logo
podzialak

Ogólnopolski Dzień Trzeźwości | 2018-03-13

Szanowni Państwo, zbliża się Ogólnopolski Dzień Trzeźwości (26.03.2018 r.),

Mikołów 12.03.2018 r.dotyczy: Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości (26.03.2018 r.)Szanowni Państwo,

zbliża się Ogólnopolski Dzień Trzeźwości (26.03.2018 r.), obchodzony w ruchu abstynenckim w Poniedziałek Wielkiego Tygodnia – rozpoczynającego się Tygodnia Męki Pańskiej, nazajutrz po Światowym Dniu Młodzieży, w tym roku XXXIII, obchodzonym na poziomie diecezjalnym.
Jest to okazja do refleksji nad naszym dotychczasowym życiem, być może okazja do postanowienia życia w trzeźwości.
W pamięci mamy ubiegłoroczny Narodowy Kongres Trzeźwości w dniach 21-23 września w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także towarzyszącą mu Kampanię Społeczną „NIE PIJĘ, BO KOCHAM”.
Trwają prace nad Wieloletnim Narodowym Programem Trzeźwości, które mam nadzieję, uwieńczone będą stosownym aktem prawnym przez Sejm RP.
Pamiętając o szkodach, bardzo często krzywdach, wyrządzanych przez osoby uzależnione od środków psychoaktywnych sobie, ale przede wszystkim osobom najbliższym, w tym szczególnie dzieciom, prezentujemy niżej:
„List Otwarty Społeczności Klubowej Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie do Koleżanek i Kolegów, Uzależnionych i Ich Rodzin, w tym Dzieci.
PRZYJDŹ DO NAS, A PRZESTANIESZ BYĆ SAM
Mówisz, że nie możesz z tego wyjść, że jesteś już blisko obłędu, i jeszcze tylko ta myśl natrętnie kołacze Ci w głowie: kiedy i jak z Sobą skończyć? Ma to być jedyne sensowne rozwiązanie sytuacji w jakiej się znalazłeś. Zapomniałeś, że kiedyś byłeś zupełnie normalnym człowiekiem, takim jak inni. I żyłeś jak Człowiek. Cieszyłeś się drobnymi radościami, martwiłeś troskami jakie przynosił każdy kolejny dzień. Miałeś rodzinę, matkę, ojca, siostrę, brata, żonę i dzieci … Tak bardzo Ich kochałeś i na pewno kochasz. Ilu ludzi Ci zazdrościło?! Szanowano Cię i lubiano w pracy, w szkole, na uczelni – osiągniętą pozycję życiową zawdzięczałeś tylko Sobie. Staczałeś się powoli, jak po równi pochyłej, nie zatrzymując się ani na chwilę. Poważne kłopoty w szkole i na studiach. Zwalniano Cię z pracy, na której Ci zależało, zwolniono Cię również z następnej i jeszcze następnej. Żona wystąpiła o rozwód, i bez trudu go otrzymała. A wiesz przecież, że niełatwo jest dostać rozwód, gdy są małe dzieci. Ty je miałeś. Ale już nie masz, starasz się zresztą o nich nie myśleć, bo jak myślisz, to coś Cię kłuje w klatce piersiowej. Rodzice, rodzeństwo gryząc się Twoim nieszczęściem zapadli na poważne choroby. Traciłeś przyjaciół, jednego po drugim. Dawni znajomi przechodzą na Twój widok na drugą stronę ulicy. Nie pomógł Ci półroczny pobyt na oddziale zamkniętym, okazałeś się odporny na wszystkie stosowane tam metody leczenia. Dzień wyjścia ze szpitala uczyniłeś tygodniówką. Dokładnie poznałeś areszty policyjne, izbę wytrzeźwień, poradnie jedną i drugą ….
Twoje obecne otoczenie to sami tzw. „degeneraci”. My Im nie ubliżamy. To przecież Ludzie, lecz kojarzą Ci się wyłącznie z nędzą i brudem. Po co to zresztą wszystko przypominać, jutro albo pojutrze znowu pewnie znajdziesz się wśród nich.
Chcesz się z tego wyrwać, a nie możesz. Próbujesz walczyć, starasz się bronić przed wizją nieuchronnego końca. Jeśli jeszcze nie skapitulowałeś, to na pewno skapitulujesz i poddasz się już całkowicie, bez reszty pójdziesz na całego … Spodziewany epilog całej sprawy drąży Ci mózg: śmierć w rynsztoku albo zakład psychiatryczny do końca życia.
To wszystko może się stać – ale nie musi. Jest jeszcze jedna szansa. Może ostatnia. Ale jest zawsze. Przyjdź do nas, a przestaniesz być samotny. To bardzo dużo jak na początek. Każdy z nas przeszedł to samo, co Ty dzisiaj doświadczasz, prawie wszyscy, a w każdym razie wielu z nas, ma to już za sobą. Każdy z nas – tak – jak Ty dzisiaj – próbował się bronić, walczyć, zmagać z przekleństwem swego życia, ale oczywiście bez rezultatu. Dzisiaj nikt z nas już nie pije trzydzieści dwa lata, dwadzieścia pięć lat, piętnaście lat, siedem lat, półtora roku, cztery miesiące, kilka dni …
Okazuje się, że osiągnięcie abstynencji, a z czasem trzeźwości, tego co wydawało się niemożliwe, jest jednak możliwe.
Z abstynencją można żyć, żyć bez strachu, upodlenia, godnie i odpowiedzialnie, nie krzywdząc siebie i innych, można z nią poznawać smak prawdziwego życia, można życiu przywrócić jakiś sens. Dzięki życiu w trzeźwości prawda znowu stała się prawdą, a kłamstwo – kłamstwem.
Każdy z nas wspomina swoją przeszłość jak jakiś koszmarny i nierealny sen, dzisiaj jesteśmy już wolni, od łez naszych bliskich, od wstydu, od ciągłych wyrzutów sumienia, od brudu, pijackiego bełkotu, od upiornych stanów i koszmarów, od ciągłego głodu alkoholowego, narkotyku, przymusu picia i brania. Wolni od wielu obciążeń spychających każdego niemal alkoholika, bądź narkomana, do roli pogardzonego, wytykanego palcem, zwierzęcia, dla którego w normalnym świecie nie ma miejsca. To, co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe dzięki klubowi abstynenta, dzięki kilku lub kilkunasty osobom, które wyciągnęły do nas rękę, pomogły, ukazały nam swoim własnym przykładem perspektywy, w które dzisiaj nie jesteś w stanie uwierzyć.
Ale one istnieją.
Skorzystaj z nich!!! Umów się na wizytę telefonicznie: 32/ 226 65 50, 507 730 984”.
Chcemy wierzyć, że skłoni to zainteresowane osoby do refleksji, a w konsekwencji korzystnych zmian w swoim dotychczasowym życiu.
W ślad za naszym komunikatem z 22 grudnia 2017 r. przypominamy, że prowadzone są szkolenia na temat:
„PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY”.
Podczas szkoleń poruszana będzie również problematyka przeciwdziałania narkomanii, w tym tzw. „dopalaczom”.
Realizator szkolenia: instruktor do spraw pracy ze sprzedawcami napojów alkoholowych, Konsultant ds. profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień.
Miejsce: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,
ul. Konstytucji 3 Maja 38 (obok basenu), telefon 32/226 65 50
Terminy realizacji do końca 2018roku: CZWARTKI jak niżej:
marzec: 24
kwiecień: 13
maj: 18
czerwiec: 9
sierpień: 11
wrzesień: 14
październik: 20
listopad: 24
grudzień: 15
Początek godz. 1430
Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli sklepów, restauracji, pubów, barów oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu szkolenia.
Telefon: 32/226 65 50, kom. 507 730 984.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie.
Szkolenia prowadzone przez n/Stowarzyszenie od kilkunastu lat, wpisują się w realizowaną przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy „POWROCIE”, Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną „Ograniczanie dostępności alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych osobom niepełnoletnim” (kolejne odsłony), a w konsekwencji działania profilaktyczne adresowane do dorosłych i młodzieży, tym samym szeroko rozumiane działania na rzecz ochrony zdrowia.
Prowadzone ostatnio przez nas badania są wymowne.
Na pytanie:
Czy na terenie Twojej miejscowości osoba nieletnia może kupić alkohol, odpowiedzi:
a) tak, bez problemów – 36 % 61 %
b) tak, ale jest to utrudnione – 25 %
c) nie, nie ma takiej możliwości – 21 %
d) nic nie wiem na ten temat – 17 %
Średnia wieku osoby, która sięgnęła po alkohol po raz pierwszy: 13,8 lat.
Badaniami objęci byli słuchacze Sesji Wiosennej ubiegłorocznej edycji Powiatowej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyki (XVIII EDYCJA, średnia wieku 16 lat).
Do członków GKRPA oraz Radnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o tradycyjne wparcie działań mających na celu ograniczenie dostępności alkoholu niepełnoletnim, dziennikarzy lokalnych środków społecznego przekazu proszę o rzetelną informację, pomimo że nie są to działania mocno medialne, ale trudna, mozolna, organiczna praca nakierowana na ochronę młodzieży, wymagająca wielu sprzymierzeńców.
W dalszym ciągu agresywnie daje o sobie znać zjawisko „dopalaczy”, śmiertelne żniwo zbiera również używanie „MEFKI” (mefedronu – pochodnej amfetaminy). Zmobilizujemy się wszyscy do intensywniejszego przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom.
16, 17, 18 marca br. odbędzie się Sesja Wiosenna w ramach zadania pt: „XIX Regionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie – Rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym”.
Na zakończenie realizowanych zajęć podczas 3 dniowego zgrupowania, młodzież wystosuje Przesłanie do dorosłych, w tym: rodziców, parlamentarzystów, samorządowców, pedagogów, nauczycieli, duchownych, redaktorów środków społecznego przekazu, z prośbą o wsparcie i zrozumienie Jej problemów.
Zaprezentujemy je Wszystkim Państwu, a także decydentom, podczas planowanej do realizacji w Parlamencie RP, w ramach XIX Edycji Szkoły Debaty n/t „Profilaktyki uzależnień wśród młodzieży”, prawdopodobnie w II połowie września br. po uzyskaniu, zgodnie z procedurami, zgody Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
Tradycyjne zwracam się w uprzejmą prośbą o wsparcie naszych działań, a do Szanownych Państwa Radnych, stosownego zaakcentowania tego wydarzenia podczas Sesji Rady.
Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia
Kierownik Szkoły Młodych
Liderów Profilaktyków

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"