logo
podzialak

BENEFIS TADEUSZA ROSY ZREALIZOWANY | 2018-09-18

BENEFIS TADEUSZA ROSY ZREALIZOWANY

Mikołów 05.09.2018 r.


BENEFIS TADEUSZA ROSY ZREALIZOWANY


„Człowiek, który chce władać sobą
i służy innym, musi być trzeźwym”
ks. Kardynał Stefan Wyszyński


„DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT SŁUŻBY DLA DOBRA OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ALKOHOLOWĄ, NARKOTYKOWĄ, OFIAR PRZEMOCY, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ PROFILAKTYKI W SZCZEGÓLNOŚCI ADRESOWANEJ DO MŁODZIEŻY. JUBILEUSZ XXV LECIA TRZEŹWOŚCI TADEUSZA ROSY”


Mamy zaszczyt poinformować, że 4 września (wtorek) początek godz. 1715 w siedzibie Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” w Mikołowie, odbył się BENEFIS poświęcony 25 letniej pracy na rzecz trzeźwości oraz działań profilaktycznych w szczególności adresowanych do młodzieży, Tadeusza Rosy, Prezesa Stowarzyszenia „POWRÓT”.
Uroczystość poprowadził V-ce Prezes „POWROTU” Zygmunt Furgoł, inicjator jego założenia w 1986 r.
Najpierw odśpiewano „ROTĘ TRZEŹWOŚCI” następnie prowadzący powitał uczestników tego wydarzenia (blisko 90 osób), największa sala Stowarzyszenia wypełniona była po brzegi, niektórzy stali. Podkreślił, że choćby to świadczy o wielkim szacunku jakim darzony jest dzisiejszy JUBILAT.
Wśród gości byli m.in.: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Gadowski, doradcy Europosłów: Jana Olbrychta – Artur Grzywok, Bolesława Piechy – Łukasz Dwornik, który reprezentował również Dyrektor Biura Europosła Katarzynę Dutkiewicz, Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora Wojciecha Piechy – Anna Skowronek, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Eryk Muszer, Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego – Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mikołowski Henryk Zawiszowski, Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Michał Rupik oraz V-ce Przewodnicząca Barbara Wilkoszyńska, Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miejskiej, dziennikarka Gazety Mikołowskiej Iwona Spychała-Długosz, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Marietta Hełka, Dyrektorzy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie, Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, odpowiednio: Mirella Banaś, Teresa Miguła, Jadwiga Krajewska, Renata Grzegorczyk, Elżbieta Jabłońska, Komendanta Komendy Powiatowej w Mikołowie Krzysztofa Skowronka reprezentowała Komendant Komisariatu w Orzeszu Anna Musioł, Prezydent Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę-Szulik reprezentowała Anna Rajda – koordynator Młodych Liderów Profilaktyków Miasta Zabrze, Burmistrza Łazisk Górnych Aleksandra Wyrę, V-ce Burmistrza – Przewodniczącego GKRPA Jana Ratkę reprezentowały: Pełnomocnik Burmistrza ds PiRPU Katarzyna Siewier, Naczelnik Wydziału Edukacji Joanna Palenta. Uczestniczyli ponadto m.in. Naczelnik Wydziału Obywatelskiego Urzędu Miasta Mikołowa Grażyna Socha, Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Ganiek, Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Andrzej Fijałkowski z Biura Promocji Miasta Mikołowa, reprezentował również media elektroniczne, Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowo Terapeutycznej Bożena Hammer, Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Krzyżaniak, która reprezentowała Kierownika Aleksandrę Stolarską, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mikołowie Bożenę Hain reprezentowała Julita Juszczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 Joanna Urantówka, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie oraz Z-ca, odpowiednio: Bogusław Łuczyk i Janusz Grzymała, Pełnomocnik Urzędu Miasta w Sosnowcu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Elżbieta Brzozowicz-Uwijała, współtwórca Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie, od początku do dzisiaj jej wykładowca Andrzej Wojciechowski z żoną Bożeną.
Tegoroczną XIX Edycję Szkoły Liderów reprezentowali: Natalia Kolonko, Beniamin Bożek, Franciszek Szczyrba, Stowarzyszenie Św. Józefa „Jesteśmy” reprezentowała jego założycielka, wieloletnia Przewodnicząca Dorota Podlodowska-Graczyńska, Janina Piecha znana Społeczniczka Powiatu Mikołowskiego od początku członek kadry Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, Koordynator Stowarzyszenia „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” na woj. śląskie Teresa Bula, Przewodniczący TKKF „HADES” w Mikołowie Jan Wyduch, społeczność „POWROTU” z psychologiem Magdaleną Wyrwą-Laskowską, Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego (MPKM) z Samorządem (Katarzyna Gembara, Wiktor Raducki, Mateusz Pluta), Dziennik Zachodni reprezentował redaktor Patryk Osadnik, któremu miniwywiadu udzielił Tadeusz Rosa.
Następnie zespół artystyczny z MPKM w składzie: Katarzyna Gembara, Marta Okoń, Mateusz Pluta, Miłosz Ryguła wystąpili z ciekawym pełnym refleksji, programem artystycznym, nawiązującym do sylwetki i dokonań Tadeusza Rosy z humorem, życzliwością i taktem podkreślono w prezentacji multimedialnej. Wzruszała piosenka Marka Grechuty „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”.
W podobnym tonie była laudacja prowadzącego Zygmunta Furgoła.
Następnie rozpoczęto składanie życzeń.
Rozpoczęła delegacja „POWROTU” w składzie Zygmunt Furgoł, Magdalena Wyrwa-Laskowska, Mariola Trzcionka-Gruszka, Marek Kowalczyk, delegacja MPKM pod kierunkiem Katarzyna Gembary, delegacja Szkoły Liderów pod kierunkiem Natalii Kolonko, delegacji Al-Anon pod kierunkiem Beaty Kałki oraz wszystkich wyżej wymienionych: parlamentarzystów (poseł Marek Krząkała życzenia złożył w dniu 1 września br. podczas Turnieju Piłki Nożnej rozpoczynającego XV Kampanię „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC”, towarzyszył mu Dyrektor Biura Łukasz Kłosek).
Były stosowne grawery, listy gratulacyjne, kwiaty, symboliczne upominki. Na pucharze od Posła Krzysztofa Gadowskiego wygrawerowano słowa: „… Jest Pan nadzieją i opoką dla tych, którym trudno jest podnieś się po upadku”.
W składanych przez wszystkich życzeniach nawiązywano do skromności, życzliwości, bezinteresowność JUBILATA. Podkreślano nowatorskie pomysły, rozwiązania szczególnie w zakresie profilaktyki adresowanej do młodzieży. W życzeniach, które korespondencyjnie przesłał Dyrektor Powiatowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka, czytamy m.in. : „… Chciałbym jednak złożyć najszczersze gratulacje i podziękowania w imieniu swoim oraz całego zespołu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za to wszystko co robi Pan dla innych w obszarze profilaktyki i pomocy ludziom zmagającym się z problemami uzależnień. Te 25 lat trzeźwości to dowód na to, jak można przekuć własną słabość na siłę, dzięki której można służyć i pomagać tym, którzy tego potrzebują.
Dziękując Panie Tadeuszu za pełne pasji zaangażowanie, za pracę z młodzieżą, integrowanie środowiska lokalnego wokół ważnych spraw społecznych, życzymy wiele zdrowia i sił, abyśmy nie tylko mogli świętować kolejne jubileusze, ale i by odbywać się one mogły w coraz szerszym gronie ludzi, którzy podejmują Pańskie inicjatywy, czerpią przykład i siłę z Pana świadectwa trzeźwości ...”.
W podziękowaniach, które na zakończenie złożył Tadeusz Rosa, wyraził wdzięczność dla uczestników.
Zaakcentował, że czuje się tu dziś obecność swojej śp. Matki Walerii (nie żyjącej już od 18 lat), która miała wielki wpływ na podjęcie postanowienia życia w trzeźwości, także żony Barbary i Najbliższych.
Zaakcentował że miał wielkie szczęście poznać na swojej drodze, w tym ćwierćwieczu wielu, wspaniałych ludzi, autorytetów, którzy w Polsce budowali podwaliny rozwiązań w dziedzinie terapii i profilaktyki, samorządowców, dziennikarzy, nauczycieli, pedagogów, księży itp.
Z każdej rozmowy, szczególnie z osobami potrzebującymi pomocy (dorosłymi i młodzieżą) wynosi wiele cennych doświadczeń.
Szczególną inspirację dla jego działań jest ukochana młodzież.
Drogowskazem są również słowa:
„Człowiek, który chce władać sobą i służy innym, musi być trzeźwym” ks. Kardynał Stefan Wyszyński
oraz
„Nie zawsze będziemy mogli pomóc, ale starajmy się przynajmniej o jedno: nie pozostawiać ludzi w samotności w ich nieszczęściu” ks. prof. Józef Tischner.
Rozległy się gromkie brawa.
Spotkanie finansowane było z środków Wojewody Śląskiego, Gminy Mikołów oraz Gminy Łaziska Górne.
Tadeusz Rosa urodził się 28.10.1949 r. w Stoczku Łukowskim, niedaleko Warszawy, gdzie uczył się w szkole podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Dwernickiego. Szkoła podstawowa to również służba ministrancka. Podczas nauki aktywnie działał w harcerstwie. Uzyskał tytuł instruktora ZHP. 23 czerwca 1972 r. mgr chemii Uniwersytet Śląski w Katowicach, 21 luty 1978 r. dyplomowany ekonomista Akademia Ekonomiczna w Katowicach, w tym czasie aktywnie działał w organizacjach studenckich. Pracę zawodową podjął 1 września 1972 r. w przemyśle chemicznym. W 1991 r. ze względu na stan zdrowia przeszedł na rentę chorobową. Z chorobami boryka się do dziś. Od 1971 r. żonaty (ojciec 2 synów).
Od 1994 r. silnie związany z ruchem trzeźwościowym, w szczególności abstynenckim. Ukończył stosowne szkolenia, kursy, uczestniczył w konferencjach krajowych, międzynarodowych. Zdobyta tam wiedza i umiejętności oraz długoletnia praktyka uprawniają go do działań w dziedzinie psychoedukacji, psychoterapii oraz profilaktyki.
Szczególnie jest mu bliska praca na rzecz młodzieży, związana z przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym i ryzykanckim.
Doświadczenie pracy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziała zjawisku przemocy i zachowaniom agresywnym, otrzymane wyróżnienia:
Od 1 września 1993 r. pełna abstynencja alkoholowa (refleksje sierpnia miesiąca trzeźwości 1993 r.)
Od 2 czerwca 1994 r. członek Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie, od 3.10.1995 r. do 21.01.2013 r. V-ce Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”, od 19 października 1999 r. do nadal Kierownik Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie. Od 14.01.1999 r. do nadal koordynator i konsultant Międzyzakładowego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom od Innych Środków Psychoaktywnych.
Od 1997 r. do nadal członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie.
Od 1997 r. do 1999 r. członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowy w Orzeszu.
Od 1997 r. do nadal konsultant ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z Problemem Alkoholowym i Przeciwdziałania Narkomanii w Łaziskach Górnych, w tym okresie pełni dyżur przy Telefonie Zaufania.
Od czerwca 1999 r. do grudnia 2003 r. konsultant w Mikołowskim Telefonie Zaufania.
Od 24.03.1977 r. do marca 2016 r. koordynator corocznych Ponadregionalnych Mikołowskich Seminariów Trzeźwościowych.
Od czerwca 1998 r. do maja 2017 r. przewodniczący komitetu organizacyjnego i corocznych Mikołowskich Powiatowych Spartakiad Abstynenckich.
Od marca 1999 r. do marca 2015 r. rzecznik corocznych edycji Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji Propagującego Zdrowy Styl Życia „KROKUS – ŁAZISKA GÓRNE” (Jego pomysłodawca). Pomysłodawca i inicjator Festiwalu. W tym roku zrealizowano XV Jubileuszową Edycję Festiwalu.
W okresie sierpień 1997 r. do grudnia 2003 r. Redaktor Naczelny Kwartalnika „FENIKS” periodyka promującego trzeźwość.
Od 9 września 2004 r. do nadal przewodniczący komitetu organizacyjnego corocznej Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU -TAK”.
Od 11.10.1996 r. do nadal instruktor szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych z gmin powiatu mikołowskiego pt.: „Psychologiczne i prawne aspekty sprzedawcy napojów alkoholowy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich”.
Od 1 września 1993 r. do nadal nieprzerwanie abstynencja od alkoholu. W jej utrzymaniu pomaga mu swoista droga trzeźwości, której uhonorowaniem jest obecny jubileusz.
Jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”.
Mikołowianin Roku 2000, odznaczony przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” (rok 2002) ZŁOTYM TELEFONEM.
W 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 r. uhonorowany Nagrodą Ministra Zdrowia za szczególne działania na rzecz zapobiegania epidemii HIV/AIDS w Polsce.
W 2008 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez MEN.
Uczestnictwo w Sympozjum Jubileuszowym „MONARU” pt.: „System profesjonalnej pomocy osobom wykluczonym społecznie, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej”.
Podczas Sympozjum Tadeusz Rosa został odznaczony medalem „MONARU” pt.: „1 KOTAN – DOBRY CZŁOWIEK”. W 2009 r. z okazji X-lecia utworzenia Powiatu Mikołowskiego odznaczony został medalem za wieloletnią twórczą pracę na rzecz samorządu Powiatu Mikołowskiego i jego mieszkańców. W dniu 5 grudnia 2012 r. otrzymał TYTUŁ I STATUETKĘ WOLONTARIUSZA 2009 ROKU. Mikołowskie Centrum Wolontariatu.
19 maja 2011 roku Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka przyznał Tadeuszowi Rosie, uznając jego dotychczasowe osiągnięcia na polu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Certyfikat Specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Tadeusz Rosa znalazł się w gronie sześciu finalistów III edycji konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska”. Nagrodę wręczono w dniu 20 czerwca 2011 r. w Warszawie podczas Gali „Działaj lokalnie VII”, zorganizowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Kapituła Nagrody doceniła działania Prezesa Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „POWRÓT” w dziedzinie profilaktyki oraz realizację takich przedsięwzięć jak utworzenie pierwszej w Polsce Szkoły Młodych Liderów Profilaktyków.
W dniu 13 października 2012 r. podczas powiatowej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej udekorowany został Złotą Odznaką za zasługi dla województwa śląskiego.
Tadeusz Rosa znalazł się w gronie 11 nominowanych do tytułu CZŁOWIEKA ROKU 2011 POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. Plebiscyt organizowała Redakcja Dziennika Zachodniego (Dodatek dla Powiatu Mikołowskiego). Zajął 3 miejsce.
W dniu 19 sierpnia 2012 r. Tadeusz Rosa uczestniczył w Warszawie, w uroczystościach obchodów 10 rocznicy śmierci śp. Marka Kotańskiego, KOTANA jak GO do dzisiaj nazywamy.
Podczas uroczystości Pan Tadeusz Rosa odznaczony został przez Kapitułę „MONARU” MIECZEM KOTANA za długoletnią pracę na rzecz osób borykających się z uzależnieniami od środków psychoaktywnych, współuzależnionych oraz wybitne osiągnięcia w profilaktyce – przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży. Otrzymał tytuł WOJOWNIKA ŚWIATŁA.
Decyzją kapituły „CZERWONEJ KOKARDKI” Tadeusz Rosa wraz z Mikołowską Powiatową Młodzieżową Szkołą Liderów, która pod Jego kierownictwem działa z sukcesem od wielu lat, uhonorowany został tym zaszczytnym wyróżnieniem.
„Czerwoną Kokardkę” przyznaną co roku z okazji Światowego Dnia AIDS, otrzymując osoby, organizacje i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV/AIDS w Polsce.
Uroczystość wręczenia „Czerwonych Kokardek” odbyła się podczas uroczystej sesji w ramach XIX Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, dnia 3 grudnia 2012 r. w Hotelu Marriott w Warszawie.
Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie utworzona została przez Tadeusza Rosę i zarejestrowana została w dniu 19.10.1999 roku pod numerem 5/99 w Starostwie Powiatowym w Mikołowie w ewidencji niepublicznych placówek oświatowych. Kształci młodzież z województwa śląskiego, w tym z gmin powiatu mikołowskiego oraz województwa małopolskiego.
Dotychczas zrealizowano osiemnaście edycji.
Dyplom młodego lidera profilaktyka oraz świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 1.172 absolwentów (dziewczęta i chłopcy wieku 14-20 lat). Program Szkoły zawiera również edukację na temat profilaktyki HIV/AIDS. W tym roku realizowana jest XIX Edycja Szkoły (56 słuchaczy).
Tegoroczna edycja Szkoły objęta jest honorowym patronatem m.in. przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztofa Brzózkę, Rzecznika Praw Dziecka Ministra Marka Michalaka, Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju Ministra Marka Posobkiewicza.
W 2004 roku Stowarzyszenie „POWRÓT” przy którym funkcjonuje Szkoła zajęło 3 miejsce (na 452 inicjatywy z całego kraju) w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ligi Inicjatyw Powiatowych na utworzenie i prowadzenie Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie. Stosowny dyplom i list gratulacyjny rekomendujący to przedsięwzięcie do rozpowszechniania w całym kraju, odebrali Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek oraz Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Rosa z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 15 kwietnia 2004 r. w Pałacu Prezydenckim.
14 października 2004 r. w Dniu Edukacji Narodowej do Mikołowa przyjechała żona Prezydenta Pani Jolanta Kwaśniewska z ks. Arkadiuszem Nowakiem, którzy m.in. spotkali się z przedstawicielami absolwentów poprzednich edycji Młodzieżowej Szkoły Liderów, aktywnie działającymi w Mikołowskim Klubie Młodzieżowym.
Od 2004 r. do 2018 r. corocznie słuchacze kolejnych edycji Powiatowej Szkoły Liderów wyjeżdżają do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas wyjazdu edukacyjnego realizowana jest Debata na temat: „Profilaktyki uzależnień wśród młodzieży” z udziałem krajowych autorytetów realizujących strategię naszego kraju w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej, w tym alkoholizmowi, narkomanii, przemocy, HIV/AIDS.
W styczniu 2013 r. znalazł się w gronie 18 nominowanych na Człowieka Roku 2012 w XI plebiscycie ogłoszonym przez Górnośląski Tygodnik „ECHO”. Stowarzyszenie „POWRÓT”, kierowane przez Tadeusza Rosę jako ORGANIZACJA ROKU 2012 zajęła II miejsce.
Tadeusz Rosa na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ustawy o orderach i odznaczeniach, Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 roku, na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży odznaczony ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.
Odznaczenie zostało wręczone przez Starostę Mikołowskiego Henryka Jaroszka i Burmistrza Mikołowa Marka Balcera w dniu 25 marca 2016 r. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości podczas XVII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego pt.: „Zachowania ryzykowne i ryzykanckie wśród młodzieży w tym młodych kierowców w ruchu drogowym oraz im przeciwdziałanie”.
W akcie wręczenia uczestniczyło około 300 osób.
Nasz jubilat zawsze akcentuje, że niedoścignionym da niego wzorem w zakresie wspierania osób pokrzywdzonych przez los był, jest i będzie Marek Kotański – KOTAN.
Tadeusz Rosa często podkreśla, że działania profilaktyczne, w szczególności adresowane do młodzieży, powinny cechować się komplementarnością, równocześnie powinny przeciwdziałać szeroko pojętym zjawiskom dysfunkcji społecznej (alkoholizm, narkomania, HIV/AIDS, przemoc interpersonalna: zachowania ryzykowne i ryzykanckie). Ważne jest aby do ich realizacji angażować odpowiednio przygotowaną młodzież przy zachowaniu „PARASOLA” dorosłych, a także iż stała współpraca z młodzieżą, w szczególności młodymi liderami profilaktykami, pomaga w istotny sposób wytrwać we własnych postanowieniach na rzecz trzeźwości.Przewodniczący Psycholog Klubowy V-ce Prezes „POWROTU”
Samorządu Młodzieżowego
Mikołowskiego Powiatowego mgr Magdalena Wyrwa-Laskowska mgr Zygmunt Furgoł
Klubu Młodzieżowego

Stowarzyszenie "POWRÓT"