logo
podzialak

Dyskoteka w Klubie Młodzieżowym | 2011-02-09

W dniu 04.02.2011 odbyła się kolejna dyskoteka dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej ph. "Potrafię bawić się bez używek".

Dyskotekę karnawałową w swojej siedzibie zorganizował Mikołowski
Powiatowy Klub
Młodzieżowy. Bezpiecznie bawiło się około 150 osób z gmin powiatu
mikołowskiego.

Prowadzący(DJ):
- Wojciech Simon
- Janusz Ciwis


Ochrona:
- Bożek Aleksander
- Raszka Piotr
- MIchał Rosa
- Wiktor Raducki
- Suchy Zbigniew


Koordynator: Aleksander Bożek

Następna dyskoteka: 4 marzec.

Stowarzyszenie "POWRÓT"