logo
podzialak

CZTERNASTA MIKOŁOWSKA SPARTAKIADA ABSTYNENCKA | 2011-05-25

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ze zorganizowania CZTERNASTEJMIKOŁOWSKIEJ POWIATOWEJ SPARTAKIADY ABSTYNENCKIEJ

Mikołów, dn. 21.05.2011 r.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ze zorganizowania CZTERNASTEJMIKOŁOWSKIEJ POWIATOWEJ SPARTAKIADY ABSTYNENCKIEJ

SPARTAKIADA została zorganizowana w dniu 21 maja (sobota) na stadionie AKS w Mikołowie w godz. 700 – 1400 z okazji XXV rocznicy założenia Klubu „POWRÓT”, 90 – lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 88 rocznicy powstania Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie, zaakcentowania zbliżający się Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii oraz Światowy Dzień Bez Papierosa.

W ramach SPARTAKIADY zorganizowano:
- Turniej Piłki Nożnej reprezentacji powiatowych: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, pocztowców, pogotowia ratunkowego, firmy ZBYSZKO, klubu „POWRÓT”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, strażników miejskich.
O PUCHAR STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO I PUCHAR FAIR PLAY BURMISTRZA MIKOŁOWA
- Gry i zabawy integracyjne, konkursy dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez Instruktorów z Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie: Tomasz Brysz, Przemysław Cieszko i Krzysztof Gasz.

ORGANIZATORZY:
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie (organizator wiodący),
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
- Urząd Miasta w Mikołowie,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
- Zarząd Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie,
- Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie,
- Gminne Komisje RPA Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry,
- POWIATOWA MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
- Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie.

PATRONAT:
STAROSTA Mikołowski mgr Henryk Jaroszek, Burmistrz Mikołowa dr inż. Marek Balcer.
KOMITET HONOROWY:
Burmistrzowie, Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego
PRZEWODNICZĄCY:
Burmistrz Mikołowa dr inż. Marek Balcer
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”, Kierownik Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów mgr Tadeusz Rosa

CEL
Propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych, promocja trzeźwości, integracja młodzieży i społeczności POWIATU MIKOŁOWSKIEGO, konsolidacja koalicji Ruchu Trzeźwościowego, a także różnych grup zawodowych, przełamywanie mitów o konieczności używania środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) przez młodzież na imprezach masowych, przeciwdziałanie nietolerancji i zachowaniom agresywnym przez młodzież na imprezach masowych.
Spartakiada wsparła ogólnopolskie kampanie: „BRAŁEŚ? NIE JEDŹ! PO NARKOTYKACH ROZUM WYSIADA”, „DOPALACZE - POZNAJ FAKTY”, „BLIŻEJ SIEBIE – DALEJ OD NARKOTYKÓW”, ZAPOBIEGANIA HIV/AIDS, „WRÓĆ BEZ HIV”, „RADOŚĆ BEZ ALKOHOLU – WAKACJE BEZ RYZYKA”, „SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE”, koordynowane na szczeblu krajowym odpowiednio przez:
Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną „OGRANICZANIE NIEPEŁNLETNIM DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU, DOPALACZY I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH”, koordynowaną przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy.

Impreza miała oprawę typu igrzyska olimpijskie.
Najpierw przy dźwiękach MARSZA SPORTOWCÓW odegranego przez Zakładową Orkiestrę KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY” zawodnicy w strojach reprezentacji zostali wyprowadzeni na płytę boiska przez kierowników drużyn.
Następnie był bieg sportowca Patryka Próby z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
w Mikołowie z zapaloną pochodnią wokół stadionu, zapalenie znicza, w następnej kolejności poczet sztandarowy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mikołowie w składzie: Patryk Bobrowski, Krzysztof Hetman, Kamil Jeresz, podniósł flagę na maszt przy równoczesnym odegraniu hymnu państwowego. Po czym Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – pomysłodawca SPARTAKIADY ABSTYNENCKIEJ – Tadeusz Rosa, powitał wszystkich uczestników imprezy, zawodników, przedstawicieli władzy Publicznej Powiatu Mikołowskiego i Gminy Mikołów, uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Gadowski z Dyrektorem Biura Poselskiego Romanem Fokrowiczem, Senator Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Antoni Motyczka z Dyrektorem Biura Arturem Grzywokiem, Dyrektor Biura Poselskiego Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik Jerzy Chaberko, V-ce Starosta Mikołowski Henryk Zawiszowski, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Jerzy Sztajgli, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz, Menedżer MOSiR Joanna Brember, V-ce Prezes Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie Zbigniew Piecha, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała, Przedstawiciel Zarządu Powiatowego ZOSP w Mikołowie Sławomir Prochociński, Honorowy Członek Zarządu AKS-wieloletni Dyrektor Jan Pająk, przedstawiciel GKPPA w Wyrach Aleksander Brudny. Radę Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego reprezentował Kazimierz Anisienia.
Obecny był ponadto: Zarząd Stowarzyszenia „POWRÓT”, Kierownictwo Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie, Samorząd Młodzieżowy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie i inni. Środki społecznego przekazu reprezentował: Bogusław Jastrzębski z Gazety Mikołowskiej i Aktualności Powiatu Mikołowskiego.
Licznie przybyła młodzież w tym absolwenci i słuchacze POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW i przedstawiciele Mikołowskiego Klubu Młodzieżowego, społeczność Powiatu Mikołowskiego z rodzinami. Korespondencyjnie życzenia i gratulacje Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka.
Po powitaniu przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Tadeusza Rosę, przedstawieniu celu tego przedsięwzięcia oraz zaakcentowaniu, że XIV Mikołowska Powiatowa Spartakiada Abstynencka – WYDARZENIE PRZEDE WSZYSTKIM TRZEŹWOŚCIOWE – realizowana jest w dniu szczególnym – w przeddzień Światowego Dnia Bez Papierosa, zwiastuje Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, rozpoczyna obchody Jubileuszu XXV-lecia Klubu Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie. V-ce Starosta Mikołowski Henryk Zawiszowski dokonał oficjalnego otwarcia SPARTAKIADY.
Orkiestra KWK „Bolesław Śmiały” zaprezentowała się w kilkunastominutowym koncercie na płycie głównego boiska. Po czym przystąpiono pod kierunkiem Koordynatora Technicznego Spartakiady Kazimierza Anisieni z „POWROTU” do prac związanych z rozgrywkami, które rozpoczęły się po losowaniu i przypomnieniu zawodnikom Regulaminu. Sprawozdawcą imprezy był Antoni Kuźnik z MOSiR. Równolegle z prowadzonymi rozgrywkami piłkarskimi odbywały się gry i zabawy integracyjne, konkursy dla dzieci i młodzieży. Te prowadzili instruktorzy MOSiR: Tomasz Brysz, Przemysław Cieszko i Krzysztof Gasz. Każdy z uczestników tej formy SPARTAKIADY otrzymał nagrody i pamiątki uczestnictwa (dyplomy, słodycze, plakietki). Wszystkie dzieci częstowane były watą cukrową (około 450 porcji). Nagrody oraz wata cukrowa fundowane były przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mikołowie oraz Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” Mikołowie. Było dużo uciechy, żartów i serdeczności.

SĘDZIOWIE TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ:
1. Szymon SKOWROŃSKI,
2. Marcin STOŃ,
3. Łukasz STĘCHŁY.
Opiekę medyczną sprawował Marcin Szczepanik.

WYNIKI TURNIEJU:
I miejsce - „POCZTOWCY” Urząd Pocztowy w Mikołowie
II miejsce - Firma „ZBYSZKO” w Mikołowie
III miejsce - STRAŻ MIEJSKA w Mikołowie
IV miejsce - POGOTOWIE RATUNKOWE- STACJA w Mikołowie


Drużyna FAIR PLAY- MIKOŁOWSKI POWIATOWY KLUB MŁODZIEŻOWY

Król Strzelców - TOMASZ WIERZBICKI (8 bramek) –POGOTOWIE
RATUNKOWE

Najlepszy Bramkarz- MARCIN TUREK „POCZTOWCY”

Najmłodszy Zawodnik- PAWEŁ PANUŚ (13 lat) K.A. POWRÓT w Mikołowie

Każdy z uczestników TURNIEJU oraz reprezentacje otrzymali DYPLOMY – PAMIĄTKI UCZESTNICTWA, piłki nożne, a także materiały edukacyjne, ulotki związane z przeciwdziałaniem narkomanii, alkoholizmowi, HIV/AIDS, przemocy domowej. Wszyscy nagrodzeni zostali medalami zakupionymi z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, piłkami nożnymi zakupionymi z dotacji Gminy Mikołów.
Puchary zakupiono z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki (I, II, III i IV miejsce oraz Najmłodszy Zawodnik, Najlepszy Bramkarz, Król Strzelców). Puchar „FAIR-PLAY” ufundował Burmistrz Mikołowa. Piłki i gadżety dodatkowo ufundował Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski.

Puchary, dyplomy, medale, nagrody wręczali:
- Senator Senatu RP Antoni Motyczka
- V-ce Starosta Mikołowski-członek Zarządu Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Henryk Zawiszowski,
- Dyrektor MOSiR Wojciech Tkacz,
- V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Jerzy Szajgli,
- Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała,
- V-ce Prezes AKS w Mikołowie Zbigniew Piecha,
- Honorowy Członek Zarządu AKS w Mikołowie Jan Pająk,
- Przedstawiciel Zarządu Powiatowego ZOSP w Mikołowie Sławomir Prochoński,
- Członek Zarządu AKS Józef Kurtycz,
- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa.

Zawodnicy i goście częstowani byli kiełbasą na gorąco z pieczywem, napojami chłodzącymi, kawą, herbatą i słodyczami, a także sokami owocowymi.

Witaminy, środki opatrunkowe zakupiono z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Po wręczeniu PUCHARÓW, DYPLOMÓW i NAGRÓD głos ponownie zabrał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, który pogratulował zwycięzcom, podziękował współorganizatorom za współpracę i gościom za liczne przybycie.
Henryk Zawiszowski i V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Putkowski dokonali oficjalnego zamknięcia SPARTAKIADY zapraszając do udziału za rok w PIĘTNASTEJ SPARTAKIADZIE ABSTYNENCKIEJ.
Flagę opuszczono, znicz zgaszono.
W imprezie wzięło udział rotacyjnie około trzech tysięcy osób – mieszkańców Powiatu Mikołowskiego.
Przedsięwzięcie finansowane było ze środków finansowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Mikołów), ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Urzędu Miasta Mikołowa. Wsparcia materialnego udzielili: Poseł na sejm RP Krzysztof Gadowski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Przedsiębiorstwo „TOLEK” – drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „KODRIN” w Gostyni, Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie, Zakład Instalacyjno – Remontowy „ZBYSZKO” w Mikołowie. Oprawę muzyczną nieodpłatnie zapewniła Orkiestra Dęta KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY”. Strategicznym współorganizatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.

Zaangażowany był wolontariat i zasoby własne organizatorów.
ORGANIZATORZY składają wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia imprezy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA!

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA składamy DZINNIKARZOM za rozpropagowanie i popularyzowanie tego trzeźwościowego wydarzenia.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA w tym względzie składamy również Dyrekcjom Szkół z Powiatu Mikołowskiego.PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
PREZES K.A. „POWRÓT”
KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"