logo
podzialak

LISTY OTWARTE | 2012-03-27

LIST OTWARTY ORGANIZATORÓW XVI PONADREGIONALNEGO MIKOŁOWSKIEGO SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO

LIST OTWARTY ORGANIZATORÓW XVI PONADREGIONALNEGO
MIKOŁOWSKIEGO SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO
do: Sprzedawców alkoholu, Radnych, Księży, Kierowników Wydziału Handlu
i Usług Gmin Powiatu Mikołowskiego.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy Państwa poinformować, że rozpoczęliśmy prace przygotowawcze mające na celu zorganizowanie XVI PONADREGIONALNEGO Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego na temat: „ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, DOPALACZE, A KONSEKWENCJE W RODZINIE, SZKOLE, MIEJSCU PRACY, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD MŁODZIEŻY”.

Przedsięwzięcie organizowane jest pod patronatem:
• Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Piotra Jabłońskiego,
• Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS Anny Marzec – Bogusławskiej,
• Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Krzysztofa Brzózki,
• Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka,
• Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza,
• Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Archidiecezji Katowickiej Ks. Wiktora Skworca,
• Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera,
• Starosty Mikołowskiego Henryka Jaroszka,
• Burmistrz Mikołowa Marka Balcera,
• Przewodniczącego Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryka Zawiszowskiego.

Odbędzie się 2 kwietnia (poniedziałek) 2012 r.
dla uczczenia OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA TRZEŹWOŚCI w godz. 800 - 1400
w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, Rynek 19.

Komitet Honorowy: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Halina Misiewicz, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne – Aleksander Wyra, Mikołów – Burmistrz Marek Balcer (Przewodniczący Komitetu Honorowego), Ornontowice – Wójt Kazimierz Adamczyk, Orzesze – Burmistrz Andrzej Szafraniec, Wyry – Barbara Prasoł.

ORGANIZATORZY:

• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie (organizator wiodący),
• Krajowe Centrum ds. AIDS,
• Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
• Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
• Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
• POWIATOWA MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW – Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
• Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie,
• Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry.

CEL: edukacja publiczna dotycząca konsekwencji używania, nadużywania, uzależnienia od środków psychoaktywnych, uwikłanie rodzin członków uzależnionych, zaburzenie ich prawidłowego funkcjonowania, zwrócenie uwagi na nieznane skutki inicjacji alkoholowej i narkotykowej oraz tendencji zjawisk przestępczych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Wpływ reklamy i marketingu na występowanie tych zjawisk. Zasygnalizowanie zachowań ryzykownych, szczególnie w odniesieniu do młodego człowieka, związanych z używaniem lub nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

UCZESTNICY:
około 350 osób. Różne grupy wiekowe i zawodowe, w tym około 120 młodzież ze szkół
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci wyższych uczelni.
Osoby dorosłe to przedstawiciele władzy publicznej i samorządowej, szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gmin powiatu mikołowskiego, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy straży pożarnej zawodowej i ochotniczej, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół katecheci, duchowieństwo, terapeuci i konsultanci ośrodków leczenia uzależnień, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, sprzedawcy alkoholu, właściciele sklepów, pubów, restauracji, kierownicy działów ewidencji gospodarczej w urzędach miast i gmin.

Już teraz zapraszamy Sz. P. do udziału w tym przedsięwzięciu z zakresu edukacji publicznej.
Stosowne zaproszenie przekażemy w terminie późniejszym.

Jednocześnie informujemy, że zwróciliśmy się do dyrektorów i pedagogów szkolnych wszystkich szkół z terenu Powiatu Mikołowskiego, aby w Dniu SEMINARIUM na terenie szkół w ramach solidaryzowania się z naszą ideą, odbyły się APELE TRZEŹWOŚCIOWE oraz organizowane były stosowne konkursy plastyczne.
Ufamy, że w tę działalność włączą się młodzi liderzy – animatorzy zdrowego stylu życia, absolwenci i słuchacze POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW, a także społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.


Szanowni Państwo!

Przedstawiając powyższe zwracamy się jak co roku do Państwa z apelem o wsparcie naszego przedsięwzięcia i podjęcie działań mających na celu niesprzedawanie alkoholu w dniu SEMINARIUM na terenie gmin Powiatu Mikołowskiego.
Społeczność lokalną poprosiliśmy o zrozumienie naszej intencji i solidaryzowanie się z tym pomysłem.
Pragniemy, aby ten dzień był okazją do zamanifestowania trzeźwości, rozumianej jako dobro moralne naszych wszystkich rodzin.
Głęboko wierzymy, że nasza prośba spotka się z Państwa aprobatą, za co już teraz w imieniu uczestników SEMINARIUM, a szczególnie młodzieży, rodzin oraz organizatorów składamy serdeczne podziękowania.
Przedstawicieli środków społecznego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz księży, katechetów, nauczycieli i WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI prosimy o pomoc w rozpropagowaniu naszego pomysłu.
Korzystając z okazji informujemy, że w dniu 31 marca (sobota) br. o godz. 1600 w Starym Kościele p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Mikołowie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Seminarium oraz jego uczestników i organizatorów, która praktycznie rozpocznie XVI Seminarium.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”
Kierownik Szkoły Liderów

mgr Tadeusz Rosa

Mikołów, dn. 26.01.2012 r.

LIST OTWARTY ORGANIZATORÓW XVI PONADREGIONALNEGO
MIKOŁOWSKIEGO SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO
do: Dyrektorów Szkół, Pedagogów i Psychologów Szkolnych,
Dyrektorów Placówek Oświatowych, Księży z terenu Gmin Powiatu Mikołowskiego.


W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy Państwa poinformować, że rozpoczęliśmy prace przygotowawcze mające na celu zorganizowanie XVI PONADREGIONALNEGO Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego na temat: „ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, DOPALACZE, A KONSEKWENCJE W RODZINIE, SZKOLE, MIEJSCU PRACY, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD MŁODZIEŻY”.

Przedsięwzięcie organizowane jest pod patronatem:
• Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Piotra Jabłońskiego,
• Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS Anny Marzec – Bogusławskiej,
• Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Krzysztofa Brzózki,
• Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka,
• Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza,
• Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Archidiecezji Katowickiej Ks. Wiktora Skworca,
• Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera,
• Starosty Mikołowskiego Henryka Jaroszka,
• Burmistrz Mikołowa Marka Balcera,
• Przewodniczącego Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryka Zawiszowskiego.

Odbędzie się 2 kwietnia (poniedziałek) 2012 r.
dla uczczenia OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA TRZEŹWOŚCI w godz. 800 - 1400
w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, Rynek 19.

Komitet Honorowy: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Halina Misiewicz, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne – Aleksander Wyra, Mikołów – Burmistrz Marek Balcer (Przewodniczący Komitetu Honorowego), Ornontowice – Wójt Kazimierz Adamczyk, Orzesze – Burmistrz Andrzej Szafraniec, Wyry - Barbara Prasoł.

ORGANIZATORZY:

• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie (organizator wiodący),
• Krajowe Centrum ds. AIDS,
• Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
• Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
• Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
• POWIATOWA MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW – Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
• Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie,
• Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry.

CEL: edukacja publiczna dotycząca konsekwencji używania, nadużywania, uzależnienia od środków psychoaktywnych, uwikłanie rodzin członków uzależnionych, zaburzenie ich prawidłowego funkcjonowania, zwrócenie uwagi na nieznane skutki inicjacji alkoholowej i narkotykowej oraz tendencji zjawisk przestępczych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Wpływ reklamy i marketingu na występowanie tych zjawisk. Zasygnalizowanie zachowań ryzykownych, szczególnie w odniesieniu do młodego człowieka, związanych z używaniem lub nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

UCZESTNICY:
około 350 osób. Różne grupy wiekowe i zawodowe, w tym około 120 młodzież ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci wyższych uczelni.
Osoby dorosłe to przedstawiciele władzy publicznej i samorządowej, szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gmin powiatu mikołowskiego, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy straży pożarnej zawodowej i ochotniczej, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół katecheci, duchowieństwo, terapeuci i konsultanci ośrodków leczenia uzależnień, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, sprzedawcy alkoholu, właściciele sklepów, pubów, restauracji, kierownicy działów ewidencji gospodarczej w urzędach miast i gmin.

Już teraz zapraszamy Sz. P. do udziału w tym przedsięwzięciu z zakresu edukacji publicznej.
Stosowne zaproszenie przekażemy w terminie późniejszym.

Naszym pragnieniem jest, aby w tym wydarzeniu trzeźwościowym wzięło udział jak najwięcej osób.
Niestety ograniczeni jesteśmy pojemnością sali.
Dlatego zwracamy się do Państwa z propozycją zorganizowania równolegle z Seminarium uroczystych, związanych tematycznie z n/przedsięwzięciem, apeli trzeźwościowych, konkursów plastycznych itp., we wszystkich szkołach z terenu gmin Powiatu Mikołowskiego. Proponujemy zaprosić do współpracy przy ich realizacji absolwentów i słuchaczy POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW, laureatów Festiwalu „KROKUS”, konkursów na plakaty propagujące zdrowy styl życia, konkursu literackiego „LIST Z WAKACJI”, Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego itp.

Szanowni Państwo!

Zwróciliśmy się również do Radnych i Sprzedawców alkoholu z terenu gmin Powiatu Mikołowskiego z apelem o wsparcie naszego przedsięwzięcia i podjęcie działań mających na celu niesprzedawanie alkoholu w dniu organizowania SEMINARIUM. Społeczność lokalną poprosiliśmy o zrozumienie naszej intencji i solidaryzowanie się z tym pomysłem.
O pomoc w rozpropagowaniu naszej idei zwracamy się również do Szanownych Państwa, ale również do uczniów i ich Rodzin.
PRAGNIEMY, aby TEN DZIEŃ BYŁ OKAZJĄ DO ZAMANIFESTOWANIA TRZEŹWOŚCI ROZUMIANEJ JAKO DOBRO MORALNE NASZYCH WSZYSTKICH RODZIN, a szczególnie NASZYCH DZIECI.
Głęboko wierzymy, że nasza prośba spotka się z Państwa aprobatą i życzliwym przyjęciem, za co już teraz w imieniu uczestników Seminarium, a szczególnie młodzieży i rodziców oraz organizatorów składamy serdeczne podziękowania.
Korzystając z okazji informujemy, że w dniu 31 marca (sobota) br. o godz. 1600 w Starym Kościele p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Mikołowie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Seminarium oraz jego uczestników i organizatorów, która praktycznie rozpocznie XVI Seminarium.

Z wyrazami szacunku


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”
Kierownik Szkoły Liderów

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"