logo
podzialak

OPŁATEK W „POWROCIE” | 2016-12-22

OPŁATEK W „POWROCIE”

Mikołów, dnia 21 grudnia 2016 r.


OPŁATEK W „POWROCIE”


W dniu 20 grudnia br. w siedzibie Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "POWRÓT", a jednocześnie Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych oraz Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, odbyło się coroczne przedświąteczne spotkanie opłatkowe społeczności "POWROTU" oraz przedstawicieli młodych liderów profilaktyków, dotychczas realizowanych edycji Szkoły Liderów, z przedstawicielami władzy publicznej, w tym parlamentarzystami, i samorządowej pięciu Gmin i Starostwa Powiatowego w Mikołowie, duchowieństwa, oświaty, policji, ruchu trzeźwościowego oraz pomocy społecznej.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, który po przybyciu do „POWROTU” wręczył Prezesowi Stowarzyszenia, Kierownikowi Szkoły Młodych Liderów Profilaktyków „KOSZ OBFITOŚCI” (symbol wsparcia realizowanych działań), Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Michał Rupik, Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Henryk Zawiszowski, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Adam Lewandowski, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mikołowa Izabella Konieczny, Z-ca Kierownika Biura Burmistrza Aleksandra Czech, Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miasta Mikołowa – przedstawicielka GKRPA w Mikołowie Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Doradca Europosła Jana Olbrychta Artur Grzywok, Dyrektor Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Izabeli Kloc, V-ce Przewodniczącej Komisji ds Unii Europejskiej Anna Chrapek-Budacz, Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej w Mikołowie Dariusz Waligóra, Ks. Proboszcz Jerzy Walisko z parafii p.w. Świętego Mikołaja w Mikołowie-Bujakowie, Z-ca Komendanta Janusz Grzymała, Siostry Boromeuszki: Pia Haftiel, Irena Rogowska, pedagodzy szkolni Adam Zapa z Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie i Emilia Mokrzycka z Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie, Członek GKRPA w Wyrach Aleksander Brudny, przedstawiciel Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego Kazimierz Anisienia. Środki społecznego przekazu reprezentował Redaktor Bogusław Jastrzębski z Gazety Mikołowskiej i Aktualności Powiatu Mikołowskiego.
Spotkanie pobłogosławili: ks. Leszek Flis, który reprezentował Dziekana Dekanatu Mikołowskiego Proboszcza parafii pw. Świętego Wojciecha Mirosława Godźka i ks. Proboszcz Jerzy Walisko.
Spotkanie tradycyjnie poprowadził Prezes "POWROTU", Kierownik Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Tadeusz Rosa. W nastrój spotkania pieśniami: „Znak pokoju”, „Kołysanka dla okruszka” wprowadziła Katarzyna Gembara z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego. Wykonanie było bardzo wzruszające.
Prowadzący, witając wszystkich bardzo ciepło i serdecznie podkreślił, że takie spotkania są szczególnie ważne dla uzależnionych (alkohol, narkotyki) oraz ich rodzin, dają bowiem POZYTYWNĄ MOC na najbliższe dni oraz NADZIEJE na cały rok. Trzeźwa Matka, Trzeźwy Ojciec, Syn, Córka, to najlepszy upominek świąteczny.
"Z satysfakcją i wzruszeniem odnoszę się do międzypokoleniowego charakteru spotkania, symbolicznie uczestniczą w nim całe rodziny (dorośli i młodzież – młodzi liderzy profilaktycy)".
Podziękował wszystkim za wspieranie całorocznych działań Stowarzyszenia „POWRÓT” i placówek przy nim działających, i wyraził nadzieję na dalsze wsparcie w 2017 roku. Szczególnie serdecznie odniósł się do Tych, którzy w tym roku obchodzą pierwszą od wielu lat wigilię bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
Po powitaniu życzenia świąteczne, noworoczne oraz gratulacje i słowa uznania za prowadzoną działalność "POWROTU" na ręce Prezesa Tadeusza Rosy złożyli wszyscy goście, gratulując wrażliwości i empatii skierowanej do osób, szczególnie młodych, borykających się z problemami, często mocno pokrzywdzonych przez los. Rozpoczęli: Burmistrz Mikołowa – gospodarz ziemi mikołowskiej Stanisław Piechula i Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Michał Rupik.
Tadeusz Rosa przy okazji poinformował, że na zaproszenie Europosła Pana Bolesława Piechy młodzież z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w składzie: Katarzyna Gembara, Mariusz Berger, Krzysztof Gembara, Paweł Kolonko, Wiktor Myszor, Mateusz Pluta, Miłosz Ryguła, Mariusz Wierzgoń, uczestniczyła w świątecznym wydarzeniu o charakterze regionalnym, które odbyło się w dniu 17 grudnia br. w godz. od 10:00 do 13:00 na Rynku w Rybniku. Dla uczestników przewidziano wiele atrakcji, m.in. poczęstunek regionalnymi specjałami, wspólne kolędowanie oraz zabawy i konkursy wiedzy o Unii Europejskiej dla najmłodszych. Organizatorami wydarzenia byli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha oraz grupa parlamentarna Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
Nasza młodzież obdarowana 30 kg „worem słodkości”, otoczona ciepłem, życzliwością, przedświąteczną rodzinną atmosferą, z niezapomnianymi wrażeniami wyjechała do Mikołowa. Był to wyraz kolejnego wsparcia działań naszej młodzieży.
Po życzeniach: Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Michał Rupik, Z-ca Kierownika Biura Burmistrza Aleksandra Czech oraz Tadeusz Rosa wręczyli puchary i dyplomy oraz symboliczne nagrody zwycięzcom XVIII TURNIEJU SKATOWEGO Społeczności Terapeutycznej Stowarzyszenia „POWRÓT” organizowanego corocznie o PUCHAR BURMISTRZA MIKOŁOWA, a także XI TURNIEJU BRYDŻOWEGO „REMIK” o PUCHAR BURMISTRZA MIKOŁOWA.

Zwycięzcami turnieju skatowego zostali:
I miejsce – Wojciech Musioł
II miejsce – Kazimierz Żabka
III miejsce – Zbigniew Gardawski
IV miejsce – Kazimierz Anisienia

Zwycięzcami turnieju w "REMIKA" zostali:
I miejsce – Marian Cwołek
II miejsce – Maria Żabka
II miejsce – Alojzy Zwonik
IV miejsce – Bożena Sieradzka

Po podzieleniu się opłatkiem wspólnie śpiewano kolędy. Spotkanie płynęło w miłej, rodzinnej przedświątecznej atmosferze.
Poczęstunek sfinansowano z środków Gminy Łaziska Górne, Gminy Mikołów, środków własnych społeczności Klubu „POWRÓT” i Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Częściowo sponsorowany był przez Cukiernię S.C. A. Wiechoczek-Fołda, G. Wiechoczek.Przewodniczący Samorządu Prezes Stowarzyszenia
Młodzieżowego "POWRÓT"

Wiktor Raducki mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"