logo
podzialak

CZERWONA KOKARDAK DLA TADEUSZA ROSY | 2012-12-07

"CZERWONA KOKARDKA" DLA TADEUSZA ROSY I MIKOŁOWSKIEJ POWIATOWEJ SZKOŁY MŁODYCH LIDERÓW PROFILAKTYKÓW.

Warszawa, Mikołów, dnia 27.11.2012 r.

"CZERWONA KOKARDKA"
DLA TADEUSZA ROSY I MIKOŁOWSKIEJ POWIATOWEJ SZKOŁY
MŁODYCH LIDERÓW PROFILAKTYKÓW.


Decyzją kapituły "CZERWONEJ KOKARDKI" Tadeusz Roda wraz z Mikołowską Powiatową Młodzieżową Szkołą Liderów, która pod Jego kierownictwem działa z sukcesem od wielu lat, uhonorowany został tym zaszczytem wyróżnieniem.
"Czerwoną Kokardkę" przyznaną co roku z okazji Światowego Dnia AIDS, otrzymują osoby, organizacje i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV/AIDS w Polsce.
Uroczystość wręczenia "Czerwonych Kokardek" odbędzie się podczas uroczystej sesji w ramach XIX Konferencji "Człowiek Żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie", dnia 3 grudnia br. o godz. 18.30, w hotelu Marriott w Warszawie.
Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie utworzona została przez Tadeusza Rosę i zarejestrowana została w dniu 19.10.1999 roku pod numerem 5/99 w Starostwie Powiatowym w Mikołowie w ewidencji niepublicznych placówek oświatowych. Kształci młodzież z Województwa Śląskiego, w tym z gmin Powiatu Mikołowskiego oraz Województwa Małopolskiego.
Dotychczas zrealizowano XIII Edycji.
Dyplom młodego lidera profilaktyka oraz świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 890 absolwentów (dziewczęta i chłopcy w wieku 14-20 lat). Program Szkoły zawiera również edukację na temat problematyki HIV/AIDS.
W 2004 roku Stowarzyszenie "POWRÓT" przy którym funkcjonuje Szkoła zajęło 3 miejsce (na 452 inicjatywy z całego kraju) w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ligi Inicjatyw Powiatowych za utworzenie i prowadzenie Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie. Stosowny dyplom i list gratulacyjny rekomendujący to przedsięwzięcie do rozpowszechniania w całym kraju, odebrali Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek oraz Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Rosa z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 15 kwietnia 2004 r. w Pałacu Prezydenckim.
14 października 2004 r. w Dniu Edukacji Narodowej do Mikołowa przyjechała żona Prezydenta Pani Jolanta Kwaśniewska z ks. Arkadiuszem Nowakiem, którzy m. in. spotkali się z przedstawicielami absolwentów poprzednich edycji Młodzieżowej Szkoły Liderów, aktywnie działającymi w Mikołowskim Klubu Młodzieżowym.
Od 2004 r do 2012 r corocznie słuchacze kolejnych edycji Powiatowej Szkoły Liderów wyjeżdżają do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas wyjazdu edukacyjnego realizowana jest debata na temat profilaktyki uzależnień wśród młodzieży, w udziałem krajowych autorytetów realizujących strategię naszego kraju w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej, w tym alkoholizmowi, narkomanii, przemocy, HIV/ADIS.
Korzystając z okazji przypominamy:
19 maja 2011 roku Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka przyznał Tadeuszowi Rosie, uznając jego dotychczasowe wybitne osiągnięcia na polu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Certyfikat Specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Tadeusz Rosa znalazł się w gronie sześciu finalistów III edycji konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska”. Nagrodę wręczono w dniu 20 czerwca 2011 r w Warszawie podczas gali „Działaj lokalnie VII”, zorganizowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Kapituła Nagrody doceniła działania prezesa Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „POWRÓT” w dziedzinie profilaktyki oraz realizację takich przedsięwzięć, jak utworzenie pierwszej w Polsce Szkoły Liderów.
W dniu 13 października 2011 r. podczas powiatowej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej udekorowany został Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Tadeusz Rosa znalazł się w gronie 11 nominowanych do tytułu CZŁOWIEKA ROKU 2011 POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. Plebiscyt organizowała Redakcja Dziennika Zachodniego (Dodatek dla Powiatu Mikołowskiego). Zajął 3 miejsce.
W dniu 19 sierpnia br. Tadeusz Rosa, uczestniczył w Warszawie w uroczystościach obchodów 10 rocznicy śmierci śp. Marka Kotańskiego, KOTANA jak GO do dzisiaj nazywamy.
Podczas uroczystości Tadeusz Rosa odznaczony został przez Kapitułę "MONARU" MIECZEM KOTANA za długoletnią pracę na rzecz osób borykających się z uzależnieniami od środków psychoaktywnych, współuzależnionych oraz wybitne osiągnięcia w profilaktyce – przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży. Otrzymał tytuł WOJOWNIKA ŚWIATŁA.
Twórca Szkoły Liderów od 2003 r do 2012 r corocznie, w przeddzień Światowego Dnia AIDS, wyróżniony był nagrodą Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w profilaktyce w aspekcie zapobiegania HIV/AIDS.
Tadeusz Rosa często podkreśla, że działania profilaktyczne, w szczególności adresowane do młodzieży, powinny cechować się komplementarnością, równocześnie powinny przeciwdziałać szeroko pojętym zjawiskom, dysfunkcji społecznej (alkoholizm, narkomania, HIV/ADIS, przemoc interpersonalna: zachowania ryzykowne i ryzykanckie). Ważne jest aby do ich realizacji angażować odpowiednio przygotowaną młodzież przy zachowaniu "PARASOLA" dorosłych.

PRZEWODNICZĄCY V-CE PREZES "POWROTU"
SAMORZĄDU MŁODZIEŻOWEGO PSYCHOLOG KLUBOWY

Wiktor Raducki mgr Zygmunt Furgoł

Stowarzyszenie "POWRÓT"