logo
podzialak

kolejna dyskoteka dla młodzieży szkolneji pozasz | 2011-11-24

W dniu 19.11.2011 odbyła się kolejna dyskoteka dla młodzieży szkolneji pozaszkolnej ph. "Potrafię bawić się bez używek

W dniu 19.11.2011 odbyła się kolejna dyskoteka dla młodzieży szkolneji pozaszkolnej ph. "Potrafię bawić się bez używek".

Dyskotekę karnawałową w swojej siedzibie zorganizował Mikołowski
Powiatowy Klub
Młodzieżowy. Bezpiecznie bawiło się rotacyjnie 150 osób z gmin powiatu
mikołowskiego.

Prowadzący(DJ):
- Wojciech Simon
- Janusz Ciwis


Ochrona:
- Bożek Aleksander
- Wiktor Raducki
- Mariusz Berger
- Suchy Zbigniew


Koordynator: Aleksander Bożek

Następna dyskoteka: 19 stycznia 2012r.

Stowarzyszenie "POWRÓT"