logo
podzialak

PRZESŁANIE MŁODZIEŻY | 2012-03-27

PRZESŁANIE MŁODZIEŻY

DRODZY DOROŚLI: RODZICE, PARLAMENTARZYŚCI, DUCHOWNI, NAUCZYCIELE I KATECHECI, PRZEDSTAWICIELE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU!

My społeczność XIII Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, w imieniu naszym i naszych rówieśników, chcemy zaapelować do decydentów i wszystkich osób publicznych, które mają wpływ na inicjowanie zmian w naszym społeczeństwie.
Jako osoby nieletnie mamy niestety pełny i bezproblemowy dostęp do napojów alkoholowych, papierosów i innych środków psychoaktywnych.
Treścią naszego apelu jest między innymi prośba o dokładne egzekwowanie prawa dotyczącego nie sprzedawania alkoholu osobom nieletnim. Naszym pomysłem na zrealizowanie tego planu są częstsze kontrole przez policję w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych. Prosimy także dorosłych o to, żeby reagowali widząc osobę niepełnoletnią, kupującą alkohol.
Przez używanie środków psychoaktywnych niszczymy zarówno nasze zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Zaburzamy instynkt samozachowawczy, co skutkuje problemami z prawem, niechcianą ciążą, zakażeniem wirusem HIV/AIDS oraz innymi chorobami przenoszonym drogą płciową.
Jesteśmy przeciwni legalizacji marihuany! Zdajemy sobie sprawę z konsekwencji jej zażywania, wpływu na nasze zdrowie a także z tego, że marihuana też jest narkotykiem, a więc istnieje ryzyko uzależnienia.
Społeczeństwo promuje złe wzorce zachowań, mamy na myśli artystów , polityków i osoby publiczne, które propagują stosowanie używek.
Osobnym problemem pozostaje zjawisko przemocy interpersonalnej, które powoduje wiele szkód i krzywd.
„BLIŻEJ SIEBIE DALEJ OD NARKOTYKÓW!” Jesteśmy świadomi tego, że bliskość drugiej osoby oddala nas od niebezpieczeństwa związanego z ryzykownymi zachowaniami.
Jako przedstawiciele ludzi młodych, wychodzimy z inicjatywą, jak zaradzić modzie, która jest jedną z przyczyn sięgania po środki odurzające. Organizowanie różnego rodzaju kółek zainteresowań, dzięki którym moglibyśmy rozwijać swoje pasje i talenty, wpłynęłoby korzystnie zarówno na nas, jak i na społeczeństwo.
Profilaktyka przez sport – dzięki różnorodnym treningom sportowym mielibyśmy możliwość wykorzystania swojej energii w sposób pozytywny, a wysiłek fizyczny korzystnie wpłynąłby na nasze zdrowie.
Chcemy więcej bezpłatnych form spędzania wolnego czasu, chcemy, by rodzice dawali dobry przykład swoim dzieciom. Rodzice, poświęcajcie nam więcej uwagi!
Chcemy, aby rząd i organizacje pozarządowe bardziej interesowały się problemami zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych, dopalaczy i innych używek.
Chcemy, by było więcej kampanii społecznych, które propagowałyby walkę z HIV/AIDS oraz pragniemy, by częściej poruszano ten trudny i dla wielu wstydliwy temat.
Proponujemy intensywniejszą edukację personelu szkolnego w celu prowadzenia profilaktyki tak, aby kadra pomagała uporać się młodzieży z ich problemami.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje zostaną wysłuchane oraz, że możemy liczyć na zainteresowanie z Waszej strony i jednocześnie prosimy o tolerancję w stosunku do nas, o cierpliwość, zrozumienie, akceptację oraz o to, by rozmowy na trudne tematy były dla nas wszystkich łatwiejsze.


Słuchacze
XIII Ponadregionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej
Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów
Programów Profilaktycznych


Mikołów 11 marca 2012 roku

Stowarzyszenie "POWRÓT"