logo
podzialak

KOMUNIKAT | 2014-02-20

Poniżej podajemy terminy szkoleń na temat: „PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY”.

Mikołów, dnia 23.01.2014 r.


KOMUNIKAT

Poniżej podajemy terminy szkoleń na temat:
„PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY”.

Podczas szkoleń poruszana będzie również problematyka przeciwdziałania narkomanii, w tym dopalaczom.

Realizator szkolenia: instruktor do spraw pracy ze sprzedawcami napojów alkoholowych, Konsultant ds. profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień.

Miejsce: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,
ul. Konstytucji 3 Maja 38 (obok basenu), telefon 32/22 66 550

Termin realizacji ROK 2014: CZWARTKI jak niżej:

luty: 6
marzec: 20
kwiecień: 10
maj: 22
czerwiec: 12
sierpień: 28
wrzesień: 11
październik: 23
listopad: 20
grudzień: 4, 11

Początek godz. 1430
Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli sklepów, restauracji, pubów, barów oraz sprzedawców napojów alkoholowych.
Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu szkolenia.
Telefon: 32/226 65 50, 32/226 21 03.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie.

Szkolenia prowadzone przez n/Stowarzyszenie od kilkunastu lat, wpisują się w realizowaną przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy „POWROCIE” Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną „Ograniczanie dostępności alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych osobom niepełnoletnim” (kolejne odsłony), a w konsekwencji działania profilaktyczne adresowane do dorosłych i młodzieży.
Prowadzone ostatnio przez nas badania są wymowne.
Na pytanie:
Czy na terenie Twojej miejscowości osoba nieletnia może kupić alkohol, odpowiedzi:
a) tak, bez problemów – 40 %
b) tak, ale jest to utrudnione – 32 %
c) nie, nie ma takiej możliwości – 7 %
d) nic nie wiem na ten temat – 21 %

Badaniami objęci byli słuchacze ubiegłorocznej edycji Powiatowej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyki (XIV EDYCJA).

Do członków GKRPA zwracam się z uprzejmą prośbą o tradycyjne wparcie tych działań, dziennikarzy lokalnych środków społecznego przekazu proszę o rzetelną informację, pomimo że nie są to działania mocno medialne, ale trudna, mozolna, ograniczona praca nakierowana na ochronę młodzieży, wymagająca wielu sprzymierzeńców.
Ponownie agresywnie daje o sobie znać zjawisko „dopalaczy”, śmiertelne żniwo zbiera również używanie „MEFKI”. Zmobilizujemy się wszyscy do intensywniejszego przeciwdziałania.Prezes Stowarzyszenia
Kierownik Szkoły Młodych Liderów
Profilaktyków

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"