logo
podzialak

Dyskoteka POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK" | 2017-02-17

Informujemy, że w ramach wykonywanego w roku bieżącym zadania publicznego: "Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek ph. "Potrafię bawić się bez używek" w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K. A. "POWRÓT"

16.02.2017 r.


Komunikat

Informujemy, że w ramach wykonywanego w roku bieżącym zadania publicznego: "Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek ph. "Potrafię bawić się bez używek" w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K. A. "POWRÓT" w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej", w uzgodnieniu z Dyrekcją, pedagogiem szkolnym i samorządem uczniowskim - Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie zorganizowano dyskotekę karnawałową "WALENTYNKI" dla młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie w dniu 14 lutego br. (wtorek) w godz. 1700-2100, w auli szkoły.
Dyskoteki będące formą programu profilaktycznego (uniwersalnego) organizowane są przez społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego przy Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT” (absolwenci kolejnych edycji Szkoły Liderów). Wkomponowują się w priorytety "BEZPIECZNEJ I PRZYJAZNEJ SZKOŁY".
Współorganizator: Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie, w tym Samorząd Uczniowski w składzie: Miłosz Ryguła, Jan Słowik oraz kadra nauczycielska: Bożena Hain, Teresa Płonka, Bożena Urbanek, Adam Zapa.
Prowadzący: Alexander Smyk i Sharif Yountes z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Ochrona wewnątrz obiektu - młodzieżowi klubowicze: Mariusz Berger, Miłosz Ryguła, Michał Gruszczyk, Wiktor Myszor, Wiktor Raducki, którzy wraz z kadrą nauczycielską w składzie jak wyżej sprawowali opiekę nad młodzieżą.
Stoisko z napojami owocowymi, woda mineralną obsługiwali uczniowie gimnazjum: Piotr Słowik, Jan Sojka.
Wstęp wolny, hasło: "POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK".
Salę auli zapewniło Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie.
Wejście za numerkami otrzymywanymi od wpuszczających.
Atrakcyjne nagrody losowe w trakcie imprezy.
Angażowane były środki Stowarzyszenia "POWRÓT", w tym Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie.
Wolontariat społeczności Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i młodzieży oraz kadry nauczycielskiej z Gimnazjum Nr 1.
Nagrody wylosowali:
 Weronika Kuster
 Julia Miłkowska
 Piotr Słowik
 Patryk Sobieraj
Policja i Straż Miejska prewencyjnie uruchomiła patrole na zewnątrz obiektu.
W programie uczestniczyło około 80 osób.
Następna dyskoteka w formie balu karnawałowego odbędzie się w dniu 17 lutego br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie w godz. od 1700 do 2100.


Z wyrazami szacunku


PRZEWODNICZĄCY PRZEWODNICZĄCY PREZES
SAMORZĄDU MŁODZIEŻOWEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO STOWARZYSZENIA
MPKM GIMNAZJUM NR 1

Wiktor Raducki Miłosz Ryguła mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"