logo
podzialak

SPARTAKIADA ABSTYNENCKA, a w ramach niej TURNIEJ P | 2018-09-18

SPARTAKIADA ABSTYNENCKA, a w ramach niej TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ, rozpoczął w dniu 01.09.2018 r. w Mikołowie XV Jubileuszową Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK.

Mikołów, dnia 03.09.2018 r.Komunikat


SPARTAKIADA ABSTYNENCKA, a w ramach niej TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ, rozpoczął w dniu 01.09.2018 r. w Mikołowie XV Jubileuszową Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK.
ORGANIZATORZY:
- Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy (organizator wiodący),
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,
- Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
- Urząd Miasta Mikołowa,
- Urząd Miejski w Zabrzu,
- Miejski Dom Kultury w Mikołowie,
- Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z powiatu mikołowskiego (w głównej mierze z GMINY MIKOŁÓW) i Miasta Zabrze, a także IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach,
- Stowarzyszenie „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” Oddział w Katowicach,
- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach,
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland, Oddział Śląsk,
- Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej,
- Klub Studencki „FRACTAL” w Mikołowie,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
- Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie,
- TKKF „HADES”. Oddział w Mikołowie,
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Dawstwa Szpiku Kostnego w Katowicach,
- Klub Honorowych Dawców Krwi przy MDK w Mikołowie,
- Zakład Instalacyjno – Remontowy „ZBYSZKO” w Mikołowie,
- Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry.
PODKREŚLAMY RÓŻNORODNOŚĆ WSPÓŁORGANIZATORÓW i SOJUSZNIKÓW.

PATRONAT HONOROWY:
- Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,
- Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz,
- Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek,
- Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa,
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht,
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Izabela Kloc,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Gadowski,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marek Krząkała,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Matusiak,
- Senator Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Wojciech Piecha,
- Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek,
- Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
- Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik,
- Dziekan Dekanatu Łaziskiego ks. Rafał Październiok,
- Dziekan Dekanatu Mikołowskiego ks. Mirosław Godziek,
- Dziekan Dekanatu Orzeskiego ks. Jerzy Kiecka,
- Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mikołowie ks. Kornel Undas,
- Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski,
- Prezes Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” Jerzy Moryc,
- Pełnomocnik Stowarzyszenia „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” na województwo śląskie Teresa Bula,
- Prezes Mikołowskiego Banku Spółdzielczego Michał Król,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz,
- Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach Katarzyna Ziemiec.

SPARTAKIADA odbyła się w dniu 1 września (sobota) na Boisku Sportowym „ORLIK” i Stadionie Miejskim w Mikołowie ul. Zawilców 8.
Uczestników 7 reprezentacji piłki nożnej: Ochotnicza Straż Pożarna, Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy, Pogotowie Ratunkowe w Mikołowie, Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Profilaktyków w Mikołowie, Młodzi Liderzy Profilaktycy z Zabrza, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie, Firma „ZBYSZKO” w Mikołowie oraz zaproszonych gości i współorganizatorów, przywitał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa.
Turniej Piłki Nożnej odbywał się o Puchary: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciecha Tkacza, „FAIR PLAY” Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli.
Niezależnie od wyżej wymienionych nagrody, statuetki ufundowali:
Europosłowie: Jan Olbrycht i Bolesław Piecha, Poseł na Sejm RP: Krzysztof Gadowski, Poseł RP Marek Krząkała, Senator Senatu RP Wojciech Piecha.
Oficjalnego otwarcia XV Edycji Kampanii „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC” dokonali Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego – Przewodniczący Stowarzyszenia ”BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski.
Ponadto w otwarciu uczestniczyli: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marek Krząkała z dyrektorem Bura Poselskiego Łukaszem Kłoskiem, Radny Rady Miejskiej w Mikołowie Józef Kurtycz, Menadżer Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Joanna Brehmer ze współpracownikami, Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała, właściciel Firmy „ZBYSZKO” w Mikołowie Zbigniew Piecha, Zarząd Stowarzyszenia „POWRÓT”, Samorząd Młodzieżowy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, Kierownictwo Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyków w Mikołowie, wolontariusze, społeczność – mieszkańcy z Powiatu Mikołowskiego, a głównie z Mikołowa. Media reprezentowali: Redaktor Bogusław Jastrzębski z Gazety Mikołowskiej i Aktualności Powiatu Mikołowskiego, Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego Kazimierz Anisienia. Fotoreporterem byli Mateusz Pluta, Miłosz Ryguła, Marta Wala z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Otwierający XV Kampanię, w tym Turniej Piłki Nożnej zaakcentowali, że:
Przedsięwzięcie w głównej mierze adresowane jest do młodzieży szkolnej (szóste i siódme klasy szkół podstawowych, wygaszane klasy gimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe). MŁODZIEŻ W GŁÓWNEJ MIERZE JEST JEGO REALIZATOREM.
Kampania włączona jest w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w powiecie i gminach.
Równolegle w gminach odbywać się będą imprezy będące ogniwami NASZEGO ŁAŃCUCHA.
Będziemy mieli również łączność z MIASTEM ZABRZE oraz IV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach.
Finał 11 września br. godz. 1300.

WYNIKI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „WIELOMECZU”
ZAJĘTE MIEJSCA
Lp. Zajęte miejsce Nazwa drużyny Ilość punktów
1 I Firma „ZBYSZKO” 13
2 II Klub Abstynenta „POWRÓT” 12
3 III Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy 6
4 IV Młodzi Liderzy Profilaktycy Zabrze (w ramach XIX Regionalnej Edycji Szkoły Liderów) 6
5 V Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów w Mikołowie 5
6 VI Pogotowie Ratunkowe w Mikołowie 1
7 VII Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołowie 0

PUCHAR FAIR PLAY zdobyła reprezentacja: Młodych Liderów Profilaktyków z Zabrza (w ramach XIX Regionalnej Edycji Szkoły Liderów)

Król Strzelców: ADAM ŁACH
Zdobył 9 bramek
Reprezentacja FIRMA „ZBYSZKO”
Najlepszy bramkarz KAMIL TELEGA
Reprezentacja POWIATOWA MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW w Mikołowie
Najstarszy zawodnik MARCIN TRZEWICZEK
Ilość lat: 43
Reprezentacja POGOTOWIE RATUNKOWE
Najmłodszy zawodnik SZYMON PRZYBYLSKI
Ilość lat: 15
Reprezentacja Młodzi Liderzy Profilaktycy z Zabrza
Sędziowie:
1) NORBERT BĄK
2) MICHAŁ ŚWIDER
Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy – pamiątki uczestnictwa, wszystkie reprezentacje po piłce nożnej, zwycięzcy dyplomy, puchary, statuetki, nagrody rzeczowe, piłki nożne, wszyscy zawodnicy zwycięskich 3 drużyn grawerowane medale.
Zawodnicy, goście, współorganizatorzy częstowani byli kiełbasą z pieczywem na gorąco, napojami chłodzącymi, kawą, herbatą, napojami owocowymi.
Obsługa stanowiska Spikerskiego: Damian Tyrała,
Zabezpieczenie medyczne: Wojciech Cegielski,
Obsługa biurowa: Katarzyna Łaciak,
Obsługa finansowa: Wojciech Zięba.
Puchary, dyplomy, nagrody wręczali:
 Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
 Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Henryk Zawiszowski,
 Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała,
 Właściciel Firmy „ZBYSZKO”: Zbigniew Piecha,
 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Tadeusz Rosa.
Na zakończenie Tadeusz Rosa podziękował wszystkim za aktywne uczestnictwo, pogratulował zwycięzcom za zdobyte miejsca, współorganizatorom za pomoc w organizacji. Zaprosił jednocześnie do uczestnictwa w finale w dniu 11 września (godz. 1300) na Rynku w Mikołowie, ale też w Zabrzu oraz pozostałych Gminach Powiatu Mikołowskiego, a także w IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach
Podziękowania na ręce Tadeusza Rosy złożył Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
We wszystkich elementach SPARTAKIADY uczestniczyło rotacyjnie wraz z kibicami około 250 osób, w tym CAŁE RODZINY.
Niezależnie od wkładu Parlamentarzystów w/w, zaangażowane były środki finansowe, materialne, pomoc rzeczowa: Gminy Mikołów, Firmy „ZBYSZKO”, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, TKKF „HADES” w Mikołowie, Przedsiębiorstwo „TOLEK” - Drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie.
Zaangażowany był wolontariat organizatorów w tym: Stowarzyszenia „POWRÓT”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, zaangażowano również własne środki finansowe, Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” w Mikołowie.
Wszystkim w imieniu patronów, współorganizatorów, a w szczególności zawodników, składam serdeczne podziękowania.PRZEWODNICZĄCY KOMITETU
ORGANIZACYJNEGO
PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”

Stowarzyszenie "POWRÓT"