logo
podzialak

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W "POWROCIE | 2011-12-13

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W "POWROCIE

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W "POWROCIE"


W dniu 6 grudnia w siedzibie „POWROTU" w Mikołowie oraz działających przy Stowarzyszeniu placówkach odbyło się spotkanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze św. Mikołajem.
Zadanie samodzielnie zorganizowała społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, prowadzonego przez Michała Rosę i Wiktora Raduckiego.
Uczestników spotkania, w tym gości, a szczególnie gorąco dzieci, przywitali Tadeusz Rosa oraz Katarzyna Gembara, która wystąpila ze stosownym koncertem, wykonane przez nią piosenki wprowadziły w nastrój spotkania.
Spotkanie dalej prowadzone było przez Kasię Gembarę.
W pewnym momencie pojawił się św. Mikołaj (młodzieżowy klubowicz Krzysztof Jeleń), który przywitany został gromkimi brawami serdecznymi okrzykami.
Św. Mikołaj przystąpił do obdarowywania dzieci i młodzieży paczkami; niektóre z obdarowanych deklamowały okazjonalne wierszyki, śpiewały piosenki. Wręczono blisko 120 paczek, ufundowanych przez Burmistrza Łazisk Górnych, Burmistrza Mikołowa, Burmistrza Orzesza, oraz Posłów na sejm RP: Izabelę Kloc, Grzegorza Matysiaka, Senatora Senatu Europejskiego Antoniego Motyczkę, Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzatę Handzlik, Fundacje Pracowniczą "PRO-EKO" w Łaziskach Górnych, Mikołowski "Bank Spółdzielczy".
Razem w spotkaniu uczestniczyło ponad 140 osób (dzieci, młodzież, dorośli).
Miało na celu wspieranie rodzin oraz pogłębianie integracji młodzieży ze wszystkich Gmin Powiatu Mikołowskiego.
Nasza młodzież zorganizowała go pod hasłem „STARSZE RODZEŃSTWO – MŁODSZEMU oraz RODZICOM".
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in.:
Poseł na Sejm RP Izabela Kloc, Dyrektor Biura Senatora RP Antoniego Motyczki Artur Grzywok, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Lucian Smolorz, V-ce Starosta Mikołowski Henryk Zawiszowski, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Jeży Sztajgli, Dyrektor LO nr. 1 w Mikołowie Irena Radomska, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Klaudia Kempa, Kierownik Świetlicy Środowiskowo Terapeutycznej w Mikołowie Bożena Hammer, Pedagog LO nr.2 w Mikołowie Magda Rak.
Spotkanie adwentowe upłynęło w bardzo serdecznej, miłej, rodzinnej atmosferze.
Poczęstunek sfinansowano z środków GMINY MIKOŁÓW oraz środków własnych (składki członkowskie) stowarzyszenia "POWRÓT".
Korzystając z okazji informujemy, że 5 grudnia br w dniu wolontariusza nasi przedstawiciele to jest:
Bartłomiej Wilczek (Stowarzyszenie "POWRÓT"),
Mateusz Pluta (Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów),
Krzysztof Jeleń (Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy),
uhonorowani zostali przez Kapitułę Mikołowskiego Centrum Wolontariatu przy Komendzie Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej Tytułem i Statuetką Wolontariusza Roku 2011.

Stowarzyszenie "POWRÓT"