logo
podzialak

SESJA JESIENNA XIX REGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ | 2018-10-10

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI SESJI JESIENNEJ XIX REGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE

Mikołów, dnia 09.10.2018 r.SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI
SESJI JESIENNEJ XIX REGIONALNEJ EDYCJI
POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW
MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW
PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIEW dniach 5, 6, 7 października br. zrealizowana została w Hotelu „AGRO” Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – Śmiłowicach Sesja Jesienna kończąca dla młodzieży XIX Regionalną Edycję Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych.

W tym miejscu przypomnijmy:
Szkoła jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „POWRÓT” wpisana została po spełnieniu wymogów do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych Powiatu Mikołowskiego w dniu 19.10.1999 r. pod numerem 5/99.
Nadzór nad działalnością oświatową szkoły sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Jest to pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła tego typu.
I edycję ukończyło 56 absolwentów, II edycję 66 absolwentów, III edycję 73 absolwentów, IV edycję 84 absolwentów, V edycję 85 absolwentów, VI edycję 81 absolwentów, VII edycję 75 absolwentów, VIII edycję 70 absolwentów, IX edycję 65 absolwentów, X edycję 61 absolwentów, XI edycję 61 słuchaczy, XII edycję 57 absolwentów, XIII edycję 56 absolwentów, XIV edycję 56 młodzieży, XV edycję 56 młodzieży, XVI edycję 58 absolwentów, XVII edycję 56 słuchaczy, XVIII edycję 56 słuchaczy, a w tegorocznej XIX edycji udział wzięło 56 słuchaczy. TWÓRCĄ SZKOŁY, a jednocześnie od początku jej kierownikiem jest Tadeusz Rosa.

Zrealizowano dziewiętnaście edycji.
Dyplom młodego lidera profilaktyka oraz świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 1.228 absolwentów (dziewczęta i chłopcy w wieku 14-20 lat).

Celem szkoły jest:
- przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych – pozytywnych liderów promujących zdrowy styl życia,
- nabywanie przez młodzież umiejętności tworzenia grup zadaniowych – kółek środowiskowych propagujących w swoich środowiskach zdrowy, alternatywny styl życia oraz popularyzujących trzeźwość,
- nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki w aspekcie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych (narkotyki, alkohol ) oraz zapobiegania HIV/AIDS,
- nauczanie młodzieży tolerancji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole, domu, grupie rówieśniczej,
- wzmacnianie zdrowia fizycznego i psychicznego,
- integracja młodzieży.

Nabór młodzieży prowadzony był przez pedagogów szkolnych, kierowników klubów młodzieżowych, a także świetlic socjoterapeutycznych przy współpracy Gminnych Komisji RPA. W zajęciach udział wzięło 56 słuchaczy, przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z terenu woj. śląskiego. Wśród słuchaczy byli również m.in. przedstawiciele Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie.
Młodzież podzielona była na 4 grupy warsztatowe. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów programowych, stosowną literaturę, czasopisma, ulotki informacyjne, kubek z logo i napisem Szkoły (wcześniej na Sesji Wiosennej koszulkę trykotową z logo i napisem szkoły) oraz gadżety profilaktyczne z KC ds AIDS w Warszawie. Zwycięzcy podczas dyskoteki ph „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK” otrzymali również gadżety z Urzędu Miasta Mikołowa i Starostwa Powiatowego w Mikołowie, a także z środków własnych Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT”. Nagrody otrzymali słuchacze kol. kol.: Natalia Kolonko, Zofia Malcharek, Beniamin Bożek, Wojciech Kruszyna.

Zajęcia podczas Sesji Jesiennej: warsztaty w grupach, wykłady prowadziły znane krajowe autorytety specjalizujące się w/w problematyce, a mianowicie:
- mgr Liliana Krzywicka – mgr psychologii i socjologii, wykładowca i trener w szkołach „STRATEGIA”, Studium Przeciwdziałania w Rodzinie organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia, terapeuta Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, prowadzi własną pracownię psychologiczną, Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- mgr Małgorzata Wincenciak – psycholog, trener, terapeuta, współpracownik Stowarzyszenia „NIEBIESKA LINIA” w Warszawie, prowadzi własną pracownię terapeutyczną.
- mgr Anna Wiechcińska – mgr psychologii, trener, terapeuta, współpracownik PARPA i Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadzi własną pracownię psychologiczną,
- lek. med. Mateusz Klimek – Koordynator lokalny projektu „Peer Education HIV/AIDS”, udział w warsztatach organizowanych przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” o tematyce HIV/AIDS. Praca nad przygotowywaniem ogólnopolskiego projektu Edukacja Seksualna. Tegoroczna absolwentka Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny o. Śląsk,
- Małgorzata Pisarzowska – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie o specjalności pedagogika kulturoznawcza. Wieloletni nauczyciel w Zespole Szkół w Gostyni. Prowadzi kółka teatralne, poetyckie. Udział w konkursach, festiwalach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, również w zakresie profilaktyki. Przygotowywanie przez nią zespoły zajmowały czołowe lokaty.
- mgr Błażej Nowrot – wykształcenie wyższe licencjackie i magisterskie, doradca zawodowy II stopnia (wykładowca),
- lek. med. Wojciech Szaraniec – Koordynator lokalny projektów „Zaburzenia Odżywiania”, „Marrow Hero”, „Czas na umysł”, udział w warsztatach organizowanych przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” o tematyce HIV/AIDS. Praca nad przygotowywaniem ogólnopolskiego projektu Edukacja Seksualna. Tegoroczna absolwentka Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny o. Śląsk. Edukator HIV/AIDS podczas „Tramwaju Zwanego Pożądaniem”,
- mgr Andrzej Wojciechowski – psycholog, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działający przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, członek European Society for Prevention Research, wykładowca w Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA w Warszawie, główny specjalista ds. profilaktyki w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
- mgr Przemysław Barciak – trener personalny, dietetyk,
- Sharif Younes – instruktor imprez bezalkoholowych, przy współpracy z Alexandrem Smykiem.

Opiekę medyczną sprawował dyplomowany ratownik medyczny Michał Rosa.
Punkt konsultacyjny do rozmów indywidualnych z młodzieżą prowadziła Genowefa Jakubowska – Fijałkowska (również opiekę nad młodzieżą).
Kierownik Sekretariatu (również opieka na młodzieżą) Janina Piecha.
Wolontariusze z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego: Mariusz Berger, Katarzyna Gembara, Krzysztof Gembara, Jakub Pietrucha, Michał Żywirski, Mateusz Pluta, Marta Okoń, Mariusz Wierzgoń, Wiktor Raducki, Marta Wala (uprawnienia wychowawców kolonijnych), absolwenci poprzednich edycji Szkoły.
Fotoreporter: Andrzej Fijałkowski
Prace zaopatrzeniowe realizował Mariusz Berger, usługi komputerowe, wykonanie graficzne dyplomów, świadectw Katarzyna Łaciak, obsługa finansowa prowadzona była przez Wojciecha Ziębę, usługi fotograficzne realizowali Miłosz Ryguła, Jakub Pietrucha.
Do prac organizacyjnych, technicznych itp. zaangażowani byli również członkowie z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego: Natalia Pająk, Miłosz Ryguła.
Twórca Szkoły, autor programu, koordynator działań Tadeusz Rosa.

TEMATYKA PROWADZONYCH WYKŁADÓW PODCZAS SESJI JESIENNEJ.
Podczas sesji jesiennej zrealizowano 13 godzin dydaktycznych wykładów, a mianowicie:
- „Problemy narkomanii”. Podczas wykładu nawiązano do ostatniej nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu narkomanii, w kontekście tzw. „dopalaczy”. Nawiązanie do realizacji Ogólnopolskich Kampanii Antynarkotykowych „DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ – POZNAJ FAKTY”, „BRAŁEŚ, PIŁEŚ? NIE JEDŹ! PO NARKOTYKACH ROZUM WYSIADA”, „NARKOTYKI? NA CO MI TO!”, ”NARKOTYKI KRADNĄ ŻYCIE” KOLEJNE ODSŁONY. DLACZEGO NIE NALEŻY LEGALIZOWAĆ ZAKUPU MARIHUANY? Zwrócenie uwagi na agresywny powrót dopalaczy (2 godz.) – mgr Andrzej Wojciechowski,
- „Jak zmienić kawałek świata wokół siebie. Rzecz o liderach młodzieżowych” (2 godz.) – mgr Anna Wiechcińska – Szymańska,
- „Rodzina dysfunkcyjna – role przyjmowane przez dzieci” (2 godz.) – mgr Liliana Krzywicka (w ofercie ten wykład uwzględniony jest w temacie „Źródła przemocy interpersonalnej”),
- „Zachowania ryzykowne – zapobieganie HIV/AIDS”. „Zachowania młodzieży wobec ludzi zakażonych HIV i chorych na AIDS”, zachęcenie do obchodzenia w dniu 1 grudnia w swoim środowisku Światowego Dnia AIDS oraz tegorocznej Ogólnopolskiej Kampanii Zapobiegania HIV/AIDS „CZY JESTEŚ ZAGROŻONY HIV?”, „FAIR PLAY” – Mateusz Klimek, Wojciech Szaraniec (2 osoby x 2 godz. = 4 godz.). II część wykładu – oddzielnie młodzież gimnazjalna i oddzielnie młodzież ponadgimnazjalna,
- „Nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy” (1 godz.) – mgr Błażej Nowrot,
- II część wykładu „Metodyka prowadzenia zajęć” (1 godz.) – mgr Małgorzata Pisarzowska,
- „Wzmocnienie zdrowia fizycznego poprzez prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną” (1 godz) – mgr Przemysław Barciak.

RAZEM 13 godzin dydaktycznych.

ZAJĘCIA SEMINARYJNE:
„Przemoc interpersonalna, agresja nietolerancja – przeciwdziałanie”. 2 godziny dydaktyczne. 4 prowadzących zajęcia: mgr Liliana Krzywicka, mgr Anna Wiechcińska – Szymańska, mgr Małgorzata Wincenciak, mgr Andrzej Wojciechowski. 15 minutową prezentację na temat cyberprzemocy przedstawił (w ramach tych zajęć) słuchacz szkoły kol. Patryk Goralczyk (uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie).
DYSKOTEKA ph. „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”, 2 godziny dydaktyczne, prowadzący instruktorzy imprez bezalkoholowych: Aleksander Smyk, Sharif Yountes z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego. Absolwenci poprzednich edycji Szkoły.
WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH. ZAJĘCIA INTERAKTYWNE. 21 godzin dydaktycznych w każdej grupie. 4 grupy. Prowadzący jak w przypadku zajęć seminaryjnych.
Mini koncert na zakończenie XIX edycji Szkoły zrealizowała mgr Katarzyna Gembara z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, w repertuarze wykonana była m.in. piosenka TOLERANCJA, która mocno koresponduje z przesłaniem i ideami Szkoły (umownie hymn szkoły).
TEMATYKA:
- warsztaty negocjacji i zachowań asertywnych, kontynuacja z Sesji Wiosennej,
- diagnoza problemu uzależnienia od alkoholu, narkotyków, internetu, telefonu, komputera (szkoła, klasa, grupa rówieśnicza), przygotowywanie gazetek na temat szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież,
- nauka tolerancji w odniesieniu do odmiennych przekonań, zarażonych wirusem HIV, chorych na AIDS,
- ćwiczenia organizowania imprez bezalkoholowych i beznarkotykowych,
- konkursy, quizy, zabawy integracyjne (zespoły przygotowujące pytania z zakresu wiedzy o skutkach używania alkoholu, narkotyków, przemocy interpersonalnej, w tym domowej, symulacja zajęć z metodyki nauczania),
- zabawy „wyspa”, „tratwa”, dyskutowanie o roli lidera, nabywanie umiejętności tworzenia zespołów i grup zadaniowych,
- wzmocnienie zdrowia fizycznego poprzez prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną, wpływ na przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym,
- warsztaty dziennikarskie. Nauka pisania informacji prasowej,
- omawianie zadań domowych, a także refleksje związane z pisaniem listów do siebie podczas Sesji Wiosennej. Co udało się osiągnąć. Zaistnienie jako lidera w swoich środowiskach, jak mogę przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym i ryzykanckim w swoim środowisku. Wielkie wyzwanie dla młodzieżowych liderów. „Los innych jest mi bliski – wychodzę naprzeciw potrzebującym”,
- analizowanie w grupach testów egzaminacyjnych zrealizowanego w dniu 06.10.2018 r. podczas uroczystej kolacji przy świecach. Jakie wystąpiły trudności przy realizacji prezentacji przez poszczególne grupy.

W dniu 6 października (sobota) odbyła się m. in. uroczysta kolacja przy świecach „ECHO SZKOLNE" podczas, którego młodzież prezentowała swoje umiejętności, wiedzę itp. nabyte w trakcie realizacji XIX Edycji, w dniu 7 października (niedziela) uroczyste zakończenie z udziałem m.in.: V-ce Starosty Mikołowskiego Marka Szafrańca, Gospodarza Ziemi Mikołowskiej Burmistrza Stanisława Piechuli, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołowie Michała Rupika, V-ce Przewodniczących Rady Miejskiej w Mikołowie Barbary Wilkoszyńskiej oraz Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Iwony Smyrz, Z-cy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Dariusza Stypuły, Przewodniczącej Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Mikołowie – dziennikarki Gazety Mikołowskiej Iwony Spychała-Długosz, pedagoga szkolnego Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie Danuty Strzody, wieloletniej Przewodniczącej Stowarzyszenia Św. Józefa „Jesteśmy” - emerytowanej dziennikarki TVP o/Katowic Doroty Podlodowskiej – Garczyńskiej, Przewodniczącej Stowarzyszenia Św. Józefa „JESTEŚMY” Krystyny Morawiec, Pełnomocnik Burmistrza Łazisk Górnych ds PiRPU Katarzyny Siewier, Z-ca Dyrektora ŚlODR w Częstochowie Anny Szymik, Miejskiego Koordynatora Zespołu Młodych Liderów Profilaktyków w Zabrzu, Koordynatora GPP i RPU w Wyrach Jadwigi Harupy, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu Jadwigi Krajewskiej, Z-cy Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusza Grzymały, Andrzeja Fijałkowskiego z Biura Promocji Urzędu Miasta Mikołowa, reprezentującego również media elektroniczne, pedagoga szkolnego mgr Hanny Żyrek z IV LO w Katowicach, Członka GKRPA w Wyrach Aleksandra Brudnego, przedstawiciela Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich woj. śląskiego Kazimierza Anisieni, V-ce Prezesa - Psychologa Klubowego POWROTU Zygmunta Furgoła, przedstawicieli Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego Katarzyny i Krzysztofa Gembary z córeczką Natalią, przedstawiciela Stowarzyszenia POWRÓT Zbigniewa Gardawskiego i wielu innych.
Telefonicznie życzenia składali Europoseł Bolesław Piecha oraz Posłowie na Sejm RP z naszego Okręgu Wyborczego: Marek Krząkała, Grzegorz Matusiak, a także Senator Senatu RP Wojciech Piecha (również dyrektorzy ich biur).

Podczas „ECHA" każda z grup warsztatowych (cztery) uczestniczyła w quizie – teście sprawdzającym - egzaminie. Odpowiedzi słuchaczy oceniane były przez 6-osobowe jury pod przewodnictwem Kierownika Szkoły mgr Tadeusza Rosy. W pracach jury uczestniczyła również Kierownik MOPS w Mikołowie mgr Aleksandra Stolarska. Młodzież zachwyciła wszystkich zdobytą wiedzą i umiejętnościami na temat problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, zjawiska „dopalaczy”, mechanizmów tych chorób, problematyki HIV/AIDS, przemocy interpersonalnej, profilaktyki, zachowań asertywnych, komunikacji, negocjacji sztuki dziennikarskiej itp. I miejsce zdobyła grupa prowadzona przez mgr Lilianą Krzywicką.
Na 540 punktów w/w grupa uzyskała 480 punktów, pozostałe grupy odpowiednio: 471 punktów grupa mgr Andrzeja Wojciechowskiego i po 421 punktów mgr Małgorzaty Wincenciak oraz mgr Anny Wiechcińskiej-Szymańskiej.

Tematy zestawu pytań – Testu sprawdzającego
Zestaw I
1) Co to jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych (zmieniających świadomość)? Wyjaśnij.
2) Jaka jest różnica pomiędzy agresją a przemocą? Podaj przykłady. Jak przeciwdziałać?
3) Różnica między HIV a AIDS.
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy”, również w kontekście ostatniej nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu narkomanii, oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną, ich wpływ na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.
6) Przykłady uzależnień behawioralnych (od czynności).

Zestaw II
1) Wymień znane Ci substancje uzależniające i przedstaw działanie jednej z nich.
2) Co to jest zachowanie asertywne?
3) Czy naprawdę każdy może zakazić się wirusem HIV lub zachorować na AIDS?
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy”, również w kontekście ostatniej nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu narkomanii, oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną, ich wpływ na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.
6) Uzależnienia od komputera i telefonu. Szkody. Jak przeciwdziałać?.

Zestaw III
1) Co chroni młodego człowieka przed uzależnieniem?
2) Dlaczego należy nie legalizować sprzedaży marihuany?
3) Czy przyczyną AIDS naprawdę jest HIV?
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy”, również w kontekście ostatniej nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu narkomanii, oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną, ich wpływ na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.
6) Uzależnienia od gier komputerowych. Ponoszone szkody.

Zestaw IV
1) Dlaczego ludzie używają przemocy?
2) Podaj przykłady działań profilaktycznych ograniczających występowanie niekorzystnych zjawisk dysfunkcji społecznej.
3) Czy istnieje szczepionka chroniąca przed zakażeniem wirusem HIV?
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy”, również w kontekście ostatniej nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu narkomanii, oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną, ich wpływ na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.
6) Scharakteryzuj zjawisko cyberprzemocy.

Punktacja: każde pytanie od 0 do 5 (max), 6 osób w jury.
Oceniana była trafność merytoryczna, atrakcyjność, stwierdzano czy odpowiedź jest wyczerpująca.

Na zakończenie pierwszego i drugiego dnia zajęć prowadzone było przez Kierownika Szkoły mgr Tadeusza Rosę podsumowanie dnia (po 1 godzinie dydaktycznej). W trakcie tych spotkań dokonano również prezentacji medialnej realizowanych zadań z udziałem słuchaczy XIX Edycji Szkoły oraz działań z zakresu profilaktyki wykonanych przez Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego m.in. zaprezentowano z użyciem ścieżki dźwiękowej z realizacji XV Kampanii „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC”. Nawiązywano do Sesji Wyjazdowej Szkoły do Parlamentu RP w Warszawie.
Podczas tych spotkań przy zapewnieniu luźnej, serdecznej, często spontanicznej atmosfery, słuchacze, ale również kadra dzielili się wrażeniami. Młodzież pomimo zmęczenia (spotkania odbywały się w godz. 2200 – 2300) bardzo ceniła sobie szczerość i otwartość wypowiedzi. Z wielkim entuzjazmem m. in. odniosła się do otwartych przez siebie, pisanych do siebie listów podczas Sesji Wiosennej. Wielu z nich udało się wytrwać w postanowieniach i zobowiązaniach sobie stawianych. Było to dla nich wielkie przeżycie emocjonalne i ważne doświadczenia. Podkreślali konieczność i celowość takich zajęć podczas kolejnych edycji Szkoły.

EWALUACJA KOŃCOWA (SESJA JESIENNA)
Na zakończenie Sesji Jesiennej młodzież wypełniła ankiety anonimowe, w których poddano ocenie Sesję Jesienną i XIX EDYCJĘ, a mianowicie:
1. Ocena zajęć w grupach w punktach od l do 6
2. Ocena wykładów w punktach od l do 6
3. Ocena realizacji programu profilaktycznego - dyskoteki „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK" w punktach od l do 6
4. Jakie zmiany proponowałbyś (proponowałabyś) wprowadzić podczas realizacji kolejnych edycji SZKOŁY?
5. Inne uwagi, w tym ocena organizacji SZKOŁY w punktach od l do 6

Ocena celująca: 6
Średnie wyniki:
na pytanie l - 5,90
na pytanie 2 - 4,80
na pytanie 3 - 5,50

Pojawiające się w przewadze odpowiedzi na pytanie 4: nic nie zmieniać, było SUPER!!!, wydłużyć czas pobytu. Szkoła jest SPOKO, dziękujemy pomysłodawcy i twórcy szkoły, było czadowo, organizatorzy, opiekunowie życzliwi i uśmiechnięci, BRAWO!!!, dłuższe przerwy itp.
Na pytanie 5, średnia ocena 5,98 wypowiedzi typu wszystko O.K., mam nadzieję, że będzie jeszcze dużo edycji, wydłużyć czas trwania Sesji, mniej napięty program. Szkoła wyjątkowa, szkoła jest niesamowita, szkoła jest fenomenalna, wiele się nauczyłam, jestem odważniejsza, żałuję, że wyjeżdżam, cały projekt jest znakomitym przedsięwzięciem, uczestniczyłam w niezwykłym wydarzeniu, fajnie, odlotowo, czadowo, świetnie, gratulujemy i dziękujemy Panu Tadeuszowi.


ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANKIETY ANONIMOWEJ (56 SŁUCHACZY)
NA ZAKOŃCZENIE SESJI JESIENNEJ.
Nr pyt Treść pytania Punktacja/ilość osób Ilość punktów Średni wynik
1 2 3 4 5 6
1 Ocena zajęć w grupach w punktach od 1 do 6 - - - - - - - - X 8 X 48 328 5,90
2 Ocena wykładów w punktach od 1 do 6 - - - - X 8 X 15 X 13 X 20 269 4,80
3 Ocena organizacji programu profilaktycznego – dyskoteki „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK” w punktach od 1 do 6 - - - - - - X 7 X 14 X 35 308 5,50
4 Jakie zmiany proponowałabyś (proponowałbyś) wprowadzić podczas Sesji Jesiennej Informacja zwrotna opisowa scharakteryzowana wyżej przy omawianiu ewaluacji
5 Inne uwagi, w tym ocena Szkoły w punktach od 1 do 6 - - - - - - - - X 1 X 55 335 5,98

Podczas uroczystego zakończenia XIX Edycji w dniu 07.10.2018 r. z przesłaniem do młodzieży wystąpili: gospodarz ziemi mikołowskiej Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, Iwona Smorz Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie, którzy wręczali absolwentom świadectwa i dyplomy, a także na ręce Tadeusza Rosy życzenia z okazji zakończenia XIX edycji szkoły.
Z mini koncertem wystąpiła absolwentka V edycji Szkoły Kasia Gembara.
Każdy z absolwentów otrzymał od przedstawicieli poprzednich edycji symboliczną różę. Goście, absolwenci zgotowali Tadeuszowi Rosie owację na stojąco, były kwiaty, STO LAT, łzy radości i wzruszenia.
Życzenia w imieniu absolwentów składał samorząd szkoły.
Wszyscy uczestniczyli w pożegnalnym uroczystym obiedzie. Następnie młodzież odjechała do swoich GMIN autokarami (byli ubezpieczeni).

Absolwenci zaproszeni zostali do stałego kontaktu przy realizacji zadań profilaktycznych, w tym m. in. do udziału w kolejnych dyskotekach p/h „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”, które zostaną zrealizowane przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w swojej siedzibie w październiku i listopadzie br. O dokładnych terminach poinformujemy odrębnie.
Nie mogąc uczestniczyć w uroczystej kolacji oraz w uroczystościach zakończeniowych specjalne życzenia, gratulacje dla młodzieży oraz organizatorów na ręce Tadeusza Rosy przesłali m.in.: Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan, Rzecznik Praw Dziecka Minister Marek Michalak, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Naczelnik Wydziału Prezydialnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji Dorota Pater.

Podsumowanie XIX Edycji Szkoły m.in. z udziałem współorganizatorów, gmin uczestniczących w programie, pedagogów ze szkół macierzystych, odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie, w dniu 22 października br. (wtorek, początek godz. 1200). Koszt przygotowania i realizacji Sesji Jesiennej zamknie się kwotą około 40 tysięcy złotych (koszt całorocznej edycji około 100 tysięcy złotych). Niezależnie od środków z GMIN uczestniczących w programie zaangażowanie były środki: Senatora Senatu RP Wojciecha Piechy, Posłów do Parlamentu Europejskiego: Jana Olbrychta, Bolesława Piechy Województwa Śląskiego, Powiatu Mikołowskiego, KC ds. AIDS, KB ds. PN, PARPA, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” w Łaziskach Górnych, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A. w Jastrzębiu Zdroju, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Oddział w Mikołowie, Przedsiębiorstwa „TOLEK” w Mikołowie, Firmy „PROFESJA” w Mikołowie, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, Cukierni „WIECHOCZEK” w Mikołowie, a także wielu innych, w tym osób prywatnych oraz wolontariuszy.
Wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, składamy serdeczne podziękowania. Rozliczenie dokładnie zaangażowanych środków z poszczególnych źródeł finansowych nastąpi po całkowitym zrealizowaniu zadania.

PREZES STOWARZYSZENIA
KIEROWNIK SZKOŁY

Stowarzyszenie "POWRÓT"