logo
podzialak

Informacja na temat realizacji działań profilakt | 2013-12-16

Realizowane przez Stowarzyszenie „POWRÓT” oraz działające przy Stowarzyszeniu: Powiatową Młodzieżową Szkołę Liderów i Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie na poziomie Powiatu Mikołowskiego zadania

Mikołów, dnia 02.12.2013 r.1. Realizowane przez Stowarzyszenie „POWRÓT” oraz działające przy Stowarzyszeniu: Powiatową Młodzieżową Szkołę Liderów i Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie na poziomie Powiatu Mikołowskiego zadania profilaktyczne w dziedzinie HIV/AIDS adresowane w istotnej mierze były do młodzieży szkolnej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w tym uczelnianej. Niektóre z nich, szczególnie z zakresu publicznej edukacji zdrowotnej adresowane były również do społeczności dorosłej różnych grup zawodowych.
Zadania zrealizowano m.in. we współpracy z: Krajowym Centrum ds. AIDS, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Departamentem Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zarządem Głównym „MONAR”, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Śląskim Kuratorium Oświaty, Wydziałami Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Wojewódzkiej Stacji SAN – EPID i Powiatowej Stacji SAN – EPID w Tychach, Stowarzyszeniem „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” Oddział w Katowicach, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny FMSA-Poland O. Śląsk, Klubem Honorowych Dawców Krwi w Mikołowie, Starostwem Powiatowym w Mikołowie, Urzędami Miast i Gmin oraz Gminnymi Komisjami RPA z terenu wszystkich Gmin Powiatu Mikołowskiego, a w szczególności Gminą Mikołów, Komendą Powiatową Policji w Mikołowie, Komendą Powiatową Straży Pożarnych w Mikołowie, Strażą Miejską w Mikołowie, szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi z Powiatu Mikołowskiego, a także Gmin: Czerwionka – Leszczyny, Katowice, Racibórz, Sosnowiec, Zabrze i Gminy Libiąż z woj. małopolskiego, Amatorskim Klubem Sportowym w Mikołowie, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Klubem Studenckim „FRAKTAL” w Mikołowie, Dekanatem Mikołowskim, Łaziskim i Orzeskim oraz parafiami z n/Powiatu, duszpasterzem trzeźwości archidiecezji Katowickiej, przedstawicielami środków społecznego przekazu. Naszym działaniom patronował i błogosławił je dotychczasowy Metropolita Katowicki Arcybiskup Ks. Wiktor Skworc.
2. Zrealizowane zadania:
- XIV Ponadregionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie (marzec – październik br.) wyedukowane 56 dziewcząt i chłopców (14 – 19 lat), liderów promocji zdrowia, poszerzona edukacja dotycząca problematyki HIV/AIDS,
- Dyskoteki dla młodzieży szkolnej 15 – 20 letniej Powiatu Mikołowskiego ph.: „Potrafię bawić się bez używek”, rozpropagowywanie ulotek z zakresu narkomanii, HIV/AIDS, (styczeń, luty, czerwiec, wrzesień, październik, listopad br.). Rotacyjnie w 2013 r. w dyskotekach wzięło udział około 1.400 młodzieży.
- XVII Ponadregionalne Seminarium Trzeźwościowe na temat: „ZACHOWANIA RYZYKOWNE I RYZYKANCKIE WŚRÓD MŁODZIEŻY, W TYM MŁODYCH KIEROWCÓW W RUCHU DROGOWYM ORAZ IM PRZECIWDZIAŁANIE” 25 marzec br. Udział ponad 350 uczestników, różne grupy wiekowe i zawodowe, wykłady, debata, rozpropagowywanie ulotek, plakatów, książek o tematyce zbieżnej z seminarium.
- Turnieje piłki nożnej w tym XVI POWIATOWA SPARTAKIADA ABSTYNENCKA – PROFILAKTYKA PRZEZ SPORT (maj, czerwiec, wrzesień br.). Rozpropagowywanie ulotek z zakresu HIV/AIDS, narkomanii.
- Elementy Ogólnopolskich Kampanii ZAPOBIEGANIA HIV/AIDS „WRÓĆ BEZ HIV”, „FAIR PLAY” kontynuacja z lat poprzednich oraz „CZY JESTEŚ ZAKAŻONY HIV?”, „FAIR PLAY” (kolejna odsłona), a także w Ogólnopolskich Kampaniach Antynarkotykowych, w tym przeciwdziałającym dopalaczom w tym „NARKOTYKI! NA CO MI TO?” (kolejne odsłony). Rozpropagowywanie stosownych materiałów, ulotek, plakatów podczas realizacji imprez w/w. Zaangażowanie do współpracy lokalnej prasy: Gazeta Mikołowska, Gazeta Łaziska, Dziennik Zachodni, Tygodnik Regionalny „ECHO”, Aktualności Powiatu Mikołowskiego, „Nasza Gazeta”.
- X Jubileuszowa Mikołowska Powiatowa Kampania pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC –NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU - TAK”.
W Kampanii, będącej formą podsumowania kilkumiesięcznych działań profilaktycznych w tym względzie, wzięło udział ponad 3 tysiące uczestników, głównie młodzież. Podsumowanie (FINAŁ) działań Kampanii odbyło się w dniu 17 września na RYNKU W MIKOŁOWIE. Uczestnicy trzymając się za ręce zamanifestowali swoją solidarność z działaniami na rzecz dobra. 7 września w ramach Kampanii zorganizowano na Boisku Sportowym „ORLIK” w Mikołowie Turniej Piłki Nożnej. Podczas tego wydarzenia rozpropagowywane były materiały edukacyjne, w tym plakaty, ulotki itp.
- W dniu 22 października br. w siedzibie Stowarzyszenia „POWRÓT” odbyła się konferencja robocza podsumowująca XIV Ponadregionalną Edycję Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie. W konferencji brali udział m.in. koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 10 gmin uczestniczących w programie, pedagodzy szkolni, dziennikarze. Podczas konferencji poruszono również problematykę HIV/AIDS, również w kontekście Światowego Dnia AIDS, a także realizowane Kampanie dotyczące problematyki HIV/AIDS (kolejne odsłony) Kampanii Antynarkotykowych. Mocno akcentowano problem dopalaczy, które niestety w sposób agresywny dają ponownie o sobie znać. Uczestnicy otrzymali stosowne materiały edukacyjne uzyskane z KC ds. AIDS i KB ds. PN.
- Światowy Dzień AIDS – 2 grudnia: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu Gmin Powiatu Mikołowskiego, a także: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Libiążu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i IV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach (Światowy Dzień uczczono 2 grudnia, ponieważ 1 to niedziela, niektóre działania np. konkursy na plakat realizowane były wcześniej, aby zdążyć przed 2 grudnia br.).
Formy realizacji: gazetki ścienne, konkursy plastyczne, stoiska informacyjne, prelekcje podczas godzin wychowawczych, komunikaty, informacje przekazywane przez radiowęzły szkolne, wspólne oglądanie kaset video z filmami „Miało być inaczej”, „Żyć z HIV”, omawianie, wnioski. Akcentowanie Kampanii „MIŁOŚĆ – WIERNOŚĆ – ZAUFANIE”, „W ŻYCIU JAK W TAŃCU KAŻDY KROK MA ZNACZENIE”, „WRÓĆ BEZ HIV”, „CZY JESTEŚ ZAKAŻONY HIV?” oraz „FAIR PLAY” i „ZRÓB TEST NA HIV”.
3. W maju br. liderzy z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego zrealizowali działania edukacyjne w dziedzinie przeciwdziałania HIV/AIDS i narkomanii w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „BRAŁEŚ? NIE JEDŹ! PO NARKOTYKACH ROZUM WYSIADA” oraz Ogólnopolskiej Akcji „DOPALACZE – POZNAJ FAKTY”, „NARKOTYKI! NA CO MI TO?”, oraz „FAIR PLAY” wśród młodzieży studenckiej a także pracującej, szczególnie podczas imprez masowych (Klub Studencki „FRACTAL” w Mikołowie. Działania te szczególnie zaakcentowano w dniach poprzedzających Światowy Dzień AIDS. W klubie studenckim rozpropagowywane były również prezerwatywy edukacyjne (młodzież pełnoletnia).
4. 19 grudnia odbędzie się uroczyste spotkanie opłatkowe społeczności „POWROTU” (dorośli, młodzież) z zaproszonymi gośćmi, w tym m.in. przedstawicielami władzy publicznej szczebla wojewódzkiego, powiatowego, lokalnego, duchowieństwa, środków społecznego przekazu. Podziękowanie, wręczenie dyplomów młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie, w tym Samorządowi Młodzieżowemu i Koordynatorowi Klubu, szczególnie zaangażowanym w działania profilaktyczne HIV/AIDS i narkomanii, a zwłaszcza w obchody Światowego Dnia AIDS.
5. Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT” Tadeusz Rosa uhonorowany został nagrodą Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie zapobiegania HIV/AIDS w 2013 r.W imieniu organizatorów

PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”
KIEROWNIK POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ
SZKOŁY LIDERÓW

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"