logo
podzialak

Zwiedzanie, rekreacja bez środków psychoaktywny | 2009-07-30

W dniu 30 lipca br. blisko 30 dziewcząt i chłopców z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego wzięło udział w kolejnym w tym roku wyjeździe profilaktycznym tym razem do Wisły i okolic.

Wyjazd miał na celu integrację społeczności klubu, pokazanie możliwości
spędzania wolnego czasu bez posiłkowania się substancjami
psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, dopalacze), a także zapoznanie
uczestników z topografią Beskidu śląskiego, a jak również udział w
zajęciach rekreacyjnych w parku wodnym Tropicana w Hotelu Gołębiewskim.

Dla wolontariuszy była to okazja do sprawdzenia umiejętności
organizowania zajęć współuczestnikom oraz opieki nad innymi.

Po przybyciu do Wisły i zapoznaniu się z regulaminem wyjazdu wyciągiem
krzesełkowym wjechaliśmy na Czantorię a następnie zeszliśmy szlakiem do
Wisły.

Następnie wzięliśmy udział w zajęciach rekreacyjnych w parku wodnym
Tropicana.

Wyjazd koordynowali kol. Aleksander Bożek i Michał Rosa, który
jednocześnie jako dyplomowany ratownik medyczny sprawował opiekę medyczną.

Opiekę sprawowali wolontariusze kol. Iwona Jeleń, Dariusz Rusek, Andrzej
Gustyn z uprawnieniami wychowawców kolonijnych.

Wyjazd finansowany był z budżetów gmin: Łaziska Górne, Mikołów oraz ze
środków własnych uczestników.

Za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu tradycyjnie dziękujemy Burmistrzom
Łazisk Górnych Panom Mirosławowi Dużemu i Janowi Ratce oraz Burmistrzom
Mikołowa Panom Markowi Balcerowi i Adamowi Zawiszowskiemu

Stowarzyszenie "POWRÓT"