logo
podzialak

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W "POWROCIE" | 2018-12-10

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W "POWROCIE"

Mikołów 07.12.2018 r.
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W "POWROCIE"


W dniu 6 grudnia br. (czwartek) w siedzibie "POWROTU" w Mikołowie oraz działających przy Stowarzyszeniu placówkach odbyło się spotkanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze Św. Mikołajem.
Zadanie samodzielnie zorganizowała społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, prowadzonego przez Michała Rosę i Wiktora Raduckiego.
Uczestników spotkania, w tym gości, a szczególnie gorąco dzieci, przywitali Tadeusz Rosa oraz Katarzyna Gembara.
Spotkanie dalej prowadzone było przez Kasię Gembarę. Symbolicznie Kasi towarzyszyła 5,5 letnia córeczka Natalia.
W pewnym momencie pojawił się Św. Mikołaj (młodzieżowy klubowicz Miłosz Ryguła), który przywitany został gromkimi brawami i serdecznymi okrzykami.
Św. Mikołaj przystąpił do obdarowywania dzieci i młodzieży paczkami, niektóre z obdarowanych deklamowały okazjonalne wierszyki, śpiewały piosenki, tańczyły.
Obdarowanych było 120 dzieci i młodzieży do 18 roku życia ze Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, grupy AL-ANON dla współuzależnionych.
Paczki zabezpieczono z środków: Skarbu Państwa – Wojewody Śląskiego, Gmin: Łaziska Górne, Mikołów. Wsparcia rzeczowego i materialnego, w tym finansowanego przy ich przygotowywaniu udzielili ponadto: Posłowie do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht i Bolesław Piecha, Senator Senatu RP Wojciech Piecha, Mikołowski Bank Spółdzielczy.
Razem w spotkaniu uczestniczyło ponad 170 osób (dzieci, młodzież, dorośli. Sala była pełna, konieczne były dostawki). Miało na celu wspieranie rodzin oraz pogłębianie integracji młodzieży ze wszystkich Gmin Powiatu Mikołowskiego.
Nasza młodzież zorganizowała go pod hasłem "STARSZE RODZEŃSTWO – MŁODSZEMU oraz RODZICOM".
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in.: Senator Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Wojciech Piecha z Dyrektorem Biura Anną Skowronek, Z-cy Burmistrza Mikołowa: Iwona Spychała-Długosz, Mateusz Handel, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie Katarzyna Syryjczyk-Słomska, Przedstawicielka Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Sonia Pacha (w tym czasie odbywała się Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego), I-y Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie Dariusz Waligóra, który wręczył wszystkim stosowne plakietki odblaskowe, Andrzej Fijałkowski z Biura Promocji Urzędu Miasta Mikołów, Kierownik Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej w Mikołowie Bożena Hemmer, Kazimierz Anisienia przedstawiciel Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego, Aleksander Brudny Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach.
W trakcie rozmów bezpośrednich bądź telefonicznych przeprowadzonych przez Prezesa „POWROTU” Tadeusza Rosę, specjalne życzenia dla uczestników spotkania, szczególnie dzieci i młodzieży, przekazali m.in.: Europoseł Bolesław Piecha, oraz Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski, Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, Doradca Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta - Artur Grzywok.
Spotkanie adwentowe upłynęło w bardzo serdecznej, miłej, rodzinnej atmosferze.
Poczęstunek sfinansowano z środków Skarbu Państwa – Wojewody Śląskiego, GMINY MIKOŁÓW oraz środków własnych (składki członkowskie) Stowarzyszenia "POWRÓT" a także Społeczności Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Korzystając z okazji informujemy, że w dniu 20 grudnia (wtorek) (początek godz. 1630) odbędzie się w POWROCIE PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WSPÓLNOTY KLUBOWEJ (dorośli i młodzież) oraz Reprezentantów Młodzieżowych Liderów z przedstawicielami: parlamentarzystów, władz samorządowych gmin i starostwa powiatu mikołowskiego, województwa śląskiego, zakładów pracy, duchowieństwa, oświaty, ruchu trzeźwościowego, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, środków społecznego przekazu.

Spotkania: Mikołajki oraz przedświąteczne opłatkowe, realizowane są w ramach zadań publicznych pt.:
- „Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom: Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom, przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie”,
- „Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym Dyskotek ph. ”Potrafię bawić się bez używek” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieży przy Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT” w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej”.
Przewodniczący Samorządu Prezes Stowarzyszenia
Młodzieżowego "POWRÓT"

Wiktor Raducki mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"