logo
podzialak

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W "POWROCIE" | 2013-12-16

W dniu 5 grudnia br. w siedzibie "POWROTU" w Mikołowie oraz działających przy Stowarzyszeniu placówkach odbyło się spotkanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze Św. Mikołajem.

Mikołów 06.12.2013 r.ŚWIĘTY MIKOŁAJ W "POWROCIE"


W dniu 5 grudnia br. w siedzibie "POWROTU" w Mikołowie oraz działających przy Stowarzyszeniu placówkach odbyło się spotkanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze Św. Mikołajem.
Zadanie samodzielnie zorganizowała społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, prowadzonego przez Michała Rosę i Wiktora Raduckiego.
Uczestników spotkania, w tym gości, a szczególnie gorąco dzieci, przywitali Tadeusz Rosa oraz Katarzyna Gembara, która wystąpiła ze stosownym koncertem, wykonane przez nią piosenki wprowadziły w nastrój spotkania.
Spotkanie dalej prowadzone było przez Kasię Gembarę. Symbolicznie Kasi towarzyszyła 4 miesięczna córeczka Natalia.
W pewnym momencie pojawił się Św. Mikołaj (młodzieżowy klubowicz Krzysztof Jeleń), który przywitany został gromkimi brawami i serdecznymi okrzykami.
Św. Mikołaj przystąpił do obdarowywania dzieci i młodzieży paczkami, niektóre z obdarowanych deklamowały okazjonalne wierszyki, śpiewały piosenki. Wręczono 105 paczek, ufundowanych przez Wojewodę Śląskiego, Burmistrzów Łazisk Górnych, Mikołowa, Posłów do Parlamentu Europejskiego: Małgorzatę Handzlik, Jana Olbrychta, Posłów na Sejm RP: Izabelę Kloc, Marka Krząkałę, Grzegorza Matusiaka, Senatora Senatu RP Bolesława Piechę, Mikołowski Bank Spółdzielczy oraz prywatnie przez Pana Mirosława Dużego.
Razem w spotkaniu uczestniczyło ponad 160 osób (dzieci, młodzież, dorośli).
Miało na celu wspieranie rodzin oraz pogłębianie integracji młodzieży ze wszystkich Gmin Powiatu Mikołowskiego.
Nasza młodzież zorganizowała go pod hasłem "STARSZE RODZEŃSTWO – MŁODSZEMU oraz RODZICOM".
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m. in.: V-ce Starosta Mikołowski Henryk Zawiszowski, Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Aleksandra Hetmańska, Aleksander Benisz z Wydziału Prewencji Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Sztajgli, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała, Magda Rak – Pedagog Szkolny z I LO w Mikołowie, Adam Zapa z Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie, Bożena Hammer – Kierownik Świetlicy Środowiskowo – Terapeutycznej w Mikołowie, Redaktor „Gazety Mikołowskiej” i „Aktualności Powiatu Mikołowskiego” Bogusław Jastrzębski.
W trakcie rozmów bezpośrednich bądź telefonicznych przeprowadzonych przez Prezesa „POWROTU” Tadeusza Rosę, specjalne życzenia dla uczestników spotkania, szczególnie dzieci i młodzieży, przekazali Senator Senatu RP Bolesław Piecha, Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Gadowski, Grzegorz Matusiak, Dyrektor Biura Krajowego w Tychach Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik -Jerzy Chaberko, Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta - Artur Grzywok, Dyrektorzy Biur Poselskich Posłów: Izabeli Kloc – Daniela Zarębska, Marka Krząkały – Łukasz Kłosek.
Korespondencyjnie życzenia przekazał Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk.
Spotkanie adwentowe upłynęło w bardzo serdecznej, miłej, rodzinnej atmosferze.
Poczęstunek sfinansowano z środków GMINY MIKOŁÓW i WOJEWODY ŚLĄSKIEGO oraz środków własnych (składki członkowskie) Stowarzyszenia "POWRÓT" oraz Społeczności Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Spotkanie opłatkowe w "POWROCIE" odbędzie się 19 grudnia br., początek godz. 1630.
Przewodniczący Samorządu Prezes Stowarzyszenia
Młodzieżowego "POWRÓT"

Wikotr Raducki mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"