logo
podzialak

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM ORAZ ZJAWISKOM | 2011-11-24

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM ORAZ ZJAWISKOM AGRESYWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM ORAZ ZJAWISKOM
AGRESYWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY


W dniach: 15.11.2011 , 16.11.2011 oraz 18.11.2011 w gimnazjum Nr.1 w Mikołowie na zaproszenie Dyrektor Szkoły Grażyny Nazar V-ce Dyrektor ds. Wychowawczych Bożeny Hain oraz pedagogów szkolnych Bożeny Urbanek i Adama Zapy, Tadeusz Rosa - Prezes Stowarzyszenia "POWRÓT", jednocześnie twórca i kierownik Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Profilaktyków wraz z przedstawicielami Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego Wiktorem Raduckim i Aleksandrem Bożkiem (wolontariuszami roku 2010), przeprowadzili zajęcia na temat profilaktyki uzależnień oraz zachowań agresywnych wśród młodzieży.
Zajęcia realizowane w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną przeprowadzone były w ramach V TYGODNIA PROFILAKTYKI pod hasłem "BEZPIECZNA 1".
W zajęciach uczestniczyło około 600 uczniów za wszystkich klas Gimnazjum Nr. 1.
Prowadzący dzielili się m.in.doświadczeniem związanym z realizacji działań profilaktycznych Szkoły Młodych Liderów Profilaktyków oraz Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w tym m.in.:
• Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe,
• Sesje Wyjazdowe Szkoły Liderów do Parlamentu RP w Warszawie połączone z debatami na temat profilaktyki,
• Spartakiady Abstynenckiej w Mikołowie oraz wyjazdowe w Czerwionce-Leszczyny, Chorzowie, Pławniowicach,
• Kolejne Edycje Kampanii "Łańcuch Czystych Serc",
• Wyjazdy profilaktyczne Społeczności Klubu Młodzieżowego w góry, do Wieliczki, Parku Miniatur w Inwałdzie itp.,
• Kolejnych edycji Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji "KROKUS W ŁAZISKA GÓRNE"
• Organizowanych corocznie od 1998r. dyskoteki dla młodzieży ph. "POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK",
Zaproszono do udziału w najbliższych dyskotekach, a mianowicie:
• 19.11.2011r. w godzinach 17:00-21:00 w siedzibie Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego,
• 19.01.2012r. w godzinach 16:30-20:30 w Gimnazjum Nr.1 w Mikołowie.

Stowarzyszenie "POWRÓT"