logo
podzialak

Dyskoteka w klubie młodzieżowym | 2011-03-09

W dniu 4.03.2011 odbyła się kolejna dyskoteka dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej ph. "Potrafię bawić się bez używek".

W dniu 4.03.2011 odbyła się kolejna dyskoteka dla młodzieży szkolnej
i pozaszkolnej ph. "Potrafię bawić się bez używek".

Dyskotekę karnawałową w swojej siedzibie zorganizował Mikołowski
Powiatowy Klub
Młodzieżowy. Bezpiecznie bawiło się rotacyjnie 140 osób z gmin powiatu
mikołowskiego.

Prowadzący(DJ):
- Wojciech Simon
- Janusz Ciwis


Ochrona:
- Bożek Aleksander
- Raszka Piotr
- Wiktor Raducki
- Mariusz Berger
- Suchy Zbigniew


Koordynator: Aleksander Bożek

Następna dyskoteka: 20 Maj

Stowarzyszenie "POWRÓT"