logo
podzialak

XV Jubileuszowa Mikołowska Powiatowa Kampania Spo | 2018-09-18

XV Jubileuszowa Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC” zrealizowana. W ślad za komunikatem z dnia 03.09.2018 r., w którym poinformowaliśmy, że w dniu 1 września br. SPARTAKIADĄ ABSTYNENCKĄ rozpoczęliśmy XV Kampanię, informujemy, że w dniu 11 września br. na Rynku w Mikołowie oraz w szkołach powiatu mikołowskiego i w Zabrzu, a także w IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach odbył się finał XV Jubileuszowej Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK”. Kampanię zorganizowano z inicjatywy młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, działającego przy Stowarzyszeniu „POWRÓT”, przy silnym wsparciu Prezesa Tadeusza Rosy. Pomysłodawcy aktywnie włączyli się w organizację tej masowej imprezy.

Mikołów, dnia 13.09.2018 r.XV Jubileuszowa Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC” zrealizowana.W ślad za komunikatem z dnia 03.09.2018 r., w którym poinformowaliśmy, że w dniu 1 września br. SPARTAKIADĄ ABSTYNENCKĄ rozpoczęliśmy XV Kampanię, informujemy, że w dniu 11 września br. na Rynku w Mikołowie oraz w szkołach powiatu mikołowskiego i w Zabrzu, a także w IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach odbył się finał XV Jubileuszowej Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK”.
Kampanię zorganizowano z inicjatywy młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, działającego przy Stowarzyszeniu „POWRÓT”, przy silnym wsparciu Prezesa Tadeusza Rosy.
Pomysłodawcy aktywnie włączyli się w organizację tej masowej imprezy.
Zorganizowano kolejne przedsięwzięcie w dziedzinie nowoczesnej, kreatywnej profilaktyki aktywizującej młodych ludzi do kształtowania zachowań prozdrowotnych, adresowane jednocześnie do młodzieży i dorosłych, do różnych grup wiekowych i zawodowych, symbolicznie do CAŁYCH RODZIN.
Głównym jednak beneficjentem była młodzież (szóste, siódme i ósme klasy szkół podstawowych, wygaszane klasy gimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe). Podkreślamy aktywne uczestnictwo młodzieży. Reprezentacje szkół z Mikołowa wystąpiły z programami artystycznymi interaktywnymi z przekazem profilaktycznym.
Kampania włączona została w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w powiecie i gminach. Uczestniczyło w niej ponad 2.700 osób, głównie młodzieży. W tym momencie wielki ukłon w kierunku uczestników.
PATRONAT HONOROWY:
- Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,
- Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz,
- Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek,
- Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa,
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht,
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Izabela Kloc,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Gadowski,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marek Krząkała,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Matusiak,
- Senator Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Wojciech Piecha,
- Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek,
- Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
- Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik,
- Dziekan Dekanatu Łaziskiego ks. Rafał Październiok,
- Dziekan Dekanatu Mikołowskiego ks. Mirosław Godziek,
- Dziekan Dekanatu Orzeskiego ks. Jerzy Kiecka,
- Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mikołowie ks. Kornel Undas,
- Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski,
- Prezes Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” Jerzy Moryc,
- Pełnomocnik Stowarzyszenia „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” na województwo śląskie Teresa Bula,
- Prezes Mikołowskiego Banku Spółdzielczego Michał Król,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz,
- Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach Katarzyna Ziemiec.
ORGANIZATORZY:
- Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy (organizator wiodący),
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,
- Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
- Urząd Miasta Mikołowa,
- Urząd Miejski w Zabrzu,
- Miejski Dom Kultury w Mikołowie,
- Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z powiatu mikołowskiego (w głównej mierze z GMINY MIKOŁÓW) i Miasta Zabrze, a także IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach,
- Stowarzyszenie „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” Oddział w Katowicach,
- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach,
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland, Oddział Śląsk,
- Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej,
- Klub Studencki „FRACTAL” w Mikołowie,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
- Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie,
- TKKF „HADES”. Oddział w Mikołowie,
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Dawstwa Szpiku Kostnego w Katowicach,
- Klub Honorowych Dawców Krwi przy MDK w Mikołowie,
- Zakład Instalacyjno – Remontowy „ZBYSZKO” w Mikołowie,
- Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry.
PODKREŚLAMY RÓŻNORODNOŚĆ WSPÓŁORGANIZATORÓW i SOJUSZNIKÓW.

PROGRAM:
RYNEK W MIKOŁOWIE, w tym ESTRADA: 1000 – 1400
11 wrzesień (DZIEŃ PROFILAKTYKI W SZKOŁACH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO I MIASTA ZABRZE ORAZ IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KATOWICACH)
900 – 1400 Możliwość honorowego oddawania krwi (ambulans krwiodawstwa obok Urzędu Miasta w Mikołowie).
1045 – 1055 Powitanie uczestników przez prowadzących Katarzynę Gembarę oraz Miłosza Rygułę z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieży.
1055 – 1230 Występy artystyczne zespołów odpowiednio: Szkoła Podstawowa Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 3, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 1.
1230 – 1245 Wystąpienia przedstawicieli zaproszonych gości.
1245 – 1300 Hymn ŁAŃCUCHA „WZNIEŚ SERCE NAD ZŁO”, PRZESŁANIE MŁODZIEŻY w formie śpiewanej. Śpiew Katarzyna Gembara.
1300 – 1315 Trzymanie się wszystkich uczestników za ręce uniesione nad głowami (LITERA V – ZWYCIĘSTWO) przy dźwiękach syren i dzwonów kościelnych w całym powiecie mikołowskim. Podziękowania. Zaproszenie do współpracy przy realizacji działań profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019. Mentalnie w tym czasie połączeni byliśmy z uczestnikami Kampanii w Zabrzu i IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach.
1315 – 1400 Zakończenie, podsumowanie przedsięwzięcia.

Podczas trwania imprezy prezentowane były maskotki policji (Komenda Wojewódzka: SZNUPEK, Komenda Powiatowa: HEKTOR

UWAGA: Czynny był punkt informacyjny obsługiwany przez młodzież z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i Klubu Młodzieżowego z Rudy Śląskiej oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE”, a także młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, punkt badań przesiewowych prowadzony pod hasłem „SERCE MAM TYLKO JEDNO” przez przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny FMSA-Poland oddział Śląsk, a także stoisko edukacyjne Sekcji Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.
Nieodpłatnie udostępnione były materiały edukacyjne: ulotki, broszury, plakaty itp. m.in. przekazane przez KC ds. AIDS, PARPA, KB ds. PN, Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
• W dniu 11 września podczas Kampanii na Rynku i Miejskim Domu Kultury w Mikołowie: „ŁAŃCUCHOWE IMPRESJE”. W szkołach prowadzone były działania wspomagające zbieżne z ideą ŁAŃCUCHA.
• W dniu 1 września (sobota) w godz. 800-1400 na boisku sportowym „Orlik” w Mikołowie, ul. Zawilców 8, zorganizowany został w ramach KAMPANII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „WIELOMECZ” - reprezentacji powiatowych: Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, „POWROTU”, Młodych Liderów Profilaktyków z Zabrza w ramach XIX Edycji Szkoły, Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów w Mikołowie, Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Drużyny Pożarniczej OSP w Mikołowie, firmy „ZBYSZKO” w Mikołowie O PUCHAR FAIR PLAY BURMISTRZA MIKOŁOWA STANISŁAWA PIECHULI ORAZ PUCHAR DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MIKOŁOWIE WOJCIECHA TKACZA (odrębną informację z tego wydarzenia przekazano w komunikacie w dniu 3 września br.).
PRZEDSIĘWZIĘCIE WSPIERA KOLEJNE ODSŁONY OGÓLNOPOLSKICH KAMPANII: „Narkotyki? Na co mi to?”, „Dopalacze mogą Cię wypalić – poznaj fakty”, „Dopalacze kradną życie”, „Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada”, „Przyjmuję leki ...”, „Wróć bez HIV”, „Czy jesteś zagrożony HIV?”, „Fair Play”, „Ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom nieletnim”, „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, „Odwaga ratuje życie”, oraz Ogólnopolski Program Leczenia uzależnień od przetworów konopii „CANDIS”, a także Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną, „Ograniczone zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież”.
O godz. 1230 rozpoczęto budowę ŁAŃCUCHA. Uczestnicy (przybyli już o 1030 i prezentowali swoje programy), a w szczególności uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z dyrektorami i gronem pedagogicznym z Mikołowa oraz reprezentanci szkół z pozostałych Gmin Powiatu Mikołowskiego, słuchacze Mikołowskiej Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, samorządowcy, duchowieństwo, goście z Województwa Śląskiego, przedstawiciele parlamentu europejskiego i krajowego, władzy publicznej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz wszystkich gmin powiatu mikołowskiego, przedstawiciele zakładów, dziennikarze mediów społecznego przekazu, mieszkańcy Mikołowa z dziećmi, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele służby zdrowia, organizacje pozarządowe, organizatorzy zajęli miejsca na rynku, a także po obu stronach ul. Jana Pawła II. Przed wyruszeniem ze Szkół młodzież uczestniczyła w stosownych zajęciach edukacyjnych, tematycznie związanych z ideą ŁAŃCUCHA. W ten sposób realizowano w szkołach DZIEŃ PROFILAKTYKI.
O godz. 1230 konferansjerzy poprosili o wejście na estradę patronów, współorganizatorów. Weszli m.in.: Poseł na Sejm RP Izabela Kloc z Dyrektor Biura Anną Chrapek-Budacz, Senator Senatu RP Wojciech Piecha z Dyrektor Biura Anną Skowronek, Dyrektor Biura Krajowego Europosła Bolesława Piechy – Katarzyna Dutkiewicz, Doradca Europosła Jana Olbrychta – Artur Grzywok, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Marka Krząkały – Łukasz Kłosek, Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Henryk Zawiszowski (w tym dniu Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek przebywał służbowo w Warszawie), Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Eryk Muszer, Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula i Z-ca Mateusz Handel, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Michał Rupik z V-ce Przewodniczącą Barbarą Wilkoszyńską, Przewodniczącą Komisji Społecznej Iwoną Spychałą-Długosz oraz Radnym Józefem Kurtyczem, Dziekan Dekanatu Łaziskiego Ks. Proboszcz Rafał Październik (Dziekan Dekanatu Mikołowskiego ks. Proboszcz Mirosław Godziek w tym czasie uczestniczył w zagranicznej pielgrzymce) Ks. Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie Kornel Undas, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Dawstwa Szpiku Kostnego w Katowicach Stanisław Dyląg, Koordynator Stowarzyszenia „Życie po Przeszczepie” na Województwo Śląskie Teresa Bula, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Iwona Smorz, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie Elżbieta Muszyńska, Wójt Ornontowic Kazimierz Adamczyk, Damian Wroczyński z Gabinetu Komendanta Głównego Policji w Warszawie, Adam Basoń z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie Dariusz Waligóra, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Dariusz Stypuła, Artur Ceran, Justyna Woźnica i Michał Machalik z zespołu ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie Izabela Paździorek-Jakubowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie Mirella Banaś, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Miguła, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk, Kierownik Biura Spraw Społecznych U. M. Mikołowa Izabella Konieczny, Kierownik Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Aktywności Obywatelskiej Justyna Rudner, Specjalista ds Organizacji Pozarządowych Agnieszka Ganiek, Kierownik Biura Promocji Miasta Mikołowa Anna Olszynka, Andrzej Fijałkowski z Biura Promocji Urzędu Miasta Mikołowa, przedstawiciele środków społecznego przekazu, przedstawiciele: Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, Klubu Studenckiego „FRACTAL” w Mikołowie, TKKF „HADES” - Oddział w Mikołowie, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu Jadwiga Krajewska, Dyrektor Domu Dziecka w Orzeszu Agnieszka Kuchna, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Aleksandra Stolarska, Kierownik Świetlicy Środowiskowo Terapeutycznej w Mikołowie Bożena Hammer, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz, przedstawiciele Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Kazimierz Anisienia i Aleksander Brudny, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Mikołowie Grażyna Socha, Koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień z Gmin Łaziska Górne, Mikołowa, Ornontowic, Orzesza, Wyr odpowiednio: Katarzyna Siewier, Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Teresa Gendarz, Sonia Janecka, Jadwiga Harupa, Przewodnicząca Stowarzyszenia Św. Józefa „Jesteśmy” w Mikołowie Krystyna Morawiec była wieloletnia Naczelnik Wydziału Edukacji Starosta Powiatowego w Mikołowie, założycielka Stowarzyszenia „Jesteśmy” była wieloletnia Przewodnicząca Dorota Podlodowska-Graczyńska, Janina Piecha znana społeczniczka Powiatu Mikołowskiego, Redaktor Naczelny Gazety Mikołowskiej Bogdan Prejs, redaktor Dziennika Zachodniego Patryk Osadnik, redaktor Aktualności Powiatu Mikołowskiego Bogusław Jastrzębski, przedstawiciele władzy samorządowej z pozostałych Gmin Powiatu Mikołowskiego, dyrektorzy szkół oraz wielu innych, a także Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa, dzięki któremu, jak podkreśliła współprowadząca spotkanie Katarzyna Gembara, spotykamy się tutaj już po raz XV i bez którego nie byłoby tak wielu wspaniałych imprez. Rozległy się gromkie brawa.
Głos zabrali: Poseł na Sejm RP Izabela Kloc, Senator Senatu RP Wojciech Piecha, Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Eryk Muszer, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Michał Rupik, pobłogosławili: Dziekan Dekanatu Łaziskiego ks. Proboszcz Rafał Październik i ks. Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Kornel Undas.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa zaznaczył ze wzruszeniem, że m.in. dzięki młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego pomysł zapoczątkowany przez nieżyjącego już Marka Kotańskiego mógł być zrealizowany dzisiaj w szerszym wymiarze po raz piętnasty w Powiecie Mikołowskim i Mieście Zabrze.
Następnie Katarzyna Gembara zaśpiewała hymn ŁAŃCUCHA „WZNIEŚ SERCE NAD ZŁO”.
O godz. 1300 w Powiecie Mikołowskim rozległy się dźwięki syren i bicie dzwonów. Uczestnicy, ponad 2,5 tysiąca osób, trzymając się za ręce zaprotestowali przeciw wszelkiemu złu, łącznie z brutalnymi i barbarzyńskimi atakami terrorystycznymi oraz atakami przemocy, różnorakim fobiom, jednocześnie zaakcentowali swoją solidarność z działaniami na rzecz DOBRA.
Kasia Gembara zaprezentowała w formie śpiewanej przesłanie młodzieży do uczestników, a następnie razem z współprowadzącym Miłoszem Rygułą i Tadeuszem Rosą podziękowali wszystkim, szczególnie młodzieży i zaprosili do udziału w kolejnej edycji za rok.
W trakcie trwania Kampanii czynny był PUNKT INFORMACYJNY obsługiwany przez społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz Klubu Młodzieżowego z Rudy Śląskiej, a także uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie (m.in. materiały edukacyjne, plakaty z Ogólnopolskich Kampanii na rzecz przeciwdziałania narkomanii, przemocy, alkoholizmowi, „dopalaczom”, HIV/AIDS oraz zachęcające do oddawania krwi „KREWNIACY”). Ponadto Punkt obsługiwali przedstawiciele Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”, którzy przekazali materiały edukacyjne związane z oświadczeniem woli na pobieranie narządów po śmierci. Działania te spotykały się z wielką życzliwością i zainteresowaniem uczestników.
Studenci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny FMSA-Poland O. Śląsk: 6 osób prowadzili punkt badań przesiewowych. Realizowali następujące projekty edukacyjne: Iskra dla Serca (kurs pierwszej pomocy), Serce masz tylko jedno (pomiar glikemii, ciśnienia i edukacja na temat cukrzycy), Kostek z klasą (edukacja na temat osteoporozy i zdrowego trybu życia z uwzględnieniem zdrowych kości) oraz stoisko informacyjne na temat transplantacji. Przebadano ponad 150 osób, w tym m.in.:
 glikemii przydatnej,
 pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 cukier,
 liczono ryzyko złamań osteoporotycznych u kobiet po 50 roku życia (kalkulator FRAX),
 badania piersi,
 pomiary BMI (ocena nadwagi a niedowagi),
 „Iskra dla SERCA” - kurs pierwszej pomocy: 40 osób (wielkie zainteresowanie).
Sekcja Oświaty Zdrowotnej PSSE Tychy (2 osoby) realizowała działania profilaktyczne podejmowane przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej podczas tegorocznej Kampanii Społecznej „Łańcuch Czystych Serc” obejmować będą następującą tematykę:
 dopalacze i inne środki psychoaktywne,
 problematyka palenia tytoniu i rzucania nałogu,
 profilaktyka HIV/AIDS,
 profilaktyka grypy,
w trakcie wykonywała pomiary zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy pomocy smokolizera. Udzielono poradnictwa jak skutecznie zerwać z nałogiem palenia tytoniu, prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych dot. tematyki HIV/AIDS, ochrony przed kleszczami, WZW B i C, profilaktyki raka szyjki macicy, profilaktyki grypy. Zorganizowano minikonkursy dla dzieci i młodzieży dot. szeroko rozumianego zdrowia.
W ciągu całego września realizowane będą w szkołach, w szczególności GMINY MIKOŁÓW, działania profilaktyczne zsynchronizowane z ideą ŁAŃCUCHA.
Nad bezpieczeństwem uczestników Kampanii czuwali policjanci z Komendy Powiatowej w Mikołowie, strażnicy Straży Miejskiej w Mikołowie, ochroniarze z uprawnieniami z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Pragnę w tym miejscu podkreślić, że właścicielka restauracji MOCCA D’ORO ufundowała bony żywnościowe na posiłki dla organizatorów o wartości około 1.100,00 zł.
Miejski Dom Kultury w Mikołowie nieodpłatnie udostępnił pomieszczenia, sprzęt oraz obsługę na czas trwania imprezy. Wykorzystano również sprzęt wraz z obsługą ze Stowarzyszenia „POWRÓT”, a także Klubu Studenckiego „FRACTAL” w Mikołowie.
Druk zaproszeń, dyplomów, plakatów sponsorowany był przez Drukarnię im. Karola Miarki „TOLEK” w Mikołowie. Ponadto zaangażowane były środki finansowe m. in. Urzędu Miasta Mikołowa, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, zasoby własne Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” w Mikołowie, darowizny Fundacji „PRO-EKO”, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, Firmy „ZBYSZKO” w Mikołowie, TKKF „HADES” w Mikołowie.
Ogniwami naszego ŁAŃCUCHA były podobne imprezy odbywające się równolegle w Gminach: ŁAZISKA GÓRNE, ORNONTOWICE, ORZESZE, WYRY, ZABRZE w głównej mierze w szkołach. Podczas Kampanii w dniach 1 i 11 września rozpropagowane były plakaty, materiały edukacyjne, ulotki przekazane m.in. przez Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju, Stowarzyszenie „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny „FMSA POLAND” O/ŚLĄSK, Sekcje Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach, Stowarzyszenie K. A. „POWRÓT”, Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy, Powiatową Młodzieżową Szkołę Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie. Rozprowadzano koszulki z logo Kampanii i organizatora wiodącego to jest Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego zakupione z środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie i Urzędu Miasta Mikołowa.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc przy pracach przygotowawczych i organizacji WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania tej szlachetnej imprezy.
Dziękujemy z nazwiska wszystkim wcześniej wymienionym, również w Komunikacie z dnia 03.09.2018 r., a w szczególności patronom, władzy publicznej szczebla lokalnego, powiatowego i wojewódzkiego, w tym Śląskiemu Wojewodzie Jarosławowi Wieczorkowi i współpracownikom oraz instytucjom Centralnym, szkołom (uczniom, dyrekcji, gronu pedagogicznemu), Staroście Mikołowskiemu Henrykowi Jaroszkowi i współpracownikom, Burmistrzowi Mikołowa Stanisławowi Piechuli wraz ze współpracownikami, Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, Wydziałom Edukacji, Wydziałom Zarządzania Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego i Urzędom Miast i Gmin Powiatu Mikołowskiego, a w szczególności duchowieństwu Mikołowa (stała łączność z Dziekanem Dekanatu Mikołowskiego ks. Proboszczem Mirosławem Godźkiem) i Łazisk Górnych, policjantom, strażnikom miejskim, strażakom, pracownikom i społeczności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie, Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, w tym Klubom Honorowych Dawców Krwi w Mikołowie, Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” w Łaziskach Górnych, Mikołowskiemu Bankowi Spółdzielczemu, zakładom pracy, TKKF „HADES” - oddział w Mikołowie, dziennikarzom, podmiotom gospodarczym, które w trakcie trwania imprezy nie sprzedawały alkoholu, dziękujemy Pani Teresie Bula Pełnomocnik Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” na województwo śląskie, Studentom Stowarzyszenia Studentów Medycyny „FMSA POLAND” O/ŚLĄSK, Właścicielce restauracji MOCCA D'ORO w Mikołowie, młodzieży z Klubu Młodzieżowego Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.
Dziękujemy osobom prywatnym Panom: Zbigniewowi Piecha, Kamilowi Stychlerz, Janowi Wyduchowi i wielu, wielu innym.
Akcentujemy wsparcie parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego wcześniej wymienionych (Europosłowie Jan Olbrycht, Bolesław Piecha, Posłów na Sejm RP Izabeli Kloc, Krzysztofa Gadowskiego, Marka Krząkały, Grzegorza Matusiaka, Senator Senatu RP Wojciech Piecha).
Pragniemy zaznaczyć, że występujący artyści, prezenterzy WYSTĄPILI ZE SWOIM PROGRAMEM NIEODPŁATNIE, za to składamy IM SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA.
Szczególne słowa uznania kierujemy do honorowych dawców krwi, który ten DAR ŻYCIA oddawali w dniu 11 września w godzinach 1000 – 1600. Akcję zsynchronizowaną z naszą kampanią zorganizował Mikołowski Klub Honorowych Dawców Krwi, 6 osób (3,6 litra krwi).
Pragniemy podkreślić, że w GMINIE Mikołów wiele podmiotów wychodząc naprzeciw apelowi organizatorów zaniechało sprzedaży alkoholu w DNIU KAMPANII. WYRAŻAMY IM ZA TO SERDECZNE PODZIĘKOWANIA I SŁOWA UZNANIA, wyrażając nadzieję, że będzie to w dalszym ciągu coroczną tradycją.
Zapraszamy do udziału za rok w XVI KAMPANII w połowie września 2019 r.
Specjalne listy gratulacyjne do uczestników KAMPANII, szczególnie młodzieży, a także organizatorów przesłali: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Rzecznik Praw dziecka Minister Marek Michalak.
Szczególne słowa uznania kierujemy do prowadzących Kasi Gembary i Miłosza Ryguły z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.W imieniu organizatorów


PRZEWODNICZĄCY
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
SAMORZĄDU MŁODZIEŻOWEGO PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”

Stowarzyszenie "POWRÓT"