logo
podzialak

Terminy szkoleń na temat: „PRAWNE I PSYCHOLOGI | 2017-01-02

Terminy szkoleń na temat: „PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

__________________________________________________________________________________

Mikołów, dnia 28.12.2016 r.KOMUNIKAT

Poniżej podajemy terminy szkoleń na temat:
„PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY”.
Podczas szkoleń poruszana będzie również problematyka przeciwdziałania narkomanii, w tym dopalaczom.
Realizator szkolenia: instruktor do spraw pracy ze sprzedawcami napojów alkoholowych, Konsultant ds. profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień.
Miejsce: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,
ul. Konstytucji 3 Maja 38 (obok basenu), telefon 32/22 66 550
Termin realizacji ROK 2017: CZWARTKI jak niżej:
styczeń: 20
luty: 23
marzec: 24
kwiecień: 13
maj: 18
czerwiec: 9
sierpień: 11
wrzesień: 14
październik: 20
listopad: 24
grudzień: 15
Początek godz. 1430
Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli sklepów, restauracji, pubów, barów oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu szkolenia.
Telefon: 32/226 65 50, kom. 507 730 984.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie.
Szkolenia prowadzone przez n/Stowarzyszenie od kilkunastu lat, wpisują się w realizowaną przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy „POWROCIE” Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną „Ograniczanie dostępności alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych osobom niepełnoletnim” (kolejne odsłony), a w konsekwencji działania profilaktyczne adresowane do dorosłych i młodzieży, tym samym szeroko rozumiane działania na rzecz ochrony zdrowia.
Prowadzone ostatnio przez nas badania są wymowne.
Na pytanie:
Czy na terenie Twojej miejscowości osoba nieletnia może kupić alkohol, odpowiedzi:
a) tak, bez problemów – 43 % 69 %
b) tak, ale jest to utrudnione – 26 %
c) nie, nie ma takiej możliwości – 10 %
d) nic nie wiem na ten temat – 21 %
Na pytanie:
Czy kiedykolwiek próbowałeś/próbowałaś pić alkohol, odpowiedzi:
tak – 88 %
Badaniami objęci byli słuchacze Sesji Wiosennej ubiegłorocznej edycji Powiatowej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyki (XVII EDYCJA, średnia wieku 16 lat).
Do członków GKRPA zwracam się z uprzejmą prośbą o tradycyjne wparcie tych działań, dziennikarzy lokalnych środków społecznego przekazu proszę o rzetelną informację, pomimo że nie są to działania mocno medialne, ale trudna, mozolna, organiczna praca nakierowana na ochronę młodzieży, wymagająca wielu sprzymierzeńców.
Ponownie agresywnie daje o sobie znać zjawisko „dopalaczy”, śmiertelne żniwo zbiera również używanie „MEFKI” (mefedronu – pochodnej amfetaminy). Zmobilizujemy się wszyscy do intensywniejszego przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom.Prezes Stowarzyszenia
Kierownik Szkoły Młodych
Liderów Profilaktyków

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"