logo
podzialak

przesłanie Komendanta Powiatowego Policji | 2014-02-20

Temat przewodni XVIII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego „Krzywdzenie oraz zaniedbywanie emocjonalne dzieci i młodzieży

43-190 Mikołów ul. Rymera 1, tel.(0 32)7377212 , 7377200 fax (032) 7377244Mikołów, dnia 17 stycznia 2014 r.Pan
mgr Tadeusz Rosa
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”
Temat przewodni XVIII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego „Krzywdzenie oraz zaniedbywanie emocjonalne dzieci i młodzieży. Konsekwencje. Przeciwdziałanie. Wzmacnianie rodzin” skłania do refleksji nad losem osób krzywdzonych, szczególnie najbardziej bezbronnych – dzieci. Interdyscyplinarne podejście do przedmiotowego problemu pozwala uniknąć mieszania kompetencji poszczególnych służb, a jednocześnie daje możliwość realnej pomocy zgodnie z przygotowaniem zawodowym. Z pewnością funkcjonujące w społeczeństwie mity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie w sposób negatywny odbijają się na postrzeganiu przedmiotowego problemu. Dzieci dorastające w atmosferze fizycznego i psychicznego poniżania mogą nie sprostać przyszłym pozytywnym rolom społecznym i będą powielać negatywne wzorce postępowania prawnych opiekunów. Stąd tak ważna rola wszystkich służb odpowiedzialnych za dobro małoletnich i ich rodzin.
Tegoroczne Seminarium z pewnością przyczyni się do poszerzenia wiedzy i świadomości społecznej, jakie kroki należy przedsięwziąć, aby nie dopuścić do eskalacji problemów w rodzinie i w porę im zapobiegać.
Dziękuję Organizatorom Seminarium, którzy po raz kolejny, zbierając w jednym miejscu przedstawicieli różnych instytucji pragną wskazać wspólne płaszczyzny działania, zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Komendant Powiatowy Policji
w Mikołowie
mł. insp. mgr Tomasz OLESIŃSKI
(podpis na oryginale)

Stowarzyszenie "POWRÓT"