logo
podzialak

SREBRNE WESELE | 2011-06-14

SREBRNE WESELE STWOWARZYSZENIA KLUBU ABSTYNENTA „POWRÓT” w MIKOŁOWIE

Mikołów 13.06.2011r.
SREBRNE WESELE
STWOWARZYSZENIA KLUBU ABSTYNENTA
„POWRÓT” w MIKOŁOWIE

W dniu 11 czerwca odbyły się uroczystości Jubileuszowe z okazji XXV lecia Klubu Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie.
Najpierw koncelebrowana była Msza Święta w kościele p.w. Matki Boskiej Śnieżnej
w Mikołowie.
Mszę w intencji Jubileuszu, zaproszonych gości, osób uzależnionych, współuzależnionych, rodzin oraz młodzieży odprawili: ks. Proboszcz Mirosław Godziek
z parafii- Bazyliki Mniejszej p.w. Świętego Wojciecha w Mikołowie, Dziekan Dekanatu Mikołowskiego ks. Proboszcz Jerzy Walisko, Archidiecezjalny Katowicki Duszpasterz Trzeźwości ks. Proboszcz Piotr Brząkalik. Śpiew: Chór Mieszany „HARMONIA”
z Mikołowa, organy Władysław Szymański. Po mszy świętej udaliśmy się do Miejskiego Domu Kultury Mikołowie, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna.
Gości, uczestników w imieniu Społeczności Klubu Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie oraz placówek funkcjonujących przy „POWROCIE” to jest Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Profilaktyki powitał Prezes Stowarzyszenia, Kierownik Szkoły Liderów Tadeusz Rosa.
Uczestniczyli nim: Poseł na Sejm RP Izabela Kloc, Asystent Senatora Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Antoniego Motyczki- Przewodniczący Powiatowej Komisji Zdrowia- Stanisław Piechula, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, V-ce Starosta Mikołowski- Przewodniczący Stowarzyszenia BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI Henryk Zawiszowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Krystyna Morawiec, Burmistrz Mikołowa Marek Balcer, V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Zawiszowski, Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mikołowie Piotr Stencel, V-ce Burmistrz Łazisk Górnych Jan Ratka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Tadeusz Król, Wójt Gminy Ornontowice Kazimierz Adamczyk, V-ce Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice Ryszard Milanowski, Prezes Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego Jan Garncarz, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Dariusz Waligóra, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie Damaris Stencel, Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie Sławomir Porochoński, Komendant Straży Miejskiej
w Mikołowie Janusz Grzymała, Dyrektor Zespołu Szkół w Gostynii Jadwiga Pasierbek, która reprezentowała również Wójta Gminy Wyry Barbarę Prasoł, dyrektorzy, pedagodzy, szkolni, przedstawiciele Samorządów Uczniowskich ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z gmin Powiatu Mikołowskiego.
Przewodniczący Gminnej Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ornontowicach Andrzej Powała, Koordynatorzy Gminnych Programów PiRPA w Łaziskach Górnych
i Mikołowie odpowiednio Katarzyna Sienier i Genowefa Jakubowska- Fijałkowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach Irena Jabłonka, przedstawiciele świetlic środowiskowo- terapeutycznych Powiatu Mikołowskiego oraz Domu Dziecka z Orzesza, a także Klubów Abstynenckich z Województwa Śląskiego, w tym Społeczności „POWROTU”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego
i Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Profilaktyków.
Po przywitaniu i wprowadzeniu w nastrój, V-ce Prezes Stowarzyszenia, inicjator jego utworzenia, od początku prowadzący zajęcia terapeutyczne Zygmunt Furgoł prezentację przedstawił multimedialną pt: „25 lat służby dla dobra ludzi dotkniętych chorobą alkoholową i narkotykową oraz pracy profilaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży”.
Po czym goście na ręce Prezesa Tadeusza Rosy, w obecności V-ce Prezesa Zygmunta Furgoła
i Skarbnika Eugeniusza Jadasza składali życzenia, gratulacje i deklarowali gotowość wspierania zadań realizowanych przez Stowarzyszenie „POWRÓT” i jego placówki.
Po życzeniach składanych przez gości były podziękowania od Tadeusza Rosy.
Po części oficjalnej odbyły się przyjęte z aplauzem i dużymi brawami recitale:
- Kasi Pisarzowskiej z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego przy akompaniamencie ojca Edwarda,
- Artura Szczęsnego z zespołem VOCCATA.
Wymienieni artyści zadeklarowali swój udział podczas planowanej do zrealizowania 9 i 10 września br. VIII Edycji Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC”.
W uroczystościach w Miejskim Domu Kultury Mikołowie udział wzięło ponad 200 osób. Po czym niektórzy uczestnicy (ponad 60 osób) przeszli do siedziby Stowarzyszenia „POWRÓT”, gdzie do 3 nad ranem bawiono się. Zabawę koordynowało małżeństwo klubowiczów Jolanta i Adam Sadowscy. Wodzirejem był klubowicz Czesław Kałka- instruktor imprez bezalkoholowych.
Uroczystości Jubileuszowe finansowane były ze środków własnych Społeczności Klubowej oraz dotacji GMINY MIKOŁÓW. Pomieszczenia Miejskiego Domu Kultury wraz ze sprzętem nagłaśniającym, udostępnione były nieodpłatnie.
Pomocy udzieliła Cukiernia „Wiechoczek”, acelebracja Mszy Świętej, oprawa muzyczna nieodpłatne.

PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU OGRANIZACYJNEGO
PREZES STOWARZYSZENIA

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"