logo
podzialak

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE W "POWROC | 2018-04-03

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE W "POWROCIE" w Mikołowie.

Mikołów, dnia 30.03.2018 r.PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE
W "POWROCIE" w Mikołowie.W dniu 29 marca br. w Wielki Czwartek odbyło się, tradycyjnie jak co roku od ponad trzydziestu lat, przedświąteczne spotkanie wielkanocne dorosłej społeczności Klubu Abstynenta "POWRÓT", młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz przedstawicieli Mikołowskiej Powiatowej Szkoły Liderów Profilaktyków, z zaproszonymi gośćmi.
Uroczystość odbyła się w ramach zadania publicznego pt: „Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom: Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie.
Spotkanie nawiązujące do obchodzonego w ruchu abstynenckim w Poniedziałek Wielkiego Tygodnia Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości Stowarzyszenia "POWRÓT" (26.03.2018 r.), prowadził jak zwykle Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”, Kierownik Szkoły Liderów Tadeusz Rosa.
W spotkaniu uczestniczyło (blisko 80 uczestników) wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Michał Rupik, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Eryk Muszer, Dyrektor Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Izabeli Kloc Anna Chrapek-Budacz, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Anna Musioł, Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miasta Mikołowa, jednocześnie Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Przewodniczący GKRPA w Ornontowicach Andrzej Powala, Członek GKRPA w Wyrach Aleksander Brudny, Przedstawiciel Rady Regionalnego Związku Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich Województwa Śląskiego Kazimierz Anisienia, Biuro Promocji Miasta Mikołowa reprezentował Andrzej Fijałkowski, Komendanta Powiatowego Policji reprezentował Ireneusz Bocheński, Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie reprezentowała Bożena Kopańska. Obecny był Zarząd Stowarzyszenia "POWRÓT" Koordynator i Samorząd Młodzieżowy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, Kierownictwo i Samorząd Szkolny Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie.
W nastrój spotkania wprowadziła Kasia Gembara z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, która zaśpiewała refleksyjne pieśni „Matki Człowieczej Lament” oraz „Schowaj mnie”.
Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”, Lider Powiatowego Ruchu Trzeźwościowego Tadeusz Rosa.
Po przywitaniu uczestników spotkania: dorosłych, młodzież – symbolicznie CAŁYCH RODZIN, zaproszonych gości, na co dzień wspierających działania realizowane przez Stowarzyszenie „POWRÓT”, Klub Młodzieżowy oraz Szkołę Liderów, nawiązał do symboliki Świąt Wielkanocnych tj.: zwycięstwa dobra nad złem oraz jajka – symbolu narodzin życia, dla trzeźwiejących uzależnionych – życia bez podpierania się alkoholem oraz narkotykami, bez przemocy, życia godnego i odpowiedzialnego, takiego aby nie krzywdzić siebie i innych, a szczególnie najbliższych, w tym DZIECI. Zauważył, że dla niektórych od wielu lat to pierwsze – TRZEŹWE – Święta Wielkanocne, życzył wytrwałości w postanowieniach, a młodzieży, żeby sprawdzili się w działaniach promujących trzeźwość, bez eksperymentowania w używkach psychoaktywnych, żeby nieśli pomoc koleżankom i kolegom jej potrzebujących. Szczególnie tym z niską samooceną, narażonych na cyberprzemoc a także na skutki pojawiającego się od 12 marca ubiegłego roku w sposób intensywny, zjawiska „NIEBIESKIEGO WIELORYBA”.
Po wystąpieniu Tadeusza Rosy życzenia składali Wszyscy obecni goście. Rozpoczął Burmistrz Mikołowa Gospodarz ziemi Mikołowskiej Stanisław Piechula, który z uznaniem odniósł się do działań Stowarzyszenia wzmacniających osoby zmagające się z problem uzależnienia, wzmacniających rodziny a także działań profilaktycznych realizowanych przez młodzież, tak licznie reprezentowaną. Wcześniej telefonicznie bądź korespondencyjnie złożyli na ręce Prezesa Tadeusza Rosy m.in. Posłowie na Sejm RP Krzysztof Gadowski, Marek Krząkała, Grzegorz Matusiak, w imieniu Senatora Senatu RP Wojciecha Piechy i własnym Dyrektor Biura Senatorskiego Anna Skowronek, Dyrektor Biura Europosła Bolesława Piechy Katarzyna Dutkiewicz, w imieniu Europosła i własnym również doradca Europosła Jana Olbrychta Artur Grzywok i inni. Później było dzielenie się jajkiem.
Po podzieleniu się jajkiem prowadzący poinformował, że w dniu 8 kwietnia br. (kategoria męska) odbył się XII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Społeczności Stowarzyszenia „POWRÓT” w Mikołowie, rozgrywanego w kategorii męskiej O PUCHAR BURMISTRZA MIKOŁOWA. Turniej koordynował Adam Sadowski.

Zwycięzcy:
1. Adam SADOWSKI
2. Kazimierz ŻABKA
3. Tadeusz DREWNIAK
4. Miłosz LASKOWSKI (NAJMŁODSZY ZAWODNIK)

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali: Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Michał Rupik, Koordynator XII Turnieju Tenisa Stołowego Adam Sadowski, Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT” Tadeusz Rosa. Po czym uczestnicy spotkania wzięli udział w skromnym poczęstunku.
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej przedświątecznej atmosferze. Trwało od 1600 do 1800.
Zaangażowane były środki finansowe z dotacji Gminy Mikołów, środki finansowe własne Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT”, a także pomoc rzeczowa udzielona przez Gminę Łaziska Górne oraz Cukiernię A. Wiechoczek-Fołda, G. Wiechoczek w Mikołowie, jak również wkład osobowy (praca społeczna) społeczności K. A. „POWRÓT”.
PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU PREZES STOWARZYSZENIA
MŁODZIEŻOWEGO MIKOŁOWSKIEGO „POWRÓT”
POWIATOWEGO KLUBU MŁODZIEŻOWEGO KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW

Wiktor Raducki mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"