logo
podzialak

MŁODZIEŻ MIKOŁOWSKIEGO POWIATOWEGO KLUBU MŁODZ | 2012-12-07

MŁODZIEŻ MIKOŁOWSKIEGO POWIATOWEGO KLUBU MŁODZIEŻOWEGO WYCHOWANKOM DOMU DZIECKA W ORZESZU

Mikołów, dn. 22.11.2012 r.MŁODZIEŻ MIKOŁOWSKIEGO POWIATOWEGO KLUBU MŁODZIEŻOWEGO
WYCHOWANKOM DOMU DZIECKA W ORZESZU


W dniu 21 listopada, na zaproszenie Kierownictwa Domu Dziecka w Orzeszu, młodzież z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w składzie: mgr Katarzyna Gembara i mgr Iwona Jeleń, posiadająca stosowne kwalifikacje i uprawnienia, w ramach realizacji zadania pt: „ORGANIZOWANIE I REALIZACJA PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ ORAZ IMPREZ PROPAGUJĄCYCH ZDROWY STYL ŻYCIA I ALTERNATYWNE SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA NIEPOŻĄDANYM ZJAWISKOM DYSFUNKCJI SPOŁECZNEJ PRZEZ MIKOŁOWSKI POWIATOWY KLUB MŁODZIEŻOWY PRZY STOWARZYSZENIU K.A. „POWRÓT” W MIKOŁOWIE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I POZASZKOLNEJ” rozpoczęła cykl działań profilaktycznych psychoedukacyjnych, adresowanych do młodzieży z Domu Dziecka w Orzeszu.
W trakcie zajęć edukacyjnych (warsztaty: 2 godziny dydaktyczne, mini wykłady), w których uczestniczyło 7 dziewcząt i chłopców, poruszono zagadnienie narkomanii oraz niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków.
Uczestnicy otrzymali pakiety edukacyjne ze stosownymi gadżetami nawiązującymi do problematyki narkomanii (w tym zjawiska dopalaczy), alkoholizmu, przemocy interpersonalnej, HIV/AIDS.
Podczas spotkania zachęcono do obchodów Światowego Dnia AIDS w dniu 1 grudnia.
Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do udziału w Spotkaniu ze Świętym Mikołajem, organizowanych przez „Powrót” w dniu 6 grudnia.
Osobne zajęcia poświęcone będą tematyce zagrożeń (w tym śmierci) spowodowanych zażywaniem DOPALACZY. Problematyka znowu bardzo groźna, ponieważ TEMAT AGRESYWNIE POWRACA.
Młodzież prowadziła zajęcia nieodpłatnie.
Wykorzystano materiały edukacyjne i gadżety otrzymane z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowego Centrum ds. AIDS oraz PARPA.
Następne zajęcia odbędą się 11 grudnia.


PRZEWODNICZĄCY PREZES STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDU MŁODZIEŻOWEGO


Wiktor Raducki mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"