logo
podzialak

Andrzejki w POWROCIE | 2018-12-02

W ramach realizacji zadania pt: „Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym w tym rodzinom przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie”, w dniu 24.11.2018 r. (sobota) w siedzibie Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” w Mikołowie zorganizowano zabawę andrzejkową. Impreza miała na celu oderwanie się od codzienności i miłe spędzanie czasu z przyjaciółmi, sympatykami społeczności klubowej, aby propagować zdrowy, trzeźwy, odpowiedzialny tryb życia bez posiłkowania się środkami psychoaktywnymi.

Mikołów 25.11.2018 r.

ANDRZEJKI W „POWROCIE”


W ramach realizacji zadania pt: „Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym w tym rodzinom przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie”, w dniu 24.11.2018 r. (sobota) w siedzibie Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” w Mikołowie zorganizowano zabawę andrzejkową.
Impreza miała na celu oderwanie się od codzienności i miłe spędzanie czasu z przyjaciółmi, sympatykami społeczności klubowej, aby propagować zdrowy, trzeźwy, odpowiedzialny tryb życia bez posiłkowania się środkami psychoaktywnymi. Zabawę w której uczestniczyło ponad 45 osób prowadził kolega Grzegorz Bryzik, który był również koordynatorem, w organizację włączyła się społeczność Klubu Abstynenta „POWRÓT” z rodzinami, za co serdecznie dziękujemy. Atmosfera, tańce, zabawy, lanie wosku, różnorodna muzyka, kolejny raz utwierdziły nas w przekonaniu, że w ten sposób można się wspaniale bawić i mile spędzać czas. Wykorzystano środki własne uczestników zabawy oraz Stowarzyszenia „POWRÓT”, a także z dotacji Gmin Mikołów i Wojewody Śląskiego. Klubowicze i sympatycy są szczęśliwi, że mają lokal w którym można trzeźwieć, wzrastać oraz bawić się bez używek za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania: spotkania dzieci i młodzieży do lat 18, społeczności „POWROTU”, „AL-ANON” oraz Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego ze Świętym Mikołajem, które odbędzie się 6 grudnia br. (czwartek) początek godzina 1630, w siedzibie Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 38, a także Przedświątecznego spotkania opłatkowego wspólnoty klubowej (dorośli i młodzież) oraz reprezentantów młodzieżowych liderów z przedstawicielami: Parlamentarzystów, Władz Samorządowych Gmin i Starostwa Powiatu Mikołowskiego, Województwa Śląskiego, Zakładów Pracy, Duchowieństwa, Oświaty, Ruchu Trzeźwościowego, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Środków Społecznego Przekazu, które odbędzie się w dniu 20 grudnia br. (czwartek) w siedzibie Stowarzyszenia „POWRÓT”, Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów i Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 38, początek godz. 1630.
Niezależnie od złożenia sobie życzeń będzie to okazja do podziękowania naszym sprzymierzeńcom i sympatykom za stałe wspieranie realizowanych przez nas działań.Koordynator Prezes Stowarzyszenia

Grzegorz Bryzik Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"