logo
podzialak

XVIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TRZEŹWO | 2010-08-02

W dniach 30 i 31 lipca oraz 1 sierpnia 2010 r. społeczność Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie (ponad 50 uczestników) , w tym uzależnieni , współuzależnieni , całe rodziny , z powiatu mikołowskiego , uczestniczyła w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym.

W dniach 30 i 31 lipca oraz 1 sierpnia 2010 r. społeczność Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie (ponad 50 uczestników) , w tym uzależnieni , współuzależnieni , całe rodziny , z powiatu mikołowskiego , uczestniczyła w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym.
Wyjazd do Lichenia miał na celu :
• podziękowanie za DAR TRZEŻWOŚCI ,
• zaakceptowanie SIERPNIA JAKO MIESIĄCA TRZEŹWOŚCI - NARODOWEGO MIESIĄCA PAMIĘCI ,
• wzmocnienie rodzin ,
• integrację społeczności "POWRÓT" , w tym społeczności terapeutycznej .


Najpierw była DROGA KRZYŻOWA na terenie sanktuarium przy dzwonnicy , a otwarcia XVIII Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych dokonał : Kustosz Sanktuarium Licheńskiego .

Uczestniczyliśmy w zajęciach terapeutycznych , mitingach (AA , AN , DDA , AL-ANON ) .

Zainteresowani mieli możliwość uczestniczenia w indywidualnych spotkaniach z psychologami , terapeutami uzależnień , wolontariuszami i doradcami rodzinnymi Licheńskiego Centrum Pomocy .

Był wspólny grill i śpiewanie.

Przedsięwzięcie , podobnie jak w latach poprzednich koordynowała kol. Jolanta Sadowska .

Finansowane było z środków własnych społeczności „POWROTU” oraz częściowo z dotacji GMINY MIKOŁÓW .

KOORDYNATOR PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”
Jolanta Sadowska Mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"