logo
podzialak

Przesłanie kuratora oświaty | 2011-12-06

Wstęp do materiałów seminaryjnych XVI ponadregionelanego mikołowskiego seminarium trzeźwościowego „Alkoholizm, narkomania a konsekwencje w rodzinie, szkole, miejscu pracy”

Szanowni Państwo

Życiowe wybory, których dokonujemy niemal każdego dnia, określają nas jako pracowników, życiowych partnerów i opiekunów, przyjaciół. Warto sięgnąć w takich chwilach do słów Alberta Einsteina: „(…) Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko (…)”. Dokonanie wyboru i przystanie na „(…) życie tak, jakby cudem było wszystko (…)” jest równoznaczne
z czerpaniem siły z doceniania życia i przeżywania go w całej pełni,
w trzeźwości. Gratuluję wszystkim, którzy podjęli się takiego wyzwania stawiając na nowe, pełne życie.

Dopełnieniem takiej drogi życiowej może być działanie w myśl sentencji Aleksandra Kamińskiego „(…) Człowiek wart jest tyle, ile czyni dobrego (…)”. Osobom aktywnym w środowisku trzeźwościowym powyższa sentencja jest bliska, podobnie jak i wspieranie osób potrzebujących.

Uczestnikom XVI ponadregionalnego mikołowskiego seminarium trzeźwościowego „Alkoholizm, narkomania a konsekwencje w rodzinie, szkole, miejscu pracy” życzę powodzenia w rozwiązywaniu codziennych problemów, osobistych sukcesów oraz satysfakcji z przezwyciężenia trudności, a organizatorom – dalszej wytrwałości w niesieniu pomocy oraz zadowolenia z „(…) czynienia dobra (…)”. Życzę Państwu również, by każdy dzień przynosił trafne, życiowe wybory zgodne z maksymą „życia tak, jakby cudem było wszystko”.


Stanisław Faber
Śląski Kurator Oświaty

Stowarzyszenie "POWRÓT"