logo
podzialak

SPARTAKIADA ABSTYNENCKA | 2013-06-04

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ze zorganizowania SZESNASTEJ MIKOŁOWSKIEJ POWIATOWEJ SPARTAKIADY ABSTYNENCKIEJ

Mikołów, dnia 01.06.2013 r.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ze zorganizowania SZESNASTEJ MIKOŁOWSKIEJ POWIATOWEJ SPARTAKIADY ABSTYNENCKIEJ

SPARTAKIADA została zorganizowana w dniu 01.06.2013 r. (sobota) na Stadionie Miejskim w Mikołowie w godz. 700 – 1400 z okazji XXVII rocznicy założenia Klubu „POWRÓT”, 92 – lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 90 rocznicy powstania Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie, a także DNIA DZIECKA, pomimo niesprzyjającej pogody.

W ramach SPARTAKIADY zorganizowano:
- Turniej Piłki Nożnej Reprezentacji Powiatowych: Pocztowców, Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, Ochotniczej Straży Pożarnej, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, pogotowia ratunkowego, firmy ZBYSZKO, Klubu „POWRÓT”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, strażników miejskich,
O PUCHAR STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO I PUCHAR FAIR PLAY BURMISTRZA MIKOŁOWA.
 Imprezę sportowo-rekreacyjną dla dzieci i młodzieży zorganizowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie (gry i zabawy) prowadzoną przez instruktorów Roberta Brysza i Krzysztofa Gasza.

ORGANIZATORZY:
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie (organizator wiodący),
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
- Urząd Miasta w Mikołowie,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
- Zarząd Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie,
- Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie,
- Gminne Komisje RPA Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry,
- POWIATOWA MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
- Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie.

PATRONAT:
STAROSTA Mikołowski mgr Henryk Jaroszek, Burmistrz Mikołowa dr inż. Marek Balcer.

KOMITET HONOROWY:
Burmistrzowie, Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego

PRZEWODNICZĄCY:
Burmistrz Mikołowa dr inż. Marek Balcer

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”, Kierownik Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów mgr Tadeusz Rosa

CEL
Propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych, promocja trzeźwości, integracja młodzieży i społeczności POWIATU MIKOŁOWSKIEGO, konsolidacja koalicji Ruchu Trzeźwościowego, a także różnych grup zawodowych, przełamywanie mitów o konieczności używania środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) przez młodzież na imprezach masowych, przeciwdziałanie nietolerancji i zachowaniom agresywnym przez młodzież na imprezach masowych.
Spartakiada wsparła Ogólnopolskie Kampanie Antynarkotykowe: „NARKOTYKI? NA CO MI TO” - KOLEJNE ODSŁONY, „DOPALACZE – POZNAJ FAKTY”, Ogólnopolską Kampanię zapobiegania HIV/AIDS „CZY JESTEŚ ZAKAŻONY HIV?”, „FAIR PLAY” Ogólnopolską Kampanię Antyalkoholową „SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE” oraz Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną „OGRANICZANIE ZACHOWAŃ RYZYKANCKICH I RYZYKOWNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY, W TYM MŁODYCH KIEROWCÓW W RUCHU DROGOWYM.”

Impreza miała oprawę typu igrzyska olimpijskie.
Najpierw przy dźwiękach MARSZA SPORTOWCÓW odegranego przez Zakładową Orkiestrę KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY” zawodnicy w strojach reprezentacji zostali wyprowadzeni na płytę boiska przez kierowników drużyn.
Następnie był bieg młodego strażaka Mateusza Gwiżdża z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mikołowie z zapaloną pochodnią wokół stadionu, zapalenie znicza, w następnej kolejności poczet sztandarowy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mikołowie w składzie: Mateusz Gwiżdż, Mateusz Nalepa, Radosław Raichel (Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mikołowie), podniósł flagę na maszt przy równoczesnym odegraniu hymnu państwowego. Po czym Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – pomysłodawca SPARTAKIADY ABSTYNENCKIEJ – Tadeusz Rosa poprosił o uczczenie pamięci – minutą ciszy śp. Dawida Hańca, zmarłego w tym roku zawodnika reprezentacji Straży Miejskiej, od wielu lat uczestniczącego w kolejnych edycjach SPARTAKIADY, po czym powitał wszystkich uczestników imprezy, zawodników, przedstawicieli władzy Publicznej Powiatu Mikołowskiego i Gminy Mikołów, uczestniczyli m.in.: V-ce Starosta Mikołowski – Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski, V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Zawiszowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Tadeusz Socha, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Krzysztofa Gadowskiego Roman Foksowicz, asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta Artur Grzywok, Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Mariusz Bodnar, Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Sebastian Krzysztofik, Przewodnicząca Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Mikołowie Janina Piecha, Dyrektor MOSiR w Mikołowie Wojciecha Tkacza reprezentowała Joanna Brehmer, Prezes Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie Zbigniew Piecha, Członek Zarządu AKS w Mikołowie Józef Kurtycz, Honorowy Członek Zarządu AKS - wieloletni Dyrektor, Jan Pająk, przedstawiciel GKPPA w Wyrach Aleksander Brudny. Radę Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego reprezentował Kazimierz Anisienia.
Obecny był ponadto: Zarząd Stowarzyszenia „POWRÓT”, Kierownictwo Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie, Samorząd Młodzieżowy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie i inni. Środki społecznego przekazu reprezentowali: Bogusław Jastrzębski z Aktualności Powiatu Mikołowskiego, Marek Wójcik z Gazety Mikołowskiej, Jerzy Filar Redaktor Naczelny „Naszej Gazety”.
Licznie przybyła młodzież w tym absolwenci i słuchacze POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW i przedstawiciele Mikołowskiego Klubu Młodzieżowego, społeczność Powiatu Mikołowskiego z rodzinami. Korespondencyjnie życzenia i gratulacje przesłała Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych z Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Wrona.
Po powitaniu przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Tadeusza Rosę, przedstawieniu celu tego przedsięwzięcia oraz zaakcentowaniu, że XVI Mikołowska Powiatowa Spartakiada Abstynencka – WYDARZENIE PRZEDE WSZYSTKIM TRZEŹWOŚCIOWE V-ce Starosta Mikołowski Henryk Zawiszowski, V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Zawiszowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Tadeusz Socha dokonali oficjalnego otwarcia SPARTAKIADY.
Orkiestra KWK „Bolesław Śmiały” zaprezentowała się w kilkunastominutowym koncercie na płycie głównego boiska. Po czym przystąpiono pod kierunkiem Koordynatora Technicznego Spartakiady Kazimierza Anisieni z „POWROTU” do prac związanych z rozgrywkami, które rozpoczęły się po losowaniu i przypomnieniu zawodnikom Regulaminu. Sprawozdawcą imprezy był Damian Tyrała. Równolegle z prowadzonymi rozgrywkami piłkarskimi odbywały się gry i zabawy integracyjne, konkursy dla dzieci i młodzieży (impreza sportowo-rekreacyjna). Te prowadzili instruktorzy MOSiR: Robert Brysz i Krzysztof Gasz. Każdy z uczestników tej formy SPARTAKIADY otrzymał nagrody i pamiątki uczestnictwa (dyplomy, słodycze, plakietki). Nagrody dla dzieci i młodzieży fundowane były przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie. Było dużo uciechy, żartów i serdeczności.
SĘDZIOWIE TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ:
1. Stanisław GRYZŁO,
2. Andrzej KUPCZAK,
3. Szymon SKOWROŃSKI.
Opiekę medyczną sprawował Marcin Błaszkiewicz.
Obsługa techniczna, spikerka

WYNIKI TURNIEJU:
I miejsce - Firma „ZBYSZKO”
II miejsce - STRAŻ MIEJSKA w Mikołowie
III miejsce - MIKOŁOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
IV miejsce - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w MIKOŁOWIE


Drużyna FAIR PLAY - POGOTOWIE RATUNKOWE w MIKOŁOWIE

Król Strzelców - ADAM ŁACH (7 bramek) – FIRMA „ZBYSZKO”

Najlepszy Bramkarz - TOMASZ LEŚNIAK – K. A. „POWRÓT” w MIKOŁOWIE

Najmłodszy Zawodnik- KAMIL POLOCZEK z OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻRNEJ w Mikołowie

Każdy z uczestników TURNIEJU oraz reprezentacje otrzymali DYPLOMY – PAMIĄTKI UCZESTNICTWA, piłki nożne, a także materiały edukacyjne, ulotki związane z przeciwdziałaniem narkomanii, alkoholizmowi, HIV/AIDS, przemocy domowej. Wszyscy nagrodzeni zostali medalami zakupionymi z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, piłkami nożnymi zakupionymi z dotacji Gminy Mikołów oraz gadżetami.
Reprezentacje zwycięskie, drużyna FAIR PLAY, KRÓL STRZELCÓW, NAJMŁODSZY ZAWODNIK, NAJLEPSZY BRAMKARZ, otrzymali piłki nożne zakupione przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie oraz torby sportowe, rękawice bramkarskie zakupione a dotacji Gminy Mikołów.
Ponadto piłki ufundowali Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Gadowski i Grzegorz Matusiak.
Puchary zakupiono z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki (I, II, III i IV miejsce oraz Najmłodszy Zawodnik, Najlepszy Bramkarz, Król Strzelców). Puchar „FAIR-PLAY” ufundował Burmistrz Mikołowa. Gadżety dodatkowo ufundowali Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik i Jan Olbrycht.

Puchary, dyplomy, medale, nagrody wręczali:
- V-ce Starosta Mikołowski-członek Zarządu Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Henryk Zawiszowski,
- V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Zawiszowski,
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Tadeusz Socha
- Prezes AKS w Mikołowie Zbigniew Piecha,
- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa.

Zawodnicy i goście częstowani byli kiełbasą na gorąco z pieczywem, napojami chłodzącymi, kawą, herbatą i słodyczami, a także sokami owocowymi.

Witaminy, środki opatrunkowe zakupiono z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dotacji Gminy Mikołów.

Po wręczeniu PUCHARÓW, DYPLOMÓW i NAGRÓD głos ponownie zabrał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, który pogratulował zwycięzcom, podziękował współorganizatorom za współpracę i gościom za liczne przybycie pomimo deszczu.
V-ce Starosta Mikołowski Henryk Zawiszowski dokonał oficjalnego zamknięcia SPARTAKIADY zapraszając do udziału za rok w SIEDEMNASTEJ SPARTAKIADZIE ABSTYNENCKIEJ.
Flagę opuszczono, znicz zgaszono.
W imprezie pomimo niesprzyjającej pogody (padał deszcz) wzięło udział rotacyjnie około tysiąca osób – mieszkańców Powiatu Mikołowskiego.
Przedsięwzięcie finansowane było ze środków finansowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (Mikołów), ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Urzędu Miasta Mikołowa. Wsparcia materialnego udzielili: Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski, Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Przedsiębiorstwo „TOLEK” – drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „KODRIN” w Gostyni, Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie, Zakład Instalacyjno – Remontowy „ZBYSZKO” w Mikołowie. Oprawę muzyczną nieodpłatnie zapewniła Orkiestra Dęta KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY”. Strategicznym współorganizatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie (nieodpłatnie zabezpieczenie obiektu sportowego z zapleczem).

Zaangażowany był wolontariat i zasoby własne organizatorów.
ORGANIZATORZY składają wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia imprezy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA!

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA składamy DZINNIKARZOM za rozpropagowanie i popularyzowanie tego trzeźwościowego wydarzenia.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA w tym względzie składamy również Dyrekcjom Szkół z Powiatu Mikołowskiego.PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
PREZES K.A. „POWRÓT”
KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"