logo
podzialak

PRZEDSWIATECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE | 2010-04-09

dniu 1 kwietnia w Wielki Czwartek odbyło się, tradycyjnie jak co roku od kilkunastu lat, przedświąteczne spotkanie wielkanocne dorosłej społeczności Klubu Abstynenta „POWRÓT”, młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz przedstawicieli Mikołowskiej Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Profilaktyków, z zaproszonymi gośćmi.

Mikołów, dn 1.04.2009
PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE w „POWROCIE” w Mikołowie
W dniu 1 kwietnia w Wielki Czwartek odbyło się, tradycyjnie jak co
roku od kilkunastu lat, przedświąteczne spotkanie wielkanocne dorosłej
społeczności Klubu Abstynenta „POWRÓT”, młodzieży z Mikołowskiego
Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz przedstawicieli Mikołowskiej
Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Profilaktyków, z zaproszonymi
gośćmi.
Spotkanie będące pewnego rodzaju przedłużeniem organizowanych co roku
od 14 lat Ponadregionalnych Mikołowskich Seminariów Trzeźwościowych,
prowadził jak zwykle Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”, Kierownik szkoły
Liderów Tadeusz Rosa.
W spotkaniu (ponad 80 uczestników) wśród zaproszonych gości obecni
byli m.in.:
Senator Senatu RP prof. Antoni Motyczka, V-ce Burmistrz Mikołowa Adam
Zawiszowski, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Mikołowie Henryk
Zawiszowski, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Wojciech
Spałek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie Teresa
Miguła, proboszcz parafii Augsbursko-Ewangielickiej w Mikołowie ks.
Kornel Undas, Janusz Grzymała – Komendant Straży Miejskiej w
Mikołowie, Józef Kurtycz – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Mikołowie, równocześnie reprezentant Amatorskiego Klubu
Sportowego w Mikołowie, Pełnomocnik Burmistrza Łazisk Górnych ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Katarzyna Siewier,
Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom UM Mikołowa Genowefa
Jakubowska-Fijałkowska, Przewodniczący GKRPA w Ornontowicach Andrzej
Powała, przedstawiciel GKRPA w Wyrach Aleksander Brudny, Kazimierz Anisienia z
Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego, Zarząd
Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie reprezentował dh.
Sławomir Porochoński, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łaziskach
Górnych Mirella Banaś, Kierownik Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej w
Mikołowie Bożena Hammer.
Korespondencyjnie bądź telefonicznie życzenia przekazali m.in.:
Posłanka na Sejm RP Izabela Kloc, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego Halina Misiewicz, Dziekan Dekanatu
Mikołowskiego
Ks. Proboszcz Jerzy Walisko, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek,
Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Eryk Muszer, V-ce
Przewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego Janina Piecha, Burmistrz
Mikołowa Marek Balcer, Burmistrz Łazisk Górnych Mirosław Duży i V-ce
Burmistrz Jan Ratka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Mikołowie Mirella Banaś. Działalność naszą pobłogosławił Metropolita
Katowicki Arcybiskup ks. Damian Zimoń.
W nastrój spotkania wprowadziła Kasia Pisarzowska z Mikołowskiego
Powiatowego Klubu Młodzieżowego, która zaśpiewała *Pieśń Wielkopostną
„ROZPIĘTY NA RAMIONACH”* oraz piosenkę „ZAMIAST” Edyty Geppert, po
czym spotkanie pobłogosławił, przy wspólnej modlitwie proboszcz parafii
Ewnagielicko-Augsburskiej Ks. Kornel Undas.
Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”, LIDER POWIATOWEGO
RUCHU TRZEŹWOŚCIOWEGO Tadeusz Rosa.

Stowarzyszenie "POWRÓT"