logo
podzialak

Ewaluacja Sesji Wiosennej XIX Edycji Powiatowej Sz | 2018-04-11

Ewaluacja Sesji Wiosennej XIX Edycji Powiatowej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyków

Mikołów, dnia 06.04.2018 r.Ewaluacja Sesji Wiosennej XIX Edycji
Powiatowej Szkoły Młodych Liderów ProfilaktykówW dniu 5 kwietnia br. w siedzibie Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie odbyła się konferencja robocza poświęcona omówieniu realizacji Sesji Wiosennej rozpoczynającej zadanie pt. „XIX Regionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie – rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym”, a także innych zagadnień współistniejących ze Szkołą.
Konferencję prowadził Tadeusz Rosa – twórca szkoły, a jednocześnie od początku jej istnienia kierownik, również Prezes Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT”.
Uczestnicy: koordynatorzy GPPiRPU gmin z województwa śląskiego, w tym powiatu mikołowskiego, uczestniczących w programie (7 gmin), Przedstawicielka Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Przedstawicielka Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie, pedagodzy, psycholodzy ze szkół macierzystych delegujących swoich uczniów do uczestnictwa w XIX Edycji, kierownictwo szkoły, przedstawiciele kadry opiekuńczej, w tym młodzi wolontariusze, przedstawiciele słuchaczy uczestniczących w programie, przedstawiciele Samorządów Uczniowskich Szkół Macierzystych.
Łącznie 51 uczestników.
Prowadzący scharakteryzował zrealizowany program podczas Sesji Wiosennej. Odniósł się również do wyników ankiety ewaluacyjnej, a mianowicie:
1. Ocena zajęć w grupach w punktach od l do 6
2. Ocena wykładów w punktach od l do 6
3. Ocena realizacji programu „POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH" w punktach od l do 6
4. Jakie zmiany proponowałbyś (proponowałabyś) wprowadzić podczas SESJI JESIENNEJ?
5. Inne uwagi
Ocena celująca: 6
Średnia na pytanie l - 5,30
na pytanie 2 - 4,89
na pytanie 3 - 5,52
na pytanie 5 - 5,84
Wykłady zdaniem młodzieży powinny być bardziej dynamiczne, bardziej interaktywne, intensywniejsza współpraca z młodzieżą w trakcie wykładu – angażowanie jej, itp.
Na pytanie: jakie zmiany wprowadzić podczas Sesji Jesiennej oraz inne uwagi, dominowały odpowiedzi: wydłużyć czas trwania sesji, więcej wolnego czasu, było idealnie, żadnych zmian, BYŁO FAJNIE, wszystko dopięte na ostatni guzik, przyjazna atmosfera i ludzie, BYŁO SUPER, takich szkół powinno być więcej, gratulacje dla P. Tadeusza, dobrze się czuję w tej szkole dłuższe przerwy, tak trzymać, przeżyłem coś niesamowitego.
Kierownictwo Szkoły uwagi te wnikliwie przeanalizuje i w ramach możliwości uwzględni przy opracowywaniu programu Sesji Jesiennej.
Poniżej
ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANKIETY ANONIMOWEJ
(56 SŁUCHACZY) NA ZAKOŃCZENIE SESJI WIOSENNEJ.
Nr pyt Treść pytania Punktacja/ilość osób Ilość punktów Średni wynik
1 2 3 4 5 6
1 Ocena zajęć w grupach w punktach od 1 do 6 - - - - X 2 X 8 X 17 X 29 297 5,30
2 Ocena wykładów w punktach od 1 do 6 - - X 2 X 4 X 10 X 22 X 18 274 4,89
3 Ocena organizacji programu profilaktycznego – „POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH” w punktach od 1 do 6 - - - - - - X 6 X 15 X 35 309 5,52
4 Jakie zmiany proponowałabyś (proponowałbyś) wprowadzić podczas Sesji Jesiennej? Informacja zwrotna opisowa scharakteryzowana wyżej
5 Inne uwagi, w tym ocena Szkoły w punktach od 1 do 6 - - - - - - - - X 9 X 47 327 5,84

Następnie uczennica Natalia Kolonko (Sp nr 4 w Łaziskach Górnych) i uczeń Tomasz Włoch (I LO w Mikołowie) zaprezentowali przesłanie do dorosłych wypracowane przez słuchaczy podczas Sesji Wiosennej.
Po czym rozpoczęła się dyskusja.
Wszyscy zabierający głos, w tym młodzież wysoko ocenili realizowany program.
Pojawiły się głosy wśród młodzieży aby wydłużyć czas trwania Sesji (3 dni ich zdaniem to za mało).
Pedagodzy, psycholodzy ze Szkół Macierzystych byli pod wrażeniem chęci działania przez uczestników programu po zrealizowanej Sesji Wiosennej, którzy już rozpoczęli działania profilaktyczne wśród rówieśników.
Następnie Tadeusz Rosa poinformował o rozpoczętych przygotowaniach związanych z realizacją Sesji Wyjazdowej do Parlamentu RP w Warszawie.
W tej sprawie zgodnie z procedurami pismem z dnia 27 marca br. wystąpił do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego (prawdopodobny termin 17 września br. (poniedziałek)).
Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi od Marszałka Sejmu RP podjęte będą działania legislacyjne związane z realizacją Sesji Wyjazdowej, w tym Debaty n/t Profilaktyki Uzależnień Wśród Młodzieży. Robocza narada organizacyjna w tej sprawie jak również XV Jubileuszowej Mikołowskiej Kampanii Łańcuch Czystych Serc odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „POWRÓT” 17 maja br. (czwartek).
XV Jubileuszowa Kampania Społeczna „Ł. Cz. S.” odbędzie się 11 września br (wtorek) Finał na Rynku w Mikołowie, a także ogniwa m.in. w Zabrzu i IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach. Zwiastun Kampanii 1 wrzesień br. (sobota) na Stadionie Miejskim w Mikołowie, Spartakiada Abstynencka, w tym Turniej Piłki Nożnej, w którym m.in. uczestniczyć będzie Reprezentacja Piłki Nożnej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyków.
Zakończenie XIX Edycji Szkoły: Sesja Jesienna w Hotelu „AGRO” w Mikołowie: 5, 6, 7 październik br. podczas której młodzież prezentować będzie swoje zadania domowe, będące m.in. warunkiem uzyskania dyplomu młodego lidera profilaktyki.Prezes Stowarzyszenia
Kierownik Szkoły Liderów

Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"