logo
podzialak

FESTIWAL PIOSENKI I POEZJI "KROKUS-ŁAZISKA GÓRNE | 2010-03-10

ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRZESŁUCHANIA XII EDYCJI POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI I POEZJI PROPAGUJĄCEGO ZDROWY STYL ŻYCIA „KROKUS – ŁAZISKA GÓRNE 2010”

Łaziska Górne, dn. 08.03.2010 r.
W dniu 05.03.2010 r. w sali amfiteatralnej Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych odbyły się przesłuchania zespołów, solistów, duetów itp. wyłonionych w eliminacjach w szkołach, domach kultury, klubach młodzieżowych, świetlicach, stowarzyszeniach z terenu wszystkich gmin powiatu mikołowskiego w ramach realizacji XI edycji festiwalu.
Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonali: pomysłodawca, lider ruchu trzeźwościowego Tadeusz Rosa i Komisarz Festiwalu – V-ce Burmistrz Łazisk Górnych, Przewodniczący GKRPA w Łaziskach Górnych Jan Ratka.

W przesłuchaniach udział wzięło ponad 500 młodych artystów: (dziewczęta i chłopcy).
40 zespołów, w tym soliści
kategoria - forma literacka 7 – 13 lat (grupa młodsza)
kategoria - forma muzyczna 7 – 13 lat (grupa młodsza)
kategoria - forma literacka 14 – 19 lat (grupa starsza)
kategoria - forma muzyczna 14 – 19 lat (grupa starsza)

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Pomysłodawca i rzecznik Festiwalu – Tadeusz Rosa Prezes Stowarzyszenia K.A. „POWRÓT”, Kierownik Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie,
Komisarz Festiwalu – Jan Ratka, V-ce Burmistrz Łazisk Górnych,
Komisarz Artystyczny Festiwalu – Tadeusz Wita, Kierownik Artystyczny MDK w Łaziskach Górnych,
Sekretarz Festiwalu – Katarzyna Siewier, Sekretarz GKRPA w Łaziskach Górnych,
Prowadzenie, Redaktor Gazetki Festiwalu – Aleksandra Hanus, Nauczyciel Szkoły im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych,
Członek Zespołu – Zofia Kowalczyk, pedagog.

ORGANIZATORZY:
Urząd Miejski w Łaziskach Górnych (organizator wiodący)
Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie
Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry

Komitet Honorowy: Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego

Patronat: Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek
Dziekan Dekanatu Łaziskiego ks. Jacek Wojciech

JURY:
Celina Januszewska (Gmina Łaziska Górne)
Genowefa Jakubowska – Fijałkowska (Gmina Mikołów)
Bożena Kasprzycka (Gmina Ornontowice)
Iwona Woźniak (Gmina Orzesze)
Jadwiga Harupa (Gmina Wyry)
Ewa Jegla (ekspert literacki)
Andrzej Marciniec (ekspert muzyczny)

WYNIKI:
GRUPA MŁODSZA, FORMA LITERACKA
1. Złoty Krokus: Grupa Teatralna „FANTAZJA” – Zespół Szkół w Gostyni
2. Srebrny Krokus: Kacper Raszka, Mikołaj Ryguła – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łaziskach Górnych
3. Brązowy Krokus: „ŚWIETLICZAKI” Świetlica Środowiskowo – Terapeutyczna w Mikołowie

GRUPA STARSZA, FORMA LITERACKA
1. Złoty Krokus: Zespół Teatralny – gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach
2. Srebrny Krokus: Grupa Teatralna „MIXTURA” – Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych
3. Brązowy Krokus: Zespół Profilaktyczny – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

GRUPA MŁODSZA, FORMA MUZYCZNA
1. Złoty Krokus: „Młodzi Jaśkowiczanie” – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Orzeszu Jaśkowicach
2. Srebrny Krokus: „ZIELONE PÓŁNUTKI” – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łaziskach Górnych
3. Brązowy Krokus: „WESOŁA GROMADA” – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ornontowicach

GRUPA STARSZA, FORMA MUZYCZNA
1. Złoty Krokus: Zespół Wokalno – Instrumentalny Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy K. A. „POWRÓT” w Mikołowie
2. Srebrny Krokus: Daria Tytko z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie
3. Brązowy Krokus: Karolina Copik z Zespołu Szkół Nr 3 w Mikołowie

NAGRODA SPECJALNA STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO:
GRUPA TEATRALNA „UŚMIECH” – Stowarzyszenie „UŚMIECH” w Mikołowie

WYRÓŻNIENIA:
1. Monika Folek. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie za wyjątkowe walory głosowe.
2. Zespół z klasy IIa. II LO w Mikołowie za wyraźny przekaz.
3. Adam Zuber. Wesoła Gromada. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ornontowicach, za grę aktorską.
4. Marcin Wielgat. Za udane przygotowanie wykonawców OPP w Mikołowie.
5. „NIBYGRAJKI”. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Mikołowie za wyjątkową pracę zespołową.
6. Zespół Regionalny „ŁAZISKA”. MDK w Łaziskach Górnych. Za walory sceniczne.

W KONCERCIE GALOWYM W MIEJSKIM DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH W DNIU 21.03.2010 R. (POCZĄTEK GODZ. 1600) WYSTĄPIĄ:
1. Zespół Wokalno – Instrumentalny. Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy K.A. „POWRÓT” w Mikołowie.
2. „Młodzi Jaśkowiczanie”. SP Nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach.
3. Grupa Teatralna „MIXTURA”. MDK w Łaziskach Górnych.
4. Joanna Rygor. Gimnazjum w Ornontowicach.
5. Grupa Teatralna „FANTAZJA”. Z.S. w Gostyni.
6. Kacper Raszka, Mikołaj Ryguła. S.P. Nr 5 w Łaziskach Górnych.
7. „WESOŁA GROMADA”. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ornontowicach.
8. „Teatr Ruchu” S.P. Nr 3 w Mikołowie.
9. Monika Folek. OPP w Mikołowie.
10. Zespół Regionalny „ŁAZISKA”.
11. Mateusz Jakubiec. Stowarzyszenie „UŚMIECH” w Mikołowie.

PODCZAS XIV PONADREGIONALNEGO MIKOŁOWSKIEGO SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO W DNIU 29.03.2010 r. W MIEJSKIM DOMU KULTURY W MIKOŁOWIE (POCZĄTEK GODZ. 800) WYSTĄPI: Zespół Wokalno – Instrumentalny Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego przy K. A. „POWRÓT”, zdobywcy ZŁOTEGO „KROKUSA” z piosenką (słowa i muzyka własne) pt.: „OTWÓRZCIE SERCA”.

RZECZNIK FESTIWALU
PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"