logo
podzialak

Profilaktyka, psychoedukacja podczas wyjazdu profi | 2018-07-03

Profilaktyka, psychoedukacja podczas wyjazdu profilaktycznego do Ośrodka Lecznictwa Uzależnionych „SZANSA” w Pławniowicach

Mikołów, 30.06.2018
Profilaktyka, psychoedukacja podczas wyjazdu profilaktycznego do Ośrodka Lecznictwa Uzależnionych „SZANSA” w Pławniowicach
W dniu 30 czerwca br. (sobota) społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego uczestniczyła w 19 rocznicy utworzenia Ośrodka Lecznictwa Uzależnionych „SZANSA” w Pławniowicach k/Gliwic.
Z naszej strony uczestniczyło 31 dziewcząt i chłopców z opiekunami.
Autokar zabrał młodzież z gmin powiatu mikołowskiego i po odprawie w siedzibie naszego Klubu wyjechaliśmy z Mikołowa ok 645.
Program pobytu:
900-1300 – zajęcia sportowe w tym WIELKI BIEG O PUCHAR STOWARZYSZENIA „SZANSA”
1400-1430 – oficjalne otwarcie obchodów 19 rocznicy utworzenia Ośrodka Lecznictwa Uzależnionych, składane były życzenia przez zaproszonych gości, w tym naszą reprezentację w składzie Marta Wala i Wiktor Raducki
Następnie mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach społeczności terapeutycznej dla trzeźwiejących narkomanów oraz uzależnionych krzyżowo (alkohol/narkotyki). Była również możliwość uzyskania wiadomości na temat tzw. „dopalaczy” będących dużym zagrożeniem szczególnie dla osób eksperymentujących z narkotykami. Zapoznano się również z kolejną odsłoną programu CANDIS, to jest indywidualnego programu terapii dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. Zapoznaliśmy się ponadto z nową odsłoną FRED GOES NET – PROGRAMFRED.PL. „Fred goes net” jest międzynarodowym programem profilaktycznym klasyfikowanym jako wczesna interwencja skierowana do młodych użytkowników substancji psychoaktywnych. Grupą docelową programu są osoby używające substancji w sposób ryzykowny lub szkodliwy ze szczególnym uwzględnieniem przypadków wejścia w konflikt z prawem lub wystąpienia innych problemów związanych z używaniem substancji – z wyjątkiem uzależnień. Nowa strona składa się z trzech działów: Masz problem? – dla młodzieży, Współpraca – dla osób które mogą skierować kogoś do programu, oraz Realizatorzy. Oprócz tego w prawym górnym rogu znajduje się link do interaktywnej mapy placówek prowadzących program w kraju. W każdym z działów zamieszczono odrębny opis programu, dostosowany do potrzeb odbiorcy, i dodatkowe informacje ważne z jego perspektywy. Oficjalna strona programu FreD goes net: www.fred-goes-net.org
Wyjechaliśmy z ośrodka ok godziny 1700. W naszym Klubie dokonano podsumowania tego kolejnego wyjazdu profilaktycznego, po czym (godz. 1800) nasz autokar rozwiózł uczestników do miejscowości zamieszkania w naszym powiecie.
Wyjazd koordynował Wiktor Raducki.
Opiekę nad młodzieżą (klubowicze ze stosownymi uprawnieniami) sprawowali: Mateusz Pluta, Wiktor Raducki i Krzysztof Gembara.
Za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia dziękujemy: Burmistrzowi Mikołowa Stanisławowi Piechuli, Burmistrzowi Łazisk Górnych Aleksandrowi Wyra, Z-cy burmistrza Janowi Ratce, Wójtowi Wyr Barbarze Prasoł oraz Prezesowi Przedsiębiorstwa ETRANS w Łaziskach Górnych Janowi Petkiewiczowi.

Stowarzyszenie "POWRÓT"