logo
podzialak

Spotkanie w dniu 6 grudnia 2018 | 2018-11-05

KOMUNIKAT Mamy zaszczyt poinformować, że w ramach realizowanych w 2018 r. zadań n/Stowarzyszenia, pt.: „Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej,

Mikołów 05.11.2018 r.
KOMUNIKAT


Mamy zaszczyt poinformować, że w ramach realizowanych w 2018 r. zadań n/Stowarzyszenia, pt.: „Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie” oraz „Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek ph.: Potrafię bawić się bez używek w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT” w Mikołowie” dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej”, przewidujemy zorganizowanie: spotkania dzieci i młodzieży do lat 18, społeczności „POWROTU”, „AL-ANON” oraz Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego ze Świętym Mikołajem, które odbędzie się 6 grudnia br. (czwartek) początek godzina 1630, w siedzibie Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 38, a także PRZEDŚWIĄTECZNEGO SPOTKANIA OPŁATKOWEGO WSPÓLNOTY KLUBOWEJ (DOROŚLI I MŁODZIEŻ) ORAZ REPREZENTANTÓW MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI: PARLAMENTARZYSTÓW, WŁADZ SAMORZĄDOWYCH GMIN I STAROSTWA POWIATU MIKOŁOWSKIEGO, WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, ZAKŁADÓW PRACY, DUCHOWIEŃSTWA, OŚWIATY, RUCHU TRZEŹWOŚCIOWEGO, POLICJI, STRAŻY MIEJSKIEJ, STRAŻY POŻARNEJ, ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, które odbędzie się w dniu 20 grudnia br. (czwartek) w siedzibie STOWARZYSZENIA „POWRÓT”, POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW I MIKOŁOWSKIEGO POWIATOWEGO KLUBU MŁODZIEŻOWEGO w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 38. Początek godz. 1630.
Niezależnie od złożenia sobie życzeń będzie to okazja do podziękowania naszym sprzymierzeńcom i sympatykom za stałe wspieranie realizowanych przez nas działań.
Podczas spotkania ze Św. Mikołajem wręczone będzie dzieciom i młodzieży około 120 paczek. Zakup sfinansowany będzie z środków Gminy Mikołów, Gminy Łaziska Górne, Wojewody Śląskiego (Budżetu Państwa).
Pomoc w tym względzie ponadto zadeklarowali: Europarlamentarzyści: Jan Olbrycht i Bolesław Piecha, posłowie na Sejm RP Izabela Kloc, Krzysztof Gadowski, Marek Krząkała, Grzegorz Matusiak, Senator Senatu RP Wojciech Piecha. Na ten cel uzyskaliśmy również darowiznę z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. Zaangażowane będą również środki własne Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” w Mikołowie i Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Program artystyczny przygotowuje młodzież z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, której przedstawiciele poprowadzą spotkanie ze Św. Mikołajem.

Przewodniczący Samorządu Mikołowskiego Prezes Stowarzyszenia
Powiatowego Klubu Młodzieżowego Kierownik Szkoły Liderów

Wiktor Raducki Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"