logo
podzialak

OPŁATEK W "POWROCIE" | 2011-12-28

W dniu 22 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "POWRÓT",

Mikołów, dn. 22 grudnia 2011r.

OPŁATEK W "POWROCIE"


W dniu 22 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "POWRÓT", a jednocześnie Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych oraz Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, odbyło się coroczne przedświąteczne spotkanie opłatkowe społeczności "POWROTU" oraz przedstawicieli młodych liderów profilaktyków dotychczas realizowanych edycji Szkoły Liderów (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII edycji) z przedstawicielami władzy publicznej i samorządowców pięciu Gmin i Starostwa Powiatowego w Mikołowie, duchowieństwa, oświaty, policji, ruchu trzeźwościowego, oraz środków społecznego przekazu, a także zakładów pracy.
Udział wzięło około 100 osób.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. : Senator Senatu Rp prof. Antonii Motyczka, Dyrektor Biura Senatora Artur Grzywok, Dyrektor Biura Poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Chaberko, Dziekan Dekanatu Mikołowskiego ks. Proboszcz Jerzy Walisko, Wikariusz Parafii Ewangelicko Augsburskiej ks. Marcin Konieczny, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Tadeusz Socha, Przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Klaudia Kempa, LO nr 1 w Mikołowie Renata Czernecki, Pedagog Gimnazjum nr 1 w Mikołowie Adam Zapa, Pełnomocnicy Burmistrzów i Wójtów ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Łazisk Górnych - Katarzyna Siewier, Mikołowa - Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, jednocześnie przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ornontowicach Andrzej Powała, przedstawiciel Regionalnego Związku Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich Województwa Śląskiego Kazimierz Anisienia.
Spotkanie pobłogosławili ekumenicznie Dziekan Dekanatu Mikołowskiego ks. Proboszcz Jerzy Walisko oraz Wikariusz Parafii Ewangelicko - Augsburskiej ks. Marcin Konieczny.
Działalność "POWROTU", w tym m.in.: planowane do realizacji w 2012 r. XVI Ponadregionalne Seminarium Trzeźwościowe pobłogosławił Metropolita Katowicki ks. Arcybiskup Wiktor Skworc.
Spotkanie tradycyjnie poprowadził prezes "POWROTU", Kierownik Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów. W nastrój spotkania pieśniami wigilijnymi wprowadziła Katarzyna Gembara z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Prowadzący, witając wszystkich bardzo ciepło i serdecznie podkreślił, że takie spotkania są szczególnie ważne dla uzależnionych (alkohol, narkotyki) oraz ich rodzin, dają bowiem MOC na najbliższe dni oraz NADZIEJE na cały rok.
"Z satysfakcją i wzruszeniem odnoszę się do międzypokoleniowego charakteru spotkania, symbolicznie uczestniczą w nim całe rodziny (dorośli i młodzież - młodzi liderzy profilaktycy)."
Po powitaniu życzenia świąteczne, noworoczne oraz gratulacje i słowa uznania za prowadzoną działalność "POWROTU" na ręce Prezesa Tadeusza Rosy złożyli goście, gratulując jednocześnie na nagród i wyróżnień.
Po życzeniach Senator Senatu RP prof. Antonii Motyczka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Tadeusz Socha wręczyli puchary i dyplomy zwycięzcom XIII TURNIEJU SKATOWEGO Społeczności Terapeutycznej Stowarzyszenia "POWRÓT" organizowanego corocznie o PUCHAR BURMISTRZA MIKOŁOWA i Dyplom Prezesa "POWROTU", a także VI Turnieju Brydżowego "REMIK" o Puchar Burmistrza Mikołowa.


Zwycięzcami turnieju skatowego zostali:
I miejsce - Kazimierz Żabka
II miejsce - Kazimierz Anisienia
III miejsce - Zbigniew Gardawski
IV miejsce - Zygmunt Furgoł


Zwycięzcami turnieju w "REMIKA" zostali:
I miejsce - Irena Lach
II miejsce - Bożena Sieradzka
III miejsce - Kazimiera Barchańska
IV miejsce - Alojzy Zwonik

Stowarzyszenie "POWRÓT"