logo
podzialak

TRZYNASTA MIKOŁOWSKIEA POWIATOWEA SPARTAKIADA AB | 2010-06-02

ODBYŁA SIE TRZYNASTA MIKOŁOWSKIEA POWIATOWEA SPARTAKIADA ABSTYNENCKA

Mikołów, dn. 29.05.2010 r.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ze zorganizowania TRZYNASTEJ MIKOŁOWSKIEJ POWIATOWEJ SPARTAKIADY ABSTYNENCKIEJ

SPARTAKIADA została zorganizowana w dniu 29 maja (sobota) na stadionie AKS w Mikołowie w godz. 800 – 1600 z okazji XXIV rocznicy założenia Klubu „POWRÓT”, 89 – lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 87 rocznicy powstania Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie, zbliżającego się DNIA DZIECKA, zaakcentowania Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii oraz Światowego Dnia Bez Papierosa.
W ramach SPARTAKIADY zorganizowano:
- Turniej Piłki Nożnej reprezentacji powiatowych: firmy ubezpieczeniowej KONZEPTION, Pogotowia Ratunkowego, firmy „ZBYSZKO”, pocztowców, młodych liderów profilaktyków, straży miejskiej, klubu „POWRÓT”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, Straży Pożarnej, samorządowców powiatu mikołowskiego
O PUCHAR STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO I PUCHAR FAIR PLAY BURMISTRZA MIKOŁOWA
- Gry i zabawy integracyjne, konkursy dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez Instruktorów z Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie (Tomasz Brysz, Robert Prus).

ORGANIZATORZY:
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie (organizator wiodący),
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
- Urząd Miasta w Mikołowie,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
- Zarząd Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie,
- Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie,
- Gminne Komisje RPA Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry,
- POWIATOWA MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
- Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie.

PATRONAT:
STAROSTA Mikołowski mgr Henryk Jaroszek, Burmistrz Mikołowa dr inż. Marek Balcer.
KOMITET HONOROWY:
Burmistrzowie, Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego
PRZEWODNICZĄCY:
Burmistrz Mikołowa dr inż. Marek Balcer
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”, Kierownik Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów mgr Tadeusz Rosa

CEL
Propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych, promocja trzeźwości, integracja młodzieży i społeczności POWIATU MIKOŁOWSKIEGO, konsolidacja koalicji Ruchu Trzeźwościowego, a także różnych grup zawodowych, przełamywanie mitów o konieczności używania środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) przez młodzież na imprezach masowych, przeciwdziałanie nietolerancji i zachowaniom agresywnym przez młodzież na imprezach masowych.
Spartakiada wsparła ogólnopolskie kampanie: „BRAŁEŚ? NIE JEDŹ! PO NARKOTYKACH ROZUM WYSIADA”, „DOPALACZE - POZNAJ FAKTY”, „BLIŻEJ SIEBIE – DALEJ OD NARKOTYKÓW”, ZAPOBIEGANIA HIV/AIDS, „WRÓĆ BEZ HIV”, „RADOŚĆ BEZ ALKOHOLU – WAKACJE BEZ RYZYKA”, „SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE”, koordynowane na szczeblu krajowym odpowiednio przez:
Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną „WALCZ Z PRZEMOCĄ – NIE BĄDŹ OBOJETNY”, koordynowaną przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy.

Impreza miała oprawę typu igrzyska olimpijskie.
Najpierw przy dźwiękach MARSZA SPORTOWCÓW odegranego przez Zakładową Orkiestrę KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY” zawodnicy w strojach reprezentacji zostali wyprowadzeni na płytę boiska przez kierowników drużyn.
Następnie był bieg sportowca Jakuba Nalepy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mikołowie z zapaloną pochodnią wokół stadionu, zapalenie znicza, w następnej kolejności poczet sztandarowy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mikołowie w składzie: Kamil Jersz, Krzysztof Kołodziej, Tomasz Skarbowski, Wojciech Wycisło, podniósł flagę na maszt przy równoczesnym odegraniu hymnu państwowego. Po czym Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – pomysłodawca SPARTAKIADY ABSTYNENCKIEJ – Tadeusz Rosa, powitał wszystkich uczestników imprezy, zawodników, przedstawicieli władzy Publicznej Powiatu Mikołowskiego i Gminy Mikołów, uczestniczyli m.in.: Dyrektor Biura Poselskiego Europoseł Małgorzaty Handrzlik Jerzy Chaberko, V-ce Starosta Mikołowski Tadeusz Marszolik, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Eryk Muszer, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Wojciech Spałek, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Mikołowie – Prezes Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT”, członek Zarządu Śląskiego Okręgu Piłki Nożnej Henryk Zawiszowski, Przedstawicielka Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji Anna Musioł, V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Putkowski, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała, Prezes AKS Krzysztof Brysz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wojciech Tkacz, przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Renata Weinert, Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Mikołowie Józef Kurtycz, V-ce Prezes AKS Zbigniew Piecha, Honorowy Członek Zarządu AKS - wieloletni Dyrektor Jan Pająk, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łaziskach Górnych i Wyrach odpowiednio reprezentowali: Kazimierz Anisienia i Aleksander Brudny. Wymienieni równocześnie reprezentowali Radę Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego.
Obecny był ponadto: Zarząd Stowarzyszenia „POWRÓT”, Kierownictwo Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie, Samorząd Młodzieżowy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie i inni. Środki społecznego przekazu reprezentował: Bogusław Jastrzębski z Gazety Mikołowskiej i Aktualności Powiatu Mikołowskiego.
Licznie przybyła młodzież w tym absolwenci i słuchacze POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW i przedstawiciele Mikołowskiego Klubu Młodzieżowego, społeczność Powiatu Mikołowskiego z rodzinami. Korespondencyjnie życzenia przesłał Senator Senatu RP prof. dr hab. Antoni Motyczka.
Po powitaniu przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Tadeusza Rosę, przedstawieniu celu tego przedsięwzięcia oraz zaakcentowaniu, że XIII Mikołowska Powiatowa Spartakiada Abstynencka – WYDARZENIE PRZEDE WSZYSTKIM TRZEŹWOŚCIOWE – realizowana jest w dniu szczególnym – w przeddzień Światowego Dnia Bez Papierosa, zwiastującym Dzień Dziecka. V-ce Starosta Mikołowski Tadeusz Marszolik i Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Eryk Muszer dokonali oficjalnego otwarcia SPARTAKIADY.
Orkiestra KWK „Bolesław Śmiały” zaprezentowała się w kilkunastominutowym koncercie na płycie głównego boiska. Po czym przystąpiono pod kierunkiem Koordynatora Technicznego Spartakiady Kazimierza Anisieni z „POWROTU” do prac związanych z rozgrywkami, które rozpoczęły się po losowaniu i przypomnieniu zawodnikom Regulaminu. Sprawozdawcą imprezy był Antoni Kuźnik z MOSiR. Równolegle z prowadzonymi rozgrywkami piłkarskimi odbywały się gry i zabawy integracyjne, konkursy dla dzieci i młodzieży. Te prowadzili instruktorzy MOSiR: Tomasz Brysz, Przemysław Cieszko i Krzysztof Gasz. Każdy z uczestników tej formy SPARTAKIADY otrzymał nagrody i pamiątki uczestnictwa (dyplomy, słodycze, plakietki). Wszystkie dzieci częstowane były watą cukrową (około 450 porcji). Nagrody oraz wata cukrowa fundowane były przez Urząd Miasta w Mikołowie i MOSiR w Mikołowie. Było dużo uciechy, żartów i serdeczności.

SĘDZIOWIE TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ:
1. Ireneusz GOLDA,
2. Stanisław GRYZŁO,
3. Tomasz KUŚNIACZ
Opiekę medyczną sprawowała dyplomowana pielęgniarka Elżbieta Mocheńska.

WYNIKI TURNIEJU:
I miejsce - Straż Miejska w Mikołowie
II miejsce - Samorządowcy Powiatu Mikołowskiego
III miejsce - Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów w Mikołowie
IV miejsce - Pocztowcy Powiatu Mikołowskiego

Drużyna FAIR PLAY- Firma „ZBYSZKO”

Król Strzelców - Robert Ablewski – Samorządowcy Powiatu Mikołowskiego

Najlepszy Bramkarz- Wojciech Bednarczuk z Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie

Najmłodszy Zawodnik- Michał Świder (14 lat) z firmy „ZBYSZKO”

Każdy z uczestników TURNIEJU oraz reprezentacje otrzymali DYPLOMY – PAMIĄTKI UCZESTNICTWA, piłki nożne, a także materiały edukacyjne, ulotki związane z przeciwdziałaniem narkomanii, alkoholizmowi, HIV/AIDS, przemocy domowej. Wszyscy nagrodzeni zostali medalami zakupionymi z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, piłkami nożnymi zakupionymi z dotacji Gminy Mikołów.
Puchary zakupiono z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki (II, III miejsce oraz Najmłodszy Zawodnik, Najlepszy Bramkarz, Król Strzelców). Puchar dla drużyny zwycięskiej (I miejsce) ufundował Starosta Mikołowski. Puchar „FAIR-PLAY” ufundował Burmistrz Mikołowa.

Puchary, dyplomy, medale, nagrody wręczali:
- członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Mikołowie, członek Zarządu Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Henryk Zawiszowski,
- V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Putkowski,
- Dyrektor MOSiR Wojciech Tkacz,
- Radny Rady Miejskiej w Mikołowie Józef Kurtycz,
- Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała,
- V-ce Prezes AKS w Mikołowie Zbigniew Piecha,
- Przedstawiciel MOSiR Renata Weinert,
- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa.

Zawodnicy i goście częstowani byli kiełbasą na gorąco z pieczywem, napojami chłodzącymi, kawą, herbatą i słodyczami, a także sokami owocowymi.

Witaminy, środki opatrunkowe zakupiono z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Po wręczeniu PUCHARÓW, DYPLOMÓW i NAGRÓD głos ponownie zabrał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, który pogratulował zwycięzcom, podziękował współorganizatorom za współpracę i gościom za liczne przybycie.
Członek Zarządu Starostwa Powiatu Mikołowskiego Henryk zawiszowski i V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Putkowski dokonali oficjalnego zamknięcia SPARTAKIADY zapraszając do udziału za rok w CZTERNASTEJ SPARTAKIADZIE ABSTYNENCKIEJ.
Flagę opuszczono, znicz zgaszono.
W imprezie pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, wzięło udział rotacyjnie około trzech tysięcy osób – mieszkańców Powiatu Mikołowskiego.
Przedsięwzięcie finansowane było ze środków finansowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Mikołów), ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Urzędu Miasta Mikołowa. Wsparcia materialnego udzielili: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Przedsiębiorstwo „TOLEK” – drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „KODRIN” w Gostyni, Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie, Zakład Instalacyjno – Remontowy „ZBYSZKO” w Mikołowie, firma ubezpieczeniowa „KONZEPTION” w Mikołowie. Oprawę muzyczną nieodpłatnie zapewniła Orkiestra Dęta KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY”. Strategicznym współorganizatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.

Zaangażowany był wolontariat i zasoby własne organizatorów.
ORGANIZATORZY składają wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia imprezy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA!

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA składamy DZINNIKARZOM za rozpropagowanie i popularyzowanie tego trzeźwościowego wydarzenia.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA w tym względzie składamy również Dyrekcjom Szkół z Powiatu Mikołowskiego.

WSZYSTKIM DZIECIOM Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA PRZESYŁAMY MOC SERDECZNOŚCI.


PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
PREZES K.A. „POWRÓT”
KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"