego Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryka Zawiszowskiego.

Odbędzie się 14 kwietnia (poniedziałek) 2014 r. dla uczczenia OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA TRZEŹWOŚCI w godz. 830 – 1430 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, Rynek 19.

Komitet Honorowy: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Halina Misiewicz, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne – Aleksander Wyra, Mikołów – Burmistrz Marek Balcer (Przewodniczący Komitetu Honorowego), Ornontowice – Wójt Kazimierz Adamczyk, Orzesze – Burmistrz Andrzej Szafraniec, Wyry – Barbara Prasoł.

ORGANIZATORZY:
• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie (organizator wiodący),
• Krajowe Centrum ds. AIDS,
• Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
• Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
• Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
• POWIATOWA MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW – Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
• Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie,
• Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry.

CEL: edukacja publiczna dotycząca zjawiska krzywdzenia i zaniedbywania emocjonalnego dzieci i młodzieży. Konsekwencje związane z możliwością eksperymentowania z środkami psychoaktywnymi, również uzależnienia się, stratami dziecka i rodziny. Zaakcentowanie strategii ograniczających występowanie tych niepożądanych zjawisk oraz wzmocnienie rodzin. Podkreślenie pozytywnej roli rodziny, w tym właściwych więzi, wzmacniających rozwój osobowościowy dziecka, również nastolatka.UCZESTNICY:
około 270 osób. Różne grupy wiekowe i zawodowe, w tym około 120 młodzież ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci wyższych uczelni. Osoby dorosłe to przedstawiciele władzy publicznej i samorządowej, szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gmin powiatu mikołowskiego, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy straży pożarnej zawodowej i ochotniczej, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół katecheci, duchowieństwo, terapeuci i konsultanci ośrodków leczenia uzależnień, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, sprzedawcy alkoholu, właściciele sklepów, pubów, restauracji, kierownicy działów ewidencji gospodarczej w urzędach miast i gmin.
Już teraz zapraszamy Sz. P. do udziału w tym przedsięwzięciu z zakresu edukacji publicznej.
Stosowne zaproszenie przekażemy w terminie późniejszym.
Naszym pragnieniem jest, aby w tym wydarzeniu trzeźwościowym wzięło udział jak najwięcej osób (dorośli i młodzież). Niestety ograniczeni jesteśmy pojemnością sali.
Dlatego zwracamy się do Państwa z propozycją zorganizowania równolegle z Seminarium uroczystych, związanych tematycznie z n/przedsięwzięciem, apeli trzeźwościowych, konkursów plastycznych itp., we wszystkich szkołach z terenu gmin Powiatu Mikołowskiego. Proponujemy zaprosić do współpracy przy ich realizacji absolwentów i słuchaczy POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW, laureatów Festiwalu „KROKUS”, konkursów na plakaty propagujące zdrowy styl życia, II edycji konkursu literackiego promującego szeroko rozumianą trzeźwość itp., Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego itp.

Szanowni Państwo!

Zwróciliśmy się również do Radnych i Sprzedawców alkoholu z terenu gmin Powiatu Mikołowskiego z apelem o wsparcie naszego przedsięwzięcia i podjęcie działań mających na celu niesprzedawanie alkoholu w dniu organizowania SEMINARIUM.
Prowadzone ostatnio przez nas badania dotyczące dostępności alkoholu niepełnoletnim są wymowne. Na pytanie:
Czy na terenie Twojej miejscowości osoba nieletnia może kupić alkohol, odpowiedzi:
a) tak, bez problemów – 40 %
b) tak, ale jest to utrudnione – 32 %
c) nie, nie ma takiej możliwości – 7 %
d) nic nie wiem na ten temat – 21 %
Badaniami objęci byli słuchacze XIV edycji Powiatowej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyki.
Ponownie daje o sobie znać zjawisko „dopalaczy”, śmiertelne żniwo zbiera również używanie „MEFKI”.
Społeczność lokalną poprosiliśmy o zrozumienie naszej intencji i solidaryzowanie się z tym pomysłem. O pomoc w rozpropagowaniu naszej idei zwracamy się również do Szanownych Państwa, ale również do Uczniów i Ich Rodzin.
PRAGNIEMY, aby TEN DZIEŃ BYŁ OKAZJĄ DO ZAMANIFESTOWANIA TRZEŹWOŚCI ROZUMIANEJ JAKO DOBRO MORALNE NASZYCH WSZYSTKICH RODZIN, a szczególnie NASZYCH DZIECI.
Głęboko wierzymy, że nasza prośba spotka się z Państwa aprobatą i życzliwym przyjęciem, za co już teraz w imieniu uczestników Seminarium, a szczególnie młodzieży i rodziców oraz organizatorów składamy serdeczne podziękowania.
Korzystając z okazji informujemy, że w dniu 12 kwietnia (sobota) br. o godz. 1600 w Starym Kościele p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Mikołowie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Seminarium oraz jego uczestników i organizatorów, która praktycznie rozpocznie XVIII Seminarium. Zapraszamy do udziału.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”
Kierownik Szkoły Liderów

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"