logo
podzialak

„KROKUS – ŁAZISKA GÓRNE 2012 | 2012-03-27

ZAKOŃCZYŁA SIĘ XIV EDYCJI POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI I POEZJI PROPAGUJĄCEJ ZDROWY STYL ŻYCIA „KROKUS – ŁAZISKA GÓRNE 2012”

Łaziska Górne, dn. 26.03.2012 r.

ZAKOŃCZYŁA SIĘ XIV EDYCJI POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI I POEZJI PROPAGUJĄCEJ ZDROWY STYL ŻYCIA
„KROKUS – ŁAZISKA GÓRNE 2012”

W dniu 24.02.2012 r. w sali amfiteatralnej Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych odbyły się przesłuchania zespołów, solistów, duetów itp. wyłonionych w eliminacjach w szkołach, domach kultury, klubach młodzieżowych, świetlicach, stowarzyszeniach z terenu wszystkich gmin powiatu mikołowskiego w ramach realizacji XIV edycji festiwalu.
Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonali: V-ce Burmistrz Łazisk Górnych Jan Ratka oraz pomysłodawca, lider ruchu trzeźwościowego Tadeusz Rosa.

W przesłuchaniach udział wzięło blisko 300 młodych artystów: (dziewczęta i chłopcy).
30 zespołów
kategoria - forma literacka 7 – 13 lat (grupa młodsza)
kategoria - forma muzyczna 7 – 13 lat (grupa młodsza)
kategoria - forma literacka 14 – 19 lat (grupa starsza)
kategoria - forma muzyczna 14 – 19 lat (grupa starsza)

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Pomysłodawca i rzecznik Festiwalu – Tadeusz Rosa Prezes Stowarzyszenia K.A. „POWRÓT”, Kierownik Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie,
Komisarz Festiwalu – Jan Ratka, V-ce Burmistrz Łazisk Górnych,
Komisarz Artystyczny Festiwalu – Tadeusz Wita, Kierownik Artystyczny MDK w Łaziskach Górnych,
Sekretarz Festiwalu – Katarzyna Siewier, Sekretarz GKRPA w Łaziskach Górnych,
Prowadzenie, Redaktor Gazetki Festiwalu – Aleksandra Hanus, Nauczyciel Szkoły im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych,
Członek Zespołu – Zofia Kowalczyk, pedagog,
Obsługa multimedialna – Mateusz Kowalczyk, absolwent II edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie.

ORGANIZATORZY:
Urząd Miejski w Łaziskach Górnych (organizator wiodący)
Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie
Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry

Komitet Honorowy: Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego.
Przewodniczący Komitetu Honorowego Burmistrz Łazisk Górnych Aleksander Wyra.

Patronat: Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek
Dziekan Dekanatu Łaziskiego ks. Jacek Wojciech

JURY:
Celina Januszewska (Gmina Łaziska Górne)
Genowefa Jakubowska – Fijałkowska (Gmina Mikołów)
Bożena Kasprzycka (Gmina Ornontowice)
Iwona Woźniak (Gmina Orzesze)
Jadwiga Harupa (Gmina Wyry)
Ewa Jegła (ekspert literacki)
Andrzej Marciniec (ekspert muzyczny)
WYNIKI:
GRUPA MŁODSZA, FORMA LITERACKA
1. ZŁOTY KROKUS: „Szkolne Gagatki” Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ornontowicach.
2. SREBRNY KROKUS: „PANTOMIMA UŚMIECH” Stowarzyszenie „UŚMIECH” w Mikołowie.
3. BRĄZOWY KROKUS: Kółko Teatralne „PIĄTKI” - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łaziskach Górnych.

GRUPA STARSZA, FORMA LITERACKA
1. ZŁOTY KROKUS: Grupa integracyjna „INCOGNITO” - Zespół Szkół Nr 3 w Mikołowie.
2. SREBRNY KROKUS: Zespół „ERROR” - Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie.
3. BRĄZOWY KROKUS: Kacper Raszka – Zespół Szkół w Łaziskach Górnych.

GRUPA MŁODSZA, FORMA MUZYCZNA
1. ZŁOTY KROKUS: Natalia Knapik – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mikołowie z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie.
2. SREBRNY KROKUS: Magdalena Wieczorek – Stowarzyszenie „UŚMIECH” w Mikołowie.
3. BRĄZOWY KROKUS: Zespół wokalny - Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Mikołowie

GRUPA STARSZA, FORMA MUZYCZNA
1. ZŁOTY KROKUS: „POLITEMATYCZNI” - Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.
2. SREBRNY KROKUS: Zespół „UŚMIECH” - Stowarzyszenie „UŚMIECH” w Mikołowie
3. BRĄZOWY KROKUS: Karolina Jaworska, Radek Kasprzycki – Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach.

NAGRODA SPECJALNA STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO:
GRUPA TEATRALNA „FANTAZJA” - Zespół Szkół w Gostyni.

WYRÓŻNIENIA:
- Małgorzata Pisarzowska za wieloletni wkład w przygotowanie
- Grażyna Bondel młodzieży do występu w corocznych
- Maria Gabor edycjach Festiwalu:

- Weronika Krause wokalistka - Szkoła Podstawowa Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Mikołowie

Punktualnie o godz. 1600 w sali amfiteatralnej MDK w Łaziskach Górnych rozpoczęto KONCERT GALOWY. Koncert tradycyjnie prowadziła Aleksandra Hanus. W nastrój wprowadził film (dwie minuty) prezentujący cele festiwalu. Autor: Mateusz Kowalczyk (absolwent II edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Profilaktyków w Mikołowie),
W dotychczasowych czternastu edycjach wzięło udział ponad 630 zespołów i solistów, w tym ponad 5.800 tysięcy młodych artystów, którzy poprzez swoją twórczość sprzeciwiają się występowaniu szeroko rozumianym zjawiskom dysfunkcji społecznej (alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom od sekt, hazardu, Internetu, krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci, HIV/AIDS, przemocy interpersonalnej, w tym domowej oraz w miejscach publicznych, także na stadionach), a jednocześnie solidaryzują się z działaniami na rzecz dobra, pokazując, że można funkcjonować bez podpierania się używkami psychoaktywnymi, że można bawić się bez stosowania przemocy, również w miejscach publicznych. W kontekście ostatnich traumatycznych wydarzeń w świecie, ale również w Polsce, których ofiarami, niestety także sprawcami była młodzież, jest to bardzo wymowne.
W koncercie udział wzięło blisko 500 osób, wszystkie miejsca, w tym również na balkonie były zajęte.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Poseł na Sejm RP Marek Krząkała, Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora RP Antoniego Motyczki Artur Grzywok, Dziekan Dekanatu Łaziskiego ks. Proboszcz Jacek Wojciech, Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Janina Szołtysek, V-ce Burmistrz Łazisk Górnych Jan Ratka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Tadeusz Król, V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Zawiszowski, Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Krystyna Morawiec, dyrektorzy szkół laureatów, przewodniczący lub przedstawiciele GKRPA z gmin powiatu mikołowskiego, V-ce Prezes Klubu „POWRÓT” Zygmunt Furgoł, artyści z opiekunami i rodzicami, młodzież z Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie oraz Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie, reprezentowane były miejskie i gminne ośrodki kultury z gmin n/powiatu, a także świetlice środowiskowo – terapeutyczne. Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego reprezentowali Kazimierz Anisienia i Aleksander Brudny. Po prezentacji filmu autorstwa Mateusza Kowalczka prowadząca koncert Aleksandra Hanus przywitała artystów i gości oraz nawiązała do celu i idei Festiwalu. Po czym odbyły się występy artystów, a mianowicie:
- Weronika Krause,
- Szkolne Gagatki,
- Grupa Integracyjna „INCOGNITO”,
- Zespół „POLITEMATYCZNI”,
- Zespół Wokalny Stowarzyszenia „UŚMIECH”,
- Magdalena Wieczorek,
- Zespół „ERROR”
- Kacper Raszka

Występy artystów publiczność przyjęła owacyjnie.
Korzystając z okazji informuję, że podczas otwarcia XVI PONADREGIONALNEGO MIKOŁOWSKIEGO SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO w dniu 02.04.2012 r. W MIEJSKIM DOMU KULTURY W MIKOŁOWIE (początek godz. 830) wystąpi Zespół „POLITEMATYCZNI” z Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.
Następnie wszedł na scenę Komisarz Artystyczny Festiwalu Tadeusz Wita, który ogłosił wyniki festiwalu i poprosił Naczelnik Wydziału Edukacji Krystynę Morawiec, V-ce Burmistrza Jana Ratkę oraz Dziekana Dekanatu Mikołowskiego ks. Proboszcza o wręczenie nagród zwycięzcom.
Prowadząca Aleksandra Hanus poprosiła o zabranie głosu pomysłodawcy festiwalu Tadeusza Rosę, który podziękował przede wszystkim młodym artystom, ich opiekunom, uczestniczącym gościom, symbolicznie całym rodzinom, współorganizatorom. Dla zespołu koordynującego złożył podziękowania na ręce Sekretarz Festiwalu Katarzyny Siewier.
Podziękował również młodym wolontariuszom, a także szczególnie gorąco, autorowi filmu wprowadzającego w nastrój festiwalu, Mateuszowi Kowalczykowi. Po czym wspólnie odśpiewano hymn festiwalu „Festiwal Blues” (muzyka Tadeusz Wita, słowa Aleksandra Hanus).
Oficjalnego zamknięcia tegorocznej edycji, zapraszając jednocześnie do udziału w XV Jubileuszowym, dokonali Naczelnik Wydziału Edycji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Krystyna Morawiec, V-ce Burmistrz Łazisk Górnych Jan Ratka, Dziekan Dekanatu Łaziskiego ks. Proboszcz Jacek Wojciech i Tadeusz Rosa.
Przedsięwzięcie finansowano z środków GMINY: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry, Starostwa Powiatowego w Mikołowie a także Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” w Łaziskach Górnych.
RZECZNIK FESTIWALU
PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”
w Mikołowie

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"